U sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga kojim se prikupljalo mišljenje mladih diljem Europe o tome što treba biti u novoj Europskoj strategiji za mlade, od prosinca 2017. do kraja veljače 2018. diljem Europe provodile su se konzultacije s mladima. Predsjedavajući trio koji u ovom ciklusu čine Estonija, Bugarska i Austrija odlučio je aktualni ciklus strukturiranog dijaloga koji se povodi pod geslom „Mladi u Europi: što slijedi?“ iskoristiti za prikupljanje mišljenja mladih osoba o sadržaju na koji bi se trebala fokusirati nova Europska strategija za mlade, s obzirom da je aktualna ušla u posljednju godinu svoje provedbe (2010.-2018.). S obzirom da je članica EU, konzultacije su se provodile i u Hrvatskoj, i to putem online upitnika objavljenog na web stranici eupita.eu i fokus grupa na terenu, u organizaciji udruga mladih i za mlade, škola te javnih ustanova, a uz potporu Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima. Više od dvije i pol tisuće mladih iz cijele Hrvatske uključilo se u proces konzultacija, što je najveći broj otkad Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, sudjeluje u ovom procesu. To jasno pokazuje interes mladih da iskažu mišljenje o stvarima koje su od važnosti za kvalitetan život mladih u cijeloj Europi te da sudjeluju procesima donošenja odluka, s obzirom da je strukturirani dijalog zamišljen kao proces koji će omogućiti najširem broju mladih da sudjeluju u kreiranju javnih politika za mlade na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Mladi su tako iskazali svoje mišljenje o mogućnostima mobilnosti za mlade, obrazovanju, tržištu rada te kako će ono možda izgledati u budućnosti, mogućnostima i poteškoćama u uključivanja ranjivih skupina mladih u društvo, (ne)ravnopravnosti spolova te načinima zaštite djevojčica i mladih žena, mentalnom zdravlju mladih te brojnim drugim temama od važnosti za život mladih,  a koje su bile obuhvaćene pitanjima u online upitniku te fokus grupama. O istim temama svoje su mišljenje iskazali i predstavnici raznih tijela državne uprave, kao predstavnici onih koji bi mišljenje mladih trebali uvažiti prilikom donošenja javnih politika te sami članovi Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima u Hrvatskoj. Izvještaj s konzultacija u Hrvatskoj koji je dostavljen Europskoj radnoj skupini za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima možete pogledati OVDJE. Na temelju prikupljenih odgovora, mladi iz cijele Europe će krajem ovog mjeseca (16. do 19. travnja) na konferenciji u Sofiji (Bugarska) osmisliti daljenje preporuke za izradu nove Europske strategije za mlade.