vijest_financiranje_K3

Ključna aktivnost 3 (KA3) u okviru programa Erasmus+ usmjerena je upravo na financiranje projekata strukturirani dijaloga kroz podršku sastancima mladih i donositelja odluka te reformama politika za mlade te podupire implementaciju strukturiranog dijaloga na nacionalnoj i lokalnoj razini. Sadržaj projekata, da bi bili financirani, ne mora nužno biti povezan s aktualanom temom kojom se strukturirani dijalog bavi na europskoj razini.

Cilj je osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu te poticati debate vezane za teme i prioritete važne za mlade kako bi se kroz dijalog mladih i donositelja odluka dobili rezultati korisni pri donošenju politika prema mladima. U okviru Ključne aktivnosti 3 udruge mladih i za mlade te lokalna i regionalna javna tijela mogu provoditi raznovrsne aktivnosti.

Na sljedećem linku možete pronaći letak u kojem je detaljno objašnjeno kakvi KA3 projekti mogu biti, dodatne informacije o prijavi, trajanju, financiranju i ocjenjivanju projekata, kao i primjere uspješnih projekata koji su implementirati u Hrvatskoj. Ovom prilikom podsjećamo i da je posljednji rok za prijavu projekata u sklopu Ključne aktivnost 3 programa Erasmus + ove godine 4. listopada.