structured dialogue, strukturirani dijalog, EU pita, Mreža mladih Hrvatske

U Lilleu na sjeveru Francuske se od 7. do 10. studenog održao seminar “How to develop the impact of Structured Dialogue on national Youth Policies”, u organizaciji francuskog nacionalnog vijeća mladih (CNAJEP), u sklopu istoimenog Erasmus + projekt. Na seminaru je sudjelovala i Petra Pekica,  predstavnica hrvatske radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga.

Partnerstvo je okupilo 22 europske zemlje, a cilj projekta je osnažiti nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga za uspješno praćenje provedbe preporuka strukturiranog dijaloga te njegovog  utjecaja na svim razinama.

Cilj samog seminara bio je mapirati dosadašnje učinke strukturiranog dijaloga na europskoj i nacionalnim razinama te razmijeniti iskustva i prakse između nacionalnih radnih skupina o tome kako su dosad radile na implementaciji preporuka pojedinih ciklusa. Osim toga, sudionici su u kreativnim radionicama osmišljavali nove metode i alate pomoću kojih bi se lakše moglo pratiti provedbu preporuka i učinke pojedinog ciklusa, a koji će biti objedinjeni u publikaciji na engleskom jeziku koja će biti izdana po završetku projekta.