U Zagrebu su u utorak, 12. lipnja održane regionalne konzultacije o uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Više od 25 mladih, predstavnika udruga mladih i za mlade, članova Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog i predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku razgovaralo je o trenutnom ciklusu strukturiranog dijaloga, s posebnim naglaskom na ciljeve za mlade.

Svjetlana Marijon, predstavnica Nacionalne radne skupine za strukturiani dijalog, govorila je o VI. ciklusu strukturiranog dijaloga. Annamaria Vuga, predstavnica MDOMSP i Filip Markanović, sudionik Konferencije za mlade u Sofiji, prisutnima su predstavili Ciljeve za mlade te svoje dojmove s konferencije kao i prioritete trija predsjedanja Finska, Rumunjska i Hrvatska. Uslijedila je i interaktivna rasprava na temu uključivanja organizacija mladih i za mlade te volontera u aktivnosti i provedbu procesa predsjedavanja Hrvatske 2020. godine.