Varaždin je od srijede do subote bio domaćin treningu za članove Savjeta mladih pod nazivom „Utjecaj Savjeta mladih na oblikovanje EU politika kroz strukturirani dijalog s mladima“.

Dvadesetak članova Savjeta mladih iz cijele Hrvatske kroz četiri dana upoznali su se s procesom i metodologijom strukturiranog dijaloga kroz stručno vođeni trening. Uz teorijsku podlogu o strukturiranom dijalogu i njegovoj primjeni na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te politikama za mlade, sudionici su se okušali u raznim metodama provođenja konzultacija (fokus grupe, online upitnici, video materijali) te simulaciji rada gradskog vijeća. Razvili su i konkretne ideje kako novostečena znanja mogu primijeniti u idućem ciklusu strukturiranog dijaloga.

Uz to, Mario Žuliček iz Udruge gradova okupljenima je isprezentirao više o samoj ulozi i zadaćama Savjeta, a Nino Preložnjak, voditelj kandidature grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021. godine, ispričao je više o tom procesu, kako je tekao, kakva je bila suradnja s lokalnim tijelima te što je u planu ukoliko Varaždin pobjedi.
U petak se putem Skypea sudionicima obratila i Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade Vlade RH, koja je predstavila planove Savjeta za poboljšanje suradnje s članovima lokalnih Savjeta te ohrabrila prisutne za veću participaciju.