Što se trenutno događa?

Trenutno je u tijeku 8. konzultacijski ciklus u okviru Dijaloga EU-a s mladima, pod imenom “Europa za mlade – mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje”, na temu 9. Cilja za mlade, “Prostor i sudjelovanje za sve”.

Dijalog EU-a s mladima (DEUM) je europski participativni proces koji kroz 18mjesečne cikluse posvećene prioritetnim temama pruža podršku implementaciji Strategije EU-a za mlade i osigurava uključenost mladih u proces donošenja odluka u području mladih u Europi kroz artikulirani dijalog između mladih i donositelja odluka.

8. ciklus Dijaloga EU-a s mladima trajat će od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. pod Predsjedavajućim triom Njemačka-Portugal-Slovenija. Nastavljajući se na iskustvo prethodnih ciklusa, ovaj ciklus ima za svrhu:

 • Jačanje Dijaloga EU-a s mladima kao prostora za značajno sudjelovanje mladih u procesima odlučivanja, kao i u praćenju i evaluaciji političkih mjera i programa koji se tiču mladih;
 • Doprinijeti tome da Ciljevi za mlade, koje su tokom 6. ciklusa Strukturiranog dijaloga razvili sami mladi, postanu dio svakodnevice i da njihova implementacija zahvati sve razine i sektore; povećavanje vidljivosti Ciljeva za mlade;
 • Njegovanje višerazinske suradnje raznih zainteresiranih strana, od lokalne do europske razine, kako bi proces bio uključiviji, vidljiviji i održiviji tako da njegovi ishodi mogu sažeti očekivanja svih mladih ljudi koji žive u Europi.

Tema 8. ciklusa je 9. Cilj za mlade, “Prostor i sudjelovanje za sve”, pod naslovom “Europa za mlade – mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje”.

Kroz čitav taj proces tražit ćemo konkretne preporuke kako implementirati taj Cilj za mlade na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj te lokalnim razinama. Tokom faze implementacije ciklusa te će preporuke biti provedene u djelo. Demokracija, pluralizam i aktivno građanstvo temeljne su vrijednosti Europske Unije. One uključuju vrijednosti slobode izražavanja i tolerancije, a cilj im je uključenost svih europskih građana. No, demokraciju se ne može uzimati zdravo za gotovo, nego je treba čuvati i neprekidno njegovati, osobito u teškim vremenima poput pandemije COVID19.

Aktivno građanstvo mladih, njihov osjećaj za inicijativu i kreativno izražavanje nužni su da bi europska demokracija bila eklektična i dinamična. Organizacije, kulture i pokreti mladih imaju formativan utjecaj na politička i društvena kretanja, kao što primjerice možemo vidjeti u njihovim zahtjevima za zaštitu okoliša.

Kako bi na taj način dali pozitivan doprinos, mladi trebaju prostor gdje mogu prakticirati svakodnevne demokratske principe (poput otvorenosti, prihvaćanja tuđih mišljenja, kritičkog mišljenja, prihvaćanja raznolikosti, pregovaranja o rješenjima, razmatranja o vlastitim iskustvima), razviti osjećaj samoefikasnosti, djelovati na vlastitu inicijativu i sukreirati sve aspekte svojih života (npr. obitelj, slobodno vrijeme, obrazovanje, zaposlenje i poduzetništvo, okoliš, zdravlje, kulturu, mobilnost, digitalnu sferu, politiku, društvo).

Istovremeno je prijeko potrebno taj angažman u alternativnim prostorima prevesti u smislen utjecaj na odlučivanje i stvaranje politike, budući da još uvijek postoje prepreke koje mladima otežavaju puno sudjelovanje. Stoga, uzimajući u obzir funkciju Dijaloga EU-a s mladima kao prostora za sudjelovanje, vjerujemo da bi on trebao imati vodeću ulogu u suočavanju s ovim izazovima i zadati put kojim će i drugi krenuti.

S podciljevima 9. Cilja za mlade kao vodećim okvirom, ovaj će se Ciklus usredotočiti na poboljšanje mehanizama sudjelovanja mladih i stvaranje (novih) prostora za sudjelovanje mladih u svim društvenim područjima. Želimo se nadovezati na ishode prethodnih ciklusa i ojačati politički proces Dijaloga EU-a s mladima.

Tokom ovog ciklusa fokusirat ćemo se na 9. Cilj za mlade, njegovih sedam podciljeva te teme i zahtjeve koje mladi navode u raspravama o „Prostoru i sudjelovanju za sve“. Podciljevi svih Ciljeva za mlade dostupni su u rubrici Korisni materijali.

