Trening za trenere Dijaloga EU s mladima uspješno je završilo 13 trenera_ica!

Trening za trenere održao se s ciljem jačanja i širenja baze trenera za proces provedbe Dijaloga EU s mladima, te s ciljem stjecanja znanja i metoda za poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. 

Trening se održao u trajanju od 4 puna dana na datume 29.09.2022. – 02.10.2022., u prostoru hotela Tomislavov dom (Zagreb). Trening su vodile trenerice Lidija Đukes (Hrvatska) i Alenka Oblak (Slovenija), a kao gošća online nam se pridružila i kolegica Valentina Cesar ispred Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Gostovanje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Kao rezultat treninga, sudionici su:

  • upoznati s procesom Dijaloga EU s mladima u nacionalnom i EU kontekstu;
  • stekli znanja, metode i alate nužne za osnaživanje mladih u procesima donošenja odluka i smislenog sudjelovanja;
  • razvili sposobnost razumijevanja i vođenja grupnih procesa učenja;
  • unaprijedili kompetencije pripreme i razrade edukativnih sadržaja/programa;
  • upoznati s metodama i alatima za uključivanje mladih u Dijalog EU s mladima;
  • uključeni u nacionalnu bazu trenera Dijaloga EU s mladima.

Sudionici_ice su upoznali meta razinu metoda poput World Cafe, Open Space, dubinski istražili važnost refleksije u radu s mladima te su dodatno gradili grupnu dinamiku i radili planove za budućnost. Također su se pobliže upoznali s EU godinom mladih i mogućnostima koje ona pruža.


Hvala našim izvrsnim sudionicima_icama koji su osigurali kvalitetu i uspješnost treninga!

Mreža mladih organizirala je Trening za trenere u okviru Dijaloga Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj, financiranog kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te uz podršku Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU).

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”