U Zagrebu je od 10. do 12. lipnja održan trening za lokalne koordinatore dijaloga EU-a s mladima. Tijekom tri dana, 22 polaznika učilo je o teorijskim i praktičnim elementima dijaloga s mladima.

Polaznici su učili o metodama na koje mogu provesti konzultacije s mladima – konzultacijski upitnik, konzultacijski događaji (fokus grupe, radionice i drugo), participativno akcijsko istraživanje te parcipativne vizualne metode. Svatko je izradio svoj individualni plan te su u grupama planirali izradu velikih događaja. Bio nam je užitak raditi s ovako motiviranoj i kreativnoj grupi!

Po završetku treninga i službno su postali lokalni koordinatori te se jako veselimo vidjeti kako se njihovi planovi provode u djelo!

Trening je organizirala Nacionalne radna skupina za provedbu dijaloga EU-a s mladima, a financiran je sredstvima Erasmus+ programa i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz projekt EU Youth Dialogue in Croatia 2019-2020. kojeg je nositelj Mreža mladih Hrvatske.