Načela 8. ciklusa Dijaloga EU-a

 • Uvođenje mladih i organizacija mladih u samo središte planiranja, implementacije i daljnjih aktivnosti ciklusa te sve vezane aktivnosti. Dijalog EU-a s mladima proces je kojim rukovode mladi. Vodeći akteri u Nacionalnim radnim skupinama bit će Nacionalna vijeća mladih.
 • Pobrinuti se da postoji smislena suradnja između triju zemalja u Predsjedavajućem triju EU-a i njihovih Nacionalnih vijeća mladih, Europskog foruma za mlade i Europske komisije.
 • Učiniti Ciljeve za mlade vidljivijima, mjerljivijima, razumljivijima i provjerljivijima.
 • Jasan metodološki fokus na formate kvalitativnog sudjelovanja.
 • Pobrinuti se da sudionici imaju potrebno znanje i dovođenje relevantnih donositelja odluka da sudjeluju u dijalogu.
 • Davanje značajnije uloge u procesu Europskim konferencijama za mlade.
 • Stvaranje Prostora za ravnopravan dijalog, gdje se svi osjećaju udobno i sigurno da mogu raditi zajedno i stvarati više „Prostora i sudjelovanja za sve“.
 • Organiziranje svih događaja vezanih uz Dijalog EU-a s mladima na najodrživiji mogući način, uzimajući u obzir ekološku, socijalnu i ekonomsku dimenziju održivosti.

Pregled procesa

Tokom 18 mjeseci, tri Predsjedništva, te kroz dva stadija, 8. ciklus Dijaloga EU-a s mladima se u okviru „Europa za mlade – mladi za Europu: prostor za demokraciju i sudjelovanje“ fokusirao na 9. Cilj za mlade, „Prostor i sudjelovanje za sve“. U usklađenom procesu sudjelovanja, mladi i donositelji političkih odluka u EU raspravljaju o temama važnim za mlade te implementiraju rezultate tog dijaloga. Tako Ciljevi za mlade postaju Akcije za mlade.

1. faza: Dijalog.

Prije početka aktivnosti dijaloga, prva faza započinje time što nacionalne radne skupine i međunarodne organizacije mladih istražuju temu Ciklusa, i kreću pripreme za kvalitativne konzultacije. S dosta fleksibilnosti, uzimajući u obzir nacionalne vremenske okvire i realnosti, NRS samostalno odlučuju kada će se upustiti u proces kvalitativnih konzultacija, pokrećući aktivnosti dijaloga u kojima mladi i donositelji političkih odluka raspravljaju o tome kako 9. Cilj za mlade provesti u djelo na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Okrugli stol između međunarodnih organizacija mladih i zainteresiranih strana iz institucija EU-a održat će se tokom konzultativne faze dijaloga. Njegov je cilj prikupiti uvide o tome kako osigurati da mladi sudjeluju u procesima donošenja odluka u EU.

Prva Europska konferencija za mlade u Njemačkoj integrirana je u fazu dijaloga kao glavni konzultacijski događaj na europskoj razini. Tamo će mladi delegati iz država članica EU-a raspravljati o tome kako se može ostvariti 9. Cilj za mlade, fokusirajući se uglavnom na europsku razinu. Uz to bit će provedena online anketa koju će pripremiti Europska upravljačka skupina, koristeći se pritom sadržajima iznesenim na Europskoj konferenciji za mlade u Njemačkoj. Mladi će i tamo moći izraziti svoja mišljenja i zahtjeve, koji će biti ugrađeni u proces. Također će se istražiti i mogućnosti pronalaska poveznice između procesa Dijaloga EU-a s mladima i drugih mehanizama za savjetovanja na razini EU-a poput Flash Eurobarometra i Konferencije o budućnosti Europe.

2. faza: Implementacija.

Na 2. Europskoj konferenciji za mlade u Portugalu bit će sabrani rezultati procesa kvalitativnih konzultacija i otprije dostupni podaci iz online ankete, te će se o njima raspravljati u različitim formatima. Ishod će biti konkretne mjere implementacije i politički zahtjevi na svim razinama. Idući je korak implementacija rezultata dijaloga na europskoj razini i u državama članicama EU. Ishodi konzultacijske faze dijaloga bit će ideje i planovi o tome kako ostvariti 9. Cilj za mlade i njegove podciljeve. Implementiranjem rezultata procesa kvalitativnih konzultacija iz 9. Cilja za mlade nastat će Akcije za mlade.

Nakon Europske konferencije za mlade u Portugalu, NRS-ovi i međunarodne organizacije mladih će preći iz faze dijaloga u fazu implementacije, koristeći rezultate te konferencije kao materijal i početne točke, no također i razmišljajući o svojim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim realnostima. Gdjegod bude pokrenut neki proces implementacije, to će biti prikazano i online. Na taj će način više ljudi moći vidjeti utjecaj Dijaloga EU-a s mladima. Implementaciju će provoditi svi relevantni akteri. Drugi okrugli stol između međunarodnih organizacija mladih i institucionalnih zainteresiranih strana dogodit će se tokom ovog stadija kako bi se dodatno razvile ideje stvorene tokom faze kvalitativnih konzultacija.

