Zašto se uključiti?

Uspješnost Dijaloga EU-a s mladima ovisi o broju organizacija i mladih uključenih u proces. Ako je cilj osigurati relevantnost prijedloga i preporuka nastalih tijekom procesa te želi li se povećati mogućnost pozitivnog utjecaja na svakodnevni život mladih, uključivanje velikog broja mladih u Dijalog od ključne je važnosti. Jednako je važno doprijeti do što različitijih skupina mladih. Mladi su veoma heterogena društvena skupina te se njihove potrebe mogu znatno razlikovati. Život mlade osobe u glavnom gradu može biti bitno drugačiji od života mlade osobe u malom selu na otoku. Nezaposleni mladi suočavaju se s brojnim problemima kakve ne doživljavaju oni koji se školuju ili rade. Mladi s posebnim potrebama često su isključeni iz života zajednice i širih društvenih procesa te se njihov glas nerijetko ne čuje ili zanemaruje. Stoga su organizacije koje se bave mladima u riziku od socijalne isključenosti izrazito važni dionici strukturiranog dijaloga. Sudjelovanje mladih koje jamči relevantnost i primjenjivost rezultata konzultacija jedan je od razloga zbog kojeg je važno da se organizacije mladih i za mlade uključe u Dijalog.

Utjecaj Dijaloga ovisi o volji država članica Europske unije da prijedloge mladih konkretiziraju u politikama koje će i provesti, ali i o snazi mladih i organizacija mladih da teme koje su važne mladima nametnu političarima kao važna pitanja. Na europskoj razini Dijalog već je donio pozitivne pomake. Kao izravan rezultat konzultacija s mladima, Europska komisija je, primjerice, povećala sredstva namijenjena projektima mladih kroz svoje programe te je osigurala resurse za mjere usmjerene smanjenju nezaposlenosti mladih. Zemlje članice također u manjoj ili većoj mjeri integriraju preporuke nastale kroz Dijalog u svoje nacionalne politike. Primjeri javnih politika proizašlih iz Dijaloga čija je tema bila zapošljavanje i poduzetništvo mladih jesu uspostava Garancije za mlade ili povećana izdvajanja za poduzetničke kredite za mlade u nekim državama članicama. Malta je, primjerice, poslušala mlade te smanjila cenzus za glasanje s 18 na 16 godina. Rezultata Dijaloga ima i oni su već vidljivi na europskoj razini.

U državama članicama u kojima je zagovarački momentum organizacija mladih i za mlade dovoljno snažan, veće su šanse da se rezultati Dijaloga integriraju u nacionalne politike.

“…omogućuje mladima da izravno utječu

na oblikovanje najznačajnijih europskih politika…”

Dijalog je izvrsna prilika za organizacije mladih i za mlade. Osim što angažman organizacija mladih i za mlade u procesu Dijalogu omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje najznačajnijih europskih politika za mlade, on pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama. Europske politike za mlade iznimno su važne, ali njihov utjecaj ponekad se teško osjeća na lokalnoj razini. Stoga je zadaća organizacija mladih i za mlade iskoristiti Dijalog za izravno unapređenje položaja mladih u svojim općinama i gradovima.

S obzirom na to da se najkonkretnije provodi kroz konzultacije s mladima i donositeljima odluka u lokalnim zajednicama, Dijalog omogućuje uvid u potrebe i probleme mladih, njihova razmišljanja i ideje. Dijalog nije znanstveno istraživanje, ali nudi mogućnost svim dionicima da saznaju mnogo o mladima. Uključivanje u proces Dijaloga omogućuje organizacijama mladih i za mlade bolji uvid u potrebe njihovih članova, korisnika i volontera. Kroz kontinuirane konzultacije organizacije mogu bolje razumjeti kako mladi u njihovoj zajednici “dišu” te sukladno tome uspješnije prilagoditi svoje aktivnosti i programe, ali i zagovarati da drugi akteri naprave isto.

Dijalog podrazumijeva sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Mladi i donositelji odluka na strukturirani način razgovaraju o temama koje su važne mladima i dogovaraju se oko rješenja problema s kojima se mladi susreću. Na lokalnoj razini takav dijalog često nedostaje, a postojeći mehanizmi uključivanja mladih ne ispunjavaju svoju ulogu. U lokalnim zajednicama donositelji odluka često ne uviđaju prednosti strukturirane suradnje s mladima niti znaju kako bi je provodili, a i mladima nedostaje kapaciteta za sudjelovanje. Iako je nastao na europskoj razini i služi kao instrument europske politike za mlade, Dijalog gubi smisao ako se njegov utjecaj ne osjeća na nacionalnoj i lokalnoj razini. Organizacije mladih i za mlade stoga su pozvane da proces strukturiranog dijaloga na europskoj razini prilagode svojim lokalnim potrebama te ga iskoriste za otvaranje tema i pokretanje projekata koji su važni mladima u njihovim zajednicama.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti