U Bukureštu je od 25. do 28. ožujka održana prva Europska konferencija za mlade u sklopu 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima.

Tijekom konferencije mladi delegati i predstavnici ministartava te institucija raspravljali su o mladima i budućnosti rada te iznosimo prijedloge i ideje kako primjena smjernica drugih ciljeva za mlade može pomoći i unaprijediti implementaciju cilja #7 Kvalitetni poslovi za sve.

Kroz grupne radionice i plenarne rasprave otvorila su se mnoga pitanja od važnosti za mlade kao i pitanja vezana uz sam proces koji je u ovom ciklusu ponešto drugačiji.

Hrvatsku delegaciju činili su Ivana Banac i Tanja Harceg (Savjet za mlade Vlade RH), Petra Jakovina (Mreža mladih Hrvatske), Bruno Lupetina (mlada osoba), Marina Maričić (MDOMSP) te Vladimir Šomen (stalno predstavništvo RH u EU).