U nastavku možete pročitati sažetak rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima na hrvatskom jeziku.

7. ciklus bio je posvećen temi Stvaranje prilika za mlade, a poseban naglasak stavljen je na tri podteme Kvalitetni posloviRad s mladima i Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima, unutar kojih su navedeni rezultati konzultacija s mladima u državama članicama EU-a.

Sažetak objedinjenih rezultata 7. ciklusa Dijaloga dostupan je na sljedećoj poveznici, dok su nacionalna izvješća dostupna na stranici Korisni materijali.