Od 2. do 4. rujna u Beču je održana završna konferencija u sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga koji se provodio pod naslovom „Youth in Europe – what’s next?“. Nakon 2 konferencije održane u Tallinnu te Sofiji kao i konzultacija s 50 000 mladih diljem Europe koji su urodili Ciljevima za mlade (http://www.youthgoals.eu/), na ovoj konferenciji cilj je bio raspraviti kako te ciljeve implementirati na svim razinama, od lokalne sve do europske. Kroz različite oblike rada raspravljalo se o tome kako podići svijest mladih i općenito javnosti o ciljevima, kako potaknuti tijela državne i javne vlasti da ih provedu te tko i kako može surađivati s ciljem implementacije istih.

Kao predstavnici institucija na konferenciji u Beču sudjelovalo je dvoje predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: Ivica Bošnjak te Annamaria Vuga te predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije Petra Pekica. Osim njih, sudjelovali su i predstavnici mladih: Tanja Herceg, Mateja Kušić, Filip Markanović te Josip Miličević. Konferencija nije rezultirala jednim zaključkom i dokumentom već skupom različitih ideja i primjera kako implementirati ciljeve, a sada je na svima nama da zajednički radimo da se to doista ostvari.