U Zagrebu će se 12. lipnja održati Regionalne konzultacije o strukturiranom dijalogu s mladima koje provodi Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima u suradnji s Udrugom ZAMISLI.

Konzultacije su dio procesa koji se održava u sklopu 6. ciklusa Strukturiranog dijaloga s mladima na razini Europske unije. Predsjedavajući trio koji u ovom ciklusu čine Estonija, Bugarska i Austrija odlučio je aktualni ciklus strukturiranog dijaloga koji se povodi pod geslom „Mladi u Europi: što slijedi?“ iskoristiti za prikupljanje mišljenja mladih osoba o sadržaju na koji bi se trebala fokusirati nova Europska strategija za mlade. Na temelju prikupljenih odgovora u svim državama članicama, mladi iz cijele Europe su od 16. do 19. travnja na konferenciji u Sofiji (Bugarska) osmislili daljnje preporuke za izradu nove Europske strategije za mlade.

Na regionalnim konzultacijama članovi i članice Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima predstaviti će 11 Ciljeva proizašlih kroz preporuke s EU konferencije, iznijeti će dojmove o sudjelovanju na EU konferenciji, te otvoriti razgovore o predstojećem 7. ciklusu u kojemu će Hrvatska biti dio trija.

Konzulatacije će se održati u dvorani hotela Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u trajanju od 11.00 do 14.30 sati. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani svoj dolazak molimo da potvrdite na udruga@zamisli.hr.