Mreža mladih Hrvatske, kao nositeljica procesa Dijaloga Europske unije s mladima u Hrvatskoj, organizirala je i provela kreativni natječaj pod temom „Moja priča o ciljevima za mlade“. Kroz kreativni natječaj stavljen je dodatni fokus na promicanje ciljeva za mlade s naglaskom na ciljeve IX. Ciklusa – cilj broj 3. Inkluzivna društva i cilj broj 10. Održiva zelena Europa.

Natječaj je proveden kako bi se potaknulo sudjelovanje mladih u iznošenju vlastitog mišljenja, osjećaja i iskustava, uz paralelno učenje i širenje informacija o ciljevima za mlade. Cilj kreativnog natječaja osmišljen je upravo radi promicanja ciljeva broj 3. i broj 10., poticanja mladih i doprinos europskim vrijednostima i identitetu.

Nagrađeno je 13 mladih osoba čije su priče objavljene u istoimenoj publikaciji “Moja priča o ciljevima za mlade”.

Publikacija je dostupna u online izdanju OVDJE:

Mreža mladih Hrvatske organizirala je natječaj i objavu publikacije u okviru projekta „Dijalog EU s mladim 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije (kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”