Što se trenutno događa?

Trenutno je u provedbi 5. ciklus strukturiranog dijaloga, posvećen životnim vještinama mladih, a poseban naglasak stavljen je na vještine koje mladima omogućuju da budu aktivni građani moderne Europe. Ciklus se provodi pod motom „Omogućimo svim mladih ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremi za život, spremni za društvo!”. Ova tema bit će u fokusu tijekom 18-mjesečnog ciklusa za vrijeme kojeg Europskom unijom predsjedavaju Nizozemska, Slovačka i Malta.

Na konferenciji Europske unije za mlade, koja se početkom travnja 2016.  održala u Amsterdamu, sudionici su prepoznali glavne izazove koje mladi moraju nadvladati kako bi mogli živjeti u Europi koja je raznolika, povezana i uključiva. Ti izazovi temelj su ovog ciklusa strukturiranog dijaloga s mladima i na osnovu njih utvrđena su konzultacijska pitanja. Kulturne, etničke i geografske datosti koje su dugo vremena definirale svijet i Europu mijenjaju se te na njihovo mjesto dolaze nove stvarnosti, nove prilike i novi izazovi za mlade ljude. Ti izazovi s kojima se mladi susreću mogu se opisati nizom povezanih i preklapajućih pitanja.

Izazovi za uključivu Europu

Mlade ljude često se gleda i prikazuje na negativan način, umjesto da se promiče njihov konstruktivni doprinos društvu. Osim toga, starije generacije mlade ljude vide kao problem, a ne kao priliku i resurs. Medijski prikazi mladih su pristrani i ne odražavaju na odgovarajući način negativne i pozitivne učinke koje mladi imaju na društvo.

Pritisak koji kompetitivno društvo stavlja na mlade ljude (imati plaćeni posao, uspjeti pod svaku cijenu, dobro izgledati, biti zdrav, ispuniti očekivanja, itd.) može onemogućiti neke mlade ljude da u potpunosti ispune svoje potencijale te može dovesti do zdravstvenih problema. Osim toga, obrazovni sustav previše se temelji na teoriji i ne potiče mlade ljude na inovativnost i kreativnost. Mladima nedostaje sigurnih i slobodnih prostora te pozitivnih uzora kako bi mogli razviti svoje talente. Zbog toga imaju problema u pronalasku svrhe u životu. Potrebno je mladima pružiti prostor i mogućnosti da razviju svoje osobne, društvene i građanske kompetencije koje su im nužne kako bi se mogli nositi sa suvremenim društvenim izazovima i kako bi ih prepoznali institucije, obitelji, vršnjaci i sami mladi ljudi.

Marginalizirani mladi ljudi nemaju jednak pristup ekonomskim, pravnim i društvenim mogućnostima i pravima. Ovome su možda uzrok postojeće društvene norme koje suvremeni načini komunikacije informacija samo učvršćuju. Kao posljedica toga, mladi ljudi koji su u riziku od isključenja počinju isključivati sami sebe iz društvenih procesa pa imaju veće šanse iskusiti deprivaciju i negativne izglede u životu. Osim toga, pristup tržištu rada osobito je otežan mladima s manje mogućnosti, iz manjinskih kulturnih i etničkih skupina i mladima s posebnim potrebama. Ovome je uzrok diskriminacija, nekvalitetno i nepristupačno obrazovanje, prisilne migracije i struktura tržišta rada.

Izazovi za raznoliku Europu

Postoji manjak razumijevanja i interakcije između mladih iz različitih kulturnih i etničkih skupina. Mogući uzroci ovome su strah od nepoznatog, od gubitka osobnog i kulturnog identiteta, a doprinosi mu nedostatak informacija i manjak kritičkog mišljenja. Ovo može uzrokovati podijele u društvu, porast ekstremizma, predrasuda i stigmatizacije, kao i osjećaja nesigurnosti.

Izazovi za povezanu Europu

Mladi ljudi gube osjećaj pripadnosti kad primjećuju da ih drugi ne shvaćaju, ne vrednuju i ne poštuju. Isto tako, često se ne mogu poistovjetiti s postojećim kulturnim vrijednostima i ekonomskim i društvenim strukturama te, kao rezultat toga, postaju podložniji manipulaciji i riziku od isključenja iz zajednica i društva.
Osim toga, mladi često imaju poteškoća u učinkovitoj obradi, korištenju i kritičkom vrednovanju informacija. Često nemaju kompetencije koje su potrebne za navigaciju morem informacija koje nisu uvijek pouzdane, točne i ne odgovaraju potrebama pojedinca. Bez pristupa pravim informacijama i kompetencijama, mladi mogu potpasti pod negativan utjecaj u životnim odabirima, u procesu formiranja stavova, pristupu pravima i mogućnostima za aktivno građanstvo.

Izazovi za Europu koja je raznolika, uključiva i povezana su složeni, isprepleteni i nije ih moguće jednostavno nadići. Proces konzultacija i razgovora s mladim ljudima diljem Europe omogućit će im da razmotre i odgovore na pitanja o tome kako se suprotstaviti i nadići te izazove. Zemlje članice mogu primjereno odgovoriti na njih odlučnim djelovanjem, a mladi u tome imaju ključnu ulogu kroz predstavljanje svojih ideja i prijedloga i potporu svojim vršnjacima. Stoga će se u Hrvatskoj i ovoga puta prikupljati mišljenja mladih ljudi, tako što će se organizirati niz različitih konzultacijskih događanja diljem Hrvatske, ali i na Internetu.

Mladi koji žele sudjelovati u procesu mogu se u strukturirani dijalog uključiti ispunjavanjem upitnika na ovoj web stranici ili prisustvovati nekima od konzultacija koje će se tijekom lipnja i srpnja  održati u različitim mjestima i gradovima, najčešće u organizaciji lokalnih i regionalnih udruga mladih. Mjesta gdje će se održati konzultacije istaknuta su na našoj interaktivnoj mapi. Nacionalna konferencija na kojoj će mladi imati priliku raspravljati o ovoj temi s donosiocima odluka  održat će se u Zagrebu, 17.6. u hotelu Panorama, a zainteresirani se mogu prijaviti ovdje.

Rezultati konzultacija na razni Europske unije bit će predstavljeni na jesen u Košicama.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti