Konferencija EU-a za mlade u Španjolskoj održala se je u sklopu 10. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima. To je Prva konferencija trija Španjolske, Belgije i Mađarske te se odvija na temu #3 cilja za mlade – inkluzivna društva. Konferencija se je odvijala od 2. do 4.10.2023. u Španjolskom gradu Alicante. Moto konferencije bio je „We need YOUth“, a cilj konferencije bio je identificirati s kojim barijerama se mladi u današnjem društvu susreću i što treba učiniti kako bi se te barijere uklonile. 

Na konferenciji je sudjelovalo oko 250 sudionika_ica što uključuje mlade delegate_kinje, predstavnike_ce međunarodnih organizacija,  donositelje odluka i stručnjake_kinje. Program konferencije se je sastojao od zajedničkih sesija, panel diskusija, kao i grupnog rada u manjim skupinama punim dijaloga i diskusija, ali i sesija sa stručnjacima. Također je bila korištena metoda World Cafe, a posljednji dan su predstavnici_ce ministarstva imali zadatak voditi razgovore sa mladim delegatima_kinjama u Open space formatu. 

Glavni cilj konferencije bio je u radnim sesijama identificirati barijere s kojima se mladi susreću i koje radnje je potrebno poduzeti. Iz rada ukupno 10 radnih skupina sastavljene su po četiri barijere i potrebe za akcijom koje su identificirane kao prioritet.  

Delegacija Republike Hrvatske sastojala se je od mladih delegata_tkinja i predstavnika_ica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Mlada delegatkinja Seline Stankir bila je predstavnica Mreže mladih Hrvatske, nacionalnog vijeća mladih, a drugi mladi delegati bili su članovi savjeta mladih  iz Osijeka; Dominik Lovaković te iz Splita; Nikola Prće. Svi delegati imali su zadaću aktivno sudjelovati na konferenciji i dijeliti svoje znanje i iskustvo s drugima.  

Seline Stankir aktivno je sudjelovala u svim grupnim sesijama, ali je i izvan njih razgovarala s drugim sudionicima_icama konferencije, bili oni drugi mladi delegati, predstavnici međunarodnih organizacija, predstavnici ministarstva ili istraživači. U grupnim sesijama ostavila je odličan dojam te dobila mnoge podržavajuće komentare od drugih delegata izražavajući zadovoljstvo u suradnji na grupnim sesijama.

Mreža mladih organizira Trening za lokalne koordinatore_ice u okviru projekta „Dijalog EU-a s mladim 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije, sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) niti Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”