Zašto se uključiti?

Uspješnost strukturiranog dijaloga ovisi o broju organizacija i mladih uključenih u proces. Ako je cilj osigurati relevantnost prijedloga i preporuka nastalih tijekom procesa te želi li se povećati mogućnost pozitivnog utjecaja na svakodnevni život mladih, uključivanje velikog broja mladih u strukturirani dijalog od ključne je važnosti. Jednako je važno doprijeti do što različitijih skupina mladih. Mladi su veoma heterogena društvena skupina te se njihove potrebe mogu znatno razlikovati. Život mlade osobe u glavnom gradu može biti bitno drugačiji od života mlade osobe u malom selu na otoku. Nezaposleni mladi suočavaju se s brojnim problemima kakve ne doživljavaju oni koji se školuju ili rade. Mladi s posebnim potrebama često su isključeni iz života zajednice i širih društvenih procesa te se njihov glas nerijetko ne čuje ili zanemaruje. Stoga su organizacije koje se bave mladima u riziku od socijalne isključenosti izrazito važni dionici strukturiranog dijaloga. Sudjelovanje mladih koje jamči relevantnost i primjenjivost rezultata konzultacija jedan je od razloga zbog kojeg je važno da se organizacije mladih i za mlade uključe u strukturirani dijalog.

Utjecaj strukturiranog dijaloga ovisi o volji država članica Europske unije da prijedloge mladih konkretiziraju u politikama koje će i provesti, ali i o snazi mladih i organizacija mladih da teme koje su važne mladima nametnu političarima kao važna pitanja. Na europskoj razini strukturirani dijalog već je donio pozitivne pomake. Kao izravan rezultat konzultacija s mladima, Europska komisija je, primjerice, povećala sredstva namijenjena projektima mladih kroz svoje programe te je osigurala resurse za mjere usmjerene smanjenju nezaposlenosti mladih. Zemlje članice također u manjoj ili većoj mjeri integriraju preporuke nastale kroz strukturirani dijalog u svoje nacionalne politike. Primjeri javnih politika proizašlih iz strukturiranog dijaloga čija je tema bila zapošljavanje i poduzetništvo mladih jesu uspostava Garancije za mlade ili povećana izdvajanja za poduzetničke kredite za mlade u nekim državama članicama. Rezultata strukturiranog dijaloga ima i oni su već vidljivi na europskoj razini.

U državama članicama u kojima je zagovarački momentum organizacija mladih i za mlade dovoljno snažan, veće su šanse da se rezultati strukturiranog dijaloga integriraju u nacionalne politike.

“…omogućuje mladima da izravno utječu

na oblikovanje najznačajnijih europskih politika…”

Strukturirani dijalog izvrsna je prilika za organizacije mladih i za mlade. Osim što angažman organizacija mladih i za mlade u strukturiranom dijalogu omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje najznačajnijih europskih politika za mlade, on pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama. Europske politike za mlade iznimno su važne, ali njihov utjecaj ponekad se teško osjeća na lokalnoj razini. Stoga je zadaća organizacija mladih i za mlade iskoristiti strukturirani dijalog za izravno unapređenje položaja mladih u svojim općinama i gradovima.

S obzirom na to da se najkonkretnije provodi kroz konzultacije s mladima i donositeljima odluka u lokalnim zajednicama, strukturirani dijalog omogućuje uvid u potrebe i probleme mladih, njihova razmišljanja i ideje. Strukturirani dijalog nije znanstveno istraživanje, ali nudi mogućnost svim dionicima da saznaju mnogo o mladima. Uključivanje u strukturirani dijalog omogućuje organizacijama mladih i za mlade bolji uvid u potrebe njihovih članova, korisnika i volontera. Kroz kontinuirane konzultacije organizacije mogu bolje razumjeti kako mladi u njihovoj zajednici “dišu” te sukladno tome uspješnije prilagoditi svoje aktivnosti i programe, ali i zagovarati da drugi akteri naprave isto.

Strukturirani dijalog podrazumijeva sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Mladi i donositelji odluka na strukturirani način razgovaraju o temama koje su važne mladima i dogovaraju se oko rješenja problema s kojima se mladi susreću. Na lokalnoj razini takav dijalog često nedostaje, a postojeći mehanizmi uključivanja mladih ne ispunjavaju svoju ulogu. U lokalnim zajednicama donositelji odluka često ne uviđaju prednosti strukturirane suradnje s mladima niti znaju kako bi je provodili, a i mladima nedostaje kapaciteta za sudjelovanje. Iako je nastao na europskoj razini i služi kao instrument europske politike za mlade, strukturirani dijalog gubi smisao ako se njegov utjecaj ne osjeća na nacionalnoj i lokalnoj razini. Organizacije mladih i za mlade stoga su pozvane da proces strukturiranog dijaloga na europskoj razini prilagode svojim lokalnim potrebama te ga iskoriste za otvaranje tema i pokretanje projekata koji su važni mladima u njihovim zajednicama.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti