Dana 29.3.2023. održan je online sastanak s Vijećem učenika Srednje škole Ivanec, na kojem su sudjelovali predstavnici Vijeća učenika ali I drugi zainteresirani učenici I učenice. Predstavljen je Dijalog EU s mladima, rezultati IX. ciklusa konzultacija te su mladima ponuđena pitanja za raspravu I promišljanje. Zanimalo nas je Koliko se mladi slažu s potrebama I stavovima mladih iz ostatka Hrvatske, Koliko je njihovo vijeće učenika uključeno aktivno u procese donošenja odluka I na kojoj razini te koje odluke donosi vijeće učenika u njihovoj školi. Mladi su otkrili nove mogućnosti I nadamo se nastavku aktivnog uključivanja u nadolazećim DEUM aktivnostima.

Sastanak s Vijećem učenika Srednje škole Ivanec

Zatim, nakon tog sastanka, 17.05.2023. sastali smo se sa članovima Savjeta mladih grada Lepoglave i Savjeta mladih grada Ivanca. Mladima smo predstavili rad Mreže mladih Hrvatske i neke od glavnih zagovaračkih i projektnih aktivnosti (NPM kampanja, Treninzi za mlade itd.). Zatim je sudionicima predstavljen koncept DEUMA i njegovo funkcioniranje na različitim razinama (Europska, nacionalna, lokalna). Sudionicima je predstavljena “priča” nastanka Europskih ciljeva za mlade te njihova važnost u implementaciji DEUM-a. Sudionici su upoznati sa svih 11 ciljeva te im je predstavljen 9. Ciklus DEUM-a.

Mladima smo ukratko predstavili prioritetne ciljeve 9.ciklusa te objasnili tijek i trajanje ciklusa. Sudionicima su predstavljeni rezultati IX. Ciklusa DEUMA gdje se pokrenula rasprava o tome Kako potaknuti mlade na participaciju i zašto mladi ne participiraju?. Kroz razgovor i umrežavanje savjeta između sudionika došli smo do nekoliko praktičnih savjeta kako doći do mladih. Zatim smo im predstavili aktivnosti/prilike u kojima mogu sudjelovati te se kroz deseti ciklus ali I buduće cikluse priključiti. Kao dobar primjer priključivanja u DEUM bio je predstavljen Trening o EU ciljevima za mlade.

Sastanak sa članovima Savjetima mladih grada Lepoglave i grada Ivanca

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”