Objavljeni su objedinjeni rezultati 7. ciklusa konzultacija s mladima u okviru Dijaloga EU-a s mladima, temeljem izvještaja nacionalnih radnih skupina o provedenom Dijalogu unutar država članica EU-a.

7. ciklus bio je posvećen temi Stvaranje prilika za mlade, a poseban naglasak stavljen je na tri podteme Kvalitetni poslovi, Rad s mladima i Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima, tijekom 18-mjesečnog ciklusa za vrijeme kojeg Europskom unijom predsjedavaju Rumunjska, Finska i Hrvatska. 

Rezultati 7. ciklusa koncipirani su unutar spomenutih podtema te se tiču konkretnih prijedloga obzirom na prepoznate potrebe i prepreke s kojima se mladi suočavaju. 

Na sljedećoj poveznici možete pristupiti objedinjenom izvještaju s rezultatima Dijaloga na engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupan i prijevod ključnih rezultata 7. ciklusa.

Uz to, donosimo vam grafički prikaz sažetka rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima.