Konferencija EU-a za mlade u Švedskoj je treća i zaključna konferencija 9. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima predsjedavajućeg trija Francuske, Češke i Švedske. Održala se od 20. -22 ožujka 2023 u Švedskom gradiću Växjö.  U fokusu konferencije bili su ciljevi za mlade #3 inkluzivna društva i #10 održiva i zelena Europa Strategije Europske unije za mlade u razdoblju od 2019-2027 pod zajedničkim naslovom „Zajedno za održivu i zelenu Europu“. Glavni cilj konferencije je istaknuti socijalnu dimenziju održivog razvoja kako bi svi mladi imali mogućnost sudjelovati i pridonositi održivosti.

Na konferenciji je bilo oko 250 sudionika iz zemalja članica Europske unije među kojima su bili: mladi, donositelji odluka i stručnjaci. U programu konferencije bile su panel diskusije, rad u radnim skupinama, grupne diskusije s lokalnim donositeljima politika, i primijenila se je metoda  Open space format u kojemu su sudionici sami mogli potaknuti neke teme i raspravljati o njima u manjim grupama.  Također se je na konferenciji raspravljalo o Dijalogu Europske unije s mladima i kako bi se taj proces mogao unaprijediti.

Glavna aktivnost je bila formuliranje preporuka i sažetaka u radnim skupinama. Grupe su bile raspoređene po podtemama koje su proizašle iz prethodnih konferencija 9. ciklusa (informiranje i edukacija, djelovanje i osnaživanje, upravljanje, mobilnost i solidarnost te pristup infrastrukturi). U radnim skupinama su delegati raspravljali o postojećim problemima  pridonoseći svojim različitim perspektivama, mišljenjima i iskustvom kako bi došli do preporuka. Na kraju je u svakoj skupini formulirana po jedna preporuka. Preporuke koje su nastale tijekom konferencije, bit će dio rezolucije Europske komisije kao i ostali ishodi 9. ciklusa. Rezultati konferencije će također biti objavljene u završnom i istraživačkom izvješću.

Prije Konferencije Mreža mladih Hrvatske organizirala je pripremne aktivnosti za svoju mladu izaslanicu Seline, kako bi bila spremna za aktivno sudjelovanje na Konferenciji. Također, izaslanici su bili na raspolaganju edukativni materijali aktualnog 9. ciklusa, kao što su Rezultati konzultacija u Hrvatskoj i EU, infografika, brošura i izvješće o provedbi kako bi bila u tijeku sa svim aktivnostima koje je MMH organizirala u sklopu EUYD. U pripremne aktivnosti bila je uključena i mlada osoba, predsjednik Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske, koji je već sudjelovao na EUYC-u te je mogao podijeliti svoja iskustva i primjere dobre prakse.

Delegacija Republike Hrvatske sastojala se je od mladih delegata i predstavnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Mladi delegati bili su: Aranđel Rodić (Srednja škola Plitvička jezera) Marijo Rajič (Tajnik koordinacije županijskih savjeta mladih) i Seline Stankir (SUMA – Udruga za održivi razvoj). Delegati su imali zadaću aktivno sudjelovati u radnim skupinama i diskutirati, slušati tuđa mišljenja i perspektive te zajedno tražiti rješenja za postojeće probleme.

Delegati su aktivno sudjelovali u radnim skupinama, ali su i izvan njih pričali s donositeljima odluka i drugim delegatima o svojim perspektivama, idejama i stajalištima te su pokrenute neke međunarodne suradnje, ali su nastala i prijateljstva. Neki od delegata dobili su pozitivne komentare za njihove prijedloge i ideje od drugih sudionika. Što se tiče ostalih Hrvatskih delegata, njihovo sudjelovanje u radnim skupinama je bilo skromno, a izvan njih su najčešće mogli biti zatečeni jedino uz Slovensku delegaciju, što naravno sprječava širenje vidika, upoznavanje novih praksi, razmjeni ideja i perspektiva.

S obzirom na to da se svaki ciklus sastoji od tri konferencije i da se svaka nadovezuje na prethodnu predlaže se da odabrani delegati budu prisutni na sve tri konferencije kako bi  bili adekvatno pripremljeni za sljedeću. Delegati bi trebali biti izabrani temeljem javnog, transparentnog natječaja prema životopisu i motivacijskom pismu. Svakako bi se s delegatima trebali održati sastanci prije konferencije kako bi oni bili adekvatno pripremljeni što bi doprinijelo kvalitetnom sudjelovanju na konferenciji.

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”