Hrvatska delegacija u kojoj su bile Vanja Glogovac, voditeljica Službe za mlade i volonterstvo u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Annamaria Vuga, voditeljica Odjela za mlade u istom ministarstvu, Mateja Kušić iz udruge Zamisli te Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske, sudjelovala je od 23. do 26. listopada na konferenciji mladih u Tallinnu, kojom se u sklopu novog procesa strukturiranog dijaloga propituje budućnost mladih u Europi. Mišljenja i stavovi mladih izrečeni tijekom nekoliko proteklih dana oblikovat će okvir nove Europske strategije za mlade te konzultacija s mladima koje će se od sljedećeg mjeseca provoditi diljem Hrvatske. Na sljedećem linku možete možete vidjeti o čemu se razgovaralo:  http://youthconf.eu/overview/

Aktualni, VI. ciklus strukturiranog dijaloga odvija se za estonskog, bugarskog i austrijskog predsjedavanja Vijećem Europske unije i trajat će do kraja 2018. godine. Ciklus je posvećen prikupljanju informacija i mišljenja mladih o sadržaju sljedeće Europske strategije za mlade, koja se donosi za razdoblje nakon 2018. godine, a provodi se pod motom „Mladi u Europi: što je sljedeće?“. Konzultacije u sklopu VI. ciklusa strukturiranog ciklusa mladih provodit će se diljem Hrvatske te online od početka studenog 2017. pa do sredine veljače 2018. godine. Cilj je uključiti što veći broj mladih u provedbu strukturiranog dijaloga na nacionaloj razini te ih na taj način uključiti u oblikovanje nacionalne i europske politike za mlade.