U sklopu Europskog dijaloga za mlade najvažniji cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih osoba nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području.
Najvažniji dio Dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima, kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

Analizom prikupljenih podataka tijekom provedbe IX. ciklusa konzultacija s mladima u okviru Dijaloga EU s mladima tijekom 2022. godine pod nazivom “Zajedno za održivu i uključivu Europu”, dobiveni su podaci, mišljenja i stavovi mladih osoba na temu “Inkluzivna društva” (EU cilj za mlade #3) i “Održiva zelena Europa” (EU cilj za mlade #10).

Analiza rezultata o tome što kažu mladi, o čemu razmišljaju, što ih brine i koje promjene žele vidjeti u budućnosti, kao i brojni drugi podaci, objedinjeni su u brošuri “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu”, koja donosi sažeti pregled analize IX. ciklusa Konzultacija s mladima u Hrvatskoj i u Europi.

(Brošura dostupna za preuzimanje na poveznici u nastavku)