Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovalo je Nacionalnu radnu skupinu za provedbu Dijaloga EU-a s mladima (nadalje NRS). Prema odluci, NRS čine Lana Budrovac (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), Matija Kikelj (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava), Robertina Vučković (Ministarstvo poljoprivrede), Karmen Marinić (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Petra Pekica (Agencije za mobilnost i programe EU-a), Tanja Herceg (Savjet za mlade Vlade RH), Petra Jakovina (Mreža mladih Hrvatske), Leo Staković (Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena”), Ivana Radanović (Mreža udruga Zagor), Martin Makarun (Institut za stručno usavršavanje mladih) i Svjetlana Marijon (Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “Zamisli”).

Prvi sastanak NRS-a održan je u utorak, 4. lipnja 2019. godine, te se razgovaralo o aktualno, 7. ciklusu dijaloga EU-a s mladima, kao i aktivnostima koje će se provesti u idućem periodu. Prva aktivnost koja nam dolazi je trening za lokalne koordinatore dijaloga EU-a s mladima počinje već sljedeći tjedan te je cilj educirati dvadesetak osoba koje će u svojim lokalnim zajednicama provesti konzultacije s mladima, kao i diseminirati znanje o dijalogu s mladima.