Na našim stranicama moguće je pronaći hrvatski prijevod Ciljeva za mlade, glavnog rezultata 6. ciklusa strukturiranog dijaloga pod nazivom “Mladi u Europi: Što dalje?”.

Ciljevi za mlade rezultat su rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe koji su svojim mišljenjima i viđenjima oblikovali izradu Ciljeva na konferenciji za mlade održanoj u Sofiji, Bugarska, ovog proljeća.

Sveukupno ih je 11:

 1. POVEZIVANJE EUROPSKE UNIJE S MLADIMA
 2. RAVNOPRAVNOST SVIH RODOVA
 3. INKLUZIVNA DRUŠTVA
 4. INFORMACIJE I KONSTRUKTIVNI DIJALOG
 5. MENTALNO ZDRAVLJE I DOBROBIT
 6. POTICAJ MLADIMA IZ RURALNIH SREDINA
 7. KVALITETNI POSLOVI ZA SVE
 8. KVALITETNO UČENJE
 9. PROSTOR I SUDJELOVANJE ZA SVE
 10. ODRŽIVA ZELENA EUROPA
 11. ORGANIZACIJE MLADIH I EUROPSKI PROGRAMI

Prijevod Ciljeva za mlade, kao i originalnu verziju na engleskom jeziku, pronađite pod kategorijom “Korisni materijali”