Vijeće EU-a usvojilo je Zaključke o povećanju mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima, koji su proizašli iz aktualnog ciklusa Dijaloga EU-a s mladima i hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Zaključci potvrđuju činjenicu kako stanovništvo EU-a stari, naročito u ruralnim i udaljenim područjima. S druge strane, urbanizacija je identificirana kao jedan od glavnih pokretača promjena, koji ima značajan utjecaj na kreiranje raznih politika unutar EU-a. Ovi trendovi dovode do potrebe da ruralnim i udaljenim područjima osiguraju dostupne i priuštive javne i komercijalne usluge, kvalitetni poslovi i obrazovanje, digitalna i fizička infrastruktura, javni prijevoz te ponuda aktivnosti za konstruktivno provođenje slobodnog vremena.

Kroz Zaključke se potiče države članice na promicanje pristupa usmjerenih na smanjenje nejednakosti između urbanih i ruralnih područja te na razvijanje međusektorskih mjera koje će odražavati stavove i perspektivu mladih koji žive u ruralnim i udaljenim područjima. Zaključci potiču i promoviraju poduzetništvo, uključujući socijalno poduzetništvo kao i različite mogućnosti zapošljavanja u poljoprivrednim i drugim gospodarskim aktivnostima. Države članice pozivaju se na uključivanje mladih u lokalne zajednice različitim mehanizmima aktivnog građanstva, poput volonterskih i solidarnih aktivnosti. Uz to, poziva se države članice i Europsku komisiju na promicanje sinergije između programa i inicijativa EU-a kao što su Erasmus +, Europske snage solidarnosti, Europski socijalni fond i Garancija za mlade.

Na kraju, Zaključci pozivaju sektor mladih na podizanje svijesti mladih, no i opće populacije, u ruralnim i udaljenim područjima, u vezi potrebe za povećanjem mogućnosti unutar njihovih lokalnih zajednica.

Objedinjeni zaključci dostupni su na engleskom jeziku.