Mreža mladih Hrvatske, s datumom 17. lipnja 2019., objavila je 

 

JAVNI POZIV

 

za rad na Ugovor o autorskom djelu:

1. za obradu podataka i oblikovanje izvještaja iz prethodno dobivenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka konzultacijskog procesa koji se odvija u sklopu projekta EU Youth Dialogue in Croatia 2019-2020

 

Ugovor se sklapa s Mrežom mladih Hrvatske na period od 15.07.2019. do 15.10. 2019. godine, u bruto iznosu od 9.000,00 kuna.

 

Uvjeti:

• završen doktorski studij društvenih znanosti;

• iskustvo rada na istraživačkim projektima u području politika za mlade;

• iskustvo rada u računalnim programima za kvalitativnu i kvantitativnu obradu podataka;

• objavljeni radovi u području politika za mlade;

• poznavanje rada na računalu;

• znanje engleskog jezika;

• ostali uvjeti: prezentacijske i komunikacijske vještine, organiziranost, pedantnost i savjesnost u radu.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. životopis (EU standard);

2. diplomu o završenom studiju (preslika);

3. diplomu o stečenom doktoratu znanosti (preslika);

4. potvrdu poslodavca i/ili mentora o radu kandidata na istraživačkim projektima iz traženog područja – naznačiti

naziv projekta, vrijeme trajanja, gdje se projekt provodio, opis poslova koji je kandidat obavljao u sklopu

istraživačkog projekta

5. popis objavljenih radova u području politika za mlade.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

 

Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 radnih dana od dana objave na stranicama Mreže mladih Hrvatske elektroničkim putem na: pjakovina@mmh.hr

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja prijavljeni će biti obaviješteni elektroničkim putem.

 

Tekst poziva 

 

Nositelja projekta EU Youth Dialogue in Croatia 2019-2020 je Mreža mladih Hrvatske te u provedbi blisko surađuje s Nacionalnom radnom skupinom za provedbu Dijaloga EU-a s mladima. Riječ je o tijelu kojeg je osnivač i predsjedavatelj Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, a koje radi na provedbi i praćenju aktivnosti koje se odvijaju u sklopu 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima. Stoga će se Mreža mladih Hrvatske pri evaluaciji osoba koje se prijave na više istaknuti javni poziv konzultirati i zajednički donijeti odluku s drugim članovima radne skupine.