Europska konferencija za mlade u Sloveniji zaključit će fazu implementacije razmatranjem i evaluacijom čitavog procesa Dijaloga EU-a s mladima. Prikupit će se svi rezultati i nalazi 8. ciklusa, te će se formulirati postignuća kao i politički zahtjevi, razmatrajući što još nedostaje ne bi li se stvorilo Europsku Uniju s „Prostorom i sudjelovanjem za sve“.

Očekivani ishodi

 1. Ostvarivanje europskih Ciljeva za mlade: U 8. ciklusu Dijaloga EU-a s mladima 18 mjeseci bit će posvećeno praktičnoj implementaciji 9. Cilja za mlade. Taj se proces primarno tiče nalaženja, ispitivanja i provođenja rješenja razvijenih u dijalogu između mladih i donositelja političkih odluka. Na taj se način efektivnim sudjelovanjem mladih može stvoriti „prostor i sudjelovanje za sve“.
 2. Doprinos radu Vijeća EU: Ishodi 8. Ciklusa DEUM bit će rezimirani u rezoluciji koju će u jesen 2021. prihvatiti Vijeće ministara za mlade pod slovenskim predsjedništvom. Tokom tekućeg procesa ciklusa rezultati će također biti ugrađeni u dva Zaključka Vijeća koje planiraju njemačko i portugalsko predsjedništvo, o temama vezanima uz prioritet ciklusa. Na taj se način može pokrenuti procese na političkoj razini u EU.
 3. Politički zahtjevi i promjene: Konkretni politički zahtjevi koji proizađu iz 8. Ciklusa bit će usmjereni na donositelje političkih odluka kako u EU, tako i u državama članicama. Taj će dijalog svojim utjecajem na donošenje političkih odluka dovesti do pozitivnih promjena.
 4. Osiguravanje rezultata: Čineći rezultate dijaloga i implementacijskih procesa u državama članicama vidljivima, utjecaj Dijaloga EU-a s mladima i glasova mladih postaje vidljiviji te transparentan diljem EU. 3. Prilog ovome dokumentu pruža pregled glavnih aktera i akcija.

Europske konferencije za mlade

Europske konferencije za mlade igraju važnu ulogu u 8. konzultacijskom ciklusu. One su trenuci kada se na europskoj razini prikupljaju ideje i zahtjevi, kada se razmjenjuje dobra praksa i savjeti, kad se prikupljaju rezultati savjetovanja i formuliraju konkretni politički zahtjevi. Sadržajem se tri Europske konferencije za mlade nadograđuju jedna na drugu. One svojim slijedom opisuju realan proces sudjelovanja mladih.

Prva Europska konferencija za mlade u Njemačkoj sastavni je dio faze kvalitativnih konzultacija, u kojem će se mladi iz svih krajeva Europe sastati kako bi raspravili o tome kako implementirati 9. Cilj za mlade na europskoj razini. To je događaj DEUM-a na europskoj razini koji će biti organiziran paralelno s tekućim aktivnostima NRS-a i MOM-a, no neovisno o njima. Njegovi će rezultati sačinjavati temelj za Središnju online anketu za čitavu EU, te će ući u ukupne rezultate faze kvalitativnih konzultacija.

Druga Europska konferencija za mlade u Portugalu usredotočit će se na rezultate faze kvalitativnih konzultacija. Kakva su rješenja razvijena kroz dijaloge? Koje su europske ideje, što ide dobro, koje se zahtjeve može zajednički dodatno unaprijediti. Zatim će doći vrijeme da se pređe na fazu implementacije rezultata iz dijaloga: Ciljevi za mlade postaju Akcije za mlade.

Treća Europska konferencija za mlade u Sloveniji bavit će se sagledavanjem čitavog ciklusa i prvih rezultata faze implementacije. Što je djelovalo, koje su (prve) vidljive promjene? Koji su posredni rezultati 8. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima, a što još nedostaje da bi se stvorilo „Prostor i sudjelovanje za sve“?

Ukupni rezultati Europskih konferencija za mlade:

 1. formirati temelj procesa online savjetovanja 8. ciklusa (usp: Pregled procesa);
 2. ulaze u dokumente Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport;
 3. predstavljeni su kao politički zahtjevi donositeljima odluka kako u EU tako i u državama članicama u formi Akcija za mlade, o tomu kako implementirati europske Ciljeve za mlade.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti