Trenutno je u tijeku provođenje online ispitivanje mišljenja mladih u okviru 8. ciklusa konzultacija s mladima, koji se provodi pod imenom “Europe for YOUth – YOUth for Europe!”, a fokusiran je na #9 Europski cilj za mlade “Prostor i sudjelovanje za sve”.

Ciljevi za mlade rezultat su rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe u sklopu 6. ciklusa konzultacija s mladima, koji su svojim mišljenjima i viđenjima oblikovali izradu Ciljeva na konferenciji za mlade održanoj u Sofiji, Bugarska. Osmišljavanju Ciljeva za mlade značajno je doprinijelo i više od 2 500 mladih iz Hrvatske.

Online anketa se provodi u organizaciji Europske upravljačke skupine Dijaloga EU-a s mladima, čiji su članovi predstavnici nacionalnih vijeća mladih, nacionalnih tijela nadležnih za mlade, Europskog foruma mladih i Europske komisije.

Reci nam što bi neki prostor trebao imati i kakav bi on trebao biti da omogući zajedničko druženje mladih, raspravu o političkim i drugim temama, konstruktivno provođenje slobodnog vremena, susrete s donositeljima odluka te organizaciju i provedbu projekata!

Ispuni kratku anketu na temu prostora za mlade i reci nam svoje mišljenje, komentare i preporuke! Za ispunjavanje ankete potrebno ti je otprilike 8 minuta, a dostupna je i na hrvatskom jeziku!

Svi odgovori su anonimni i koristit će se isključivo u svrhu oblikovanja rezultata, smjernica i ishoda 8. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima!