U sklopu Ključne aktivnosti 3 programa Erasmus + moguće je financirati projekte strukturiranog dijaloga, o čemu se više možete informirati ovdje. Stoga je na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, kao tijela nadležnog za provedbu programa Erasmus + u Hrvatskoj objavljen dostupni proračun za posljednji rok za prijavu projekata u sklopu Ključne aktivnosti 3. Posljednji dan za prijavu projekata u sklopu ove ključne aktivnosti je 4. listopada 2017., a novi obrazac za prijavu dostupan je ovdje.

Također, svi potencijalni prijavitelji moći će od 28. kolovoza do 18. rujna 2017. iskoristiti mogućnost savjetovanja o svojoj projektnoj ideji sa zaposlenicima Agencije za mobilnost i programe Europske unije, odnosno provjeriti zadovoljava li kriterije kako bi potencijalno ostvarila pravo na financiranje na roku 4. listopada 2017. Obrazac za savjetovanje u kojem je potrebno predstaviti svoju ideju dostupan je ovdje.

S obzirom da će se konzultacije u sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga odvijati u periodu od 1. studenog 2017. pa sve do sredine veljače 2018., pozivamo organizacije koje se žele uključiti u proces konzultacija da raspišu vlastite projekte, prijave ih na ovom roku te osiguraju dodatna sredstava za provedbu konzultacija s mladima na terenu.

proracun
Preuzeto s web stranice Agencije za mobilnost i programe Europske unije www.mobilnost.hr