Konferencija EU-a za mlade u Belgiji održala se je u sklopu 10. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima. To je Druga konferencija trija Španjolske, Belgije i Mađarske te se odvija na temu #3 cilja za mlade – inkluzivna društva. Konferencija se je odvijala od 2. do 5.3.2024. u Belgijskom gradu Ghent, ovogodišnjoj europskoj prijestolnici grada za mlade. Moto konferencije kao i cijelog 10. ciklusa DEUM-a bio je „We need YOUth“!

Konferencijom su se nastojali realizirati sljedeći ciljevi:
• Postati uspješan, nezaboravan i inkluzivan događaj,
• Istražiti rezultate EUYD konzultacija, pronaći zajednički jezik i formulirati glavne preporuke povezane s Europskim ciljem mladih br. 3 „Uključiva društva“
• Proslaviti 10. ciklus EUYD-a, povećavajući njegovu vidljivost i političku svijest.

Radna skupina 8. Uključivo okruženje za učenje – neformalno i informalno obrazovanje / rad s mladima

Na konferenciji je sudjelovalo oko 410 sudionika_ica što uključuje mlade delegate_kinje, predstavnike_ce međunarodnih organizacija,  donositelje odluka i stručnjake_kinje. Program konferencije se je sastojao od zajedničkih sesija, panel diskusija, kao i grupnog rada u manjim skupinama punim dijaloga i diskusija, ali i sesija sa donositeljima odluka gdje su mladi i oni koji rade s mladima mogli čuti iz prve ruke konkretne savjete.

Glavni naglasak bio je na inkluziji i kreiranju preporuka za donositelje odluka s prethodno ponuđenim i definiranim područjima a to su: Promjena sustava – strukturne prepreke uključivanju, Uloga informacija i socijalno uključivanje, Zdravlje i mentalno blagostanje – sredstva za socijalno uključivanje, Uključivo okruženje za učenje – škole i formalno obrazovanje, Uključivo okruženje za učenje – neformalno i informalno obrazovanje / rad s mladima i Osporavanje diskriminatornih stavova i kultura. Skoro svaka tema imala je po dvije grupe koje su se bavile njome. Grupe su bile sastavljene od mladih delegata, donositelja odluka, predstavnika Nacionalnih agencija i Ministarstava.

Delegacija Republike Hrvatske sastojala se je od mladih delegata_tkinja i predstavnika_ica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Mlada delegatkinja Ivona Šimunović bila je predstavnica Mreže mladih Hrvatske, nacionalnog vijeća mladih, a drugi mladi delegati bili su Lara Mandić i Ella Stipančić. Svi delegati imali su zadaću aktivno sudjelovati na konferenciji i dijeliti svoje znanje i iskustvo s drugima.  

Ivona Šimunović aktivno je sudjelovala u svim grupnim sesijama, ali je također izvan njih uspostavljala kontakt s ostalim sudionicima/icama konferencije, bilo da su to bili drugi mladi delegati, predstavnici međunarodnih organizacija, predstavnici ministarstava ili istraživači. Njezino prisustvo na grupnim sesijama ostavilo je iznimno pozitivan dojam.

Mreža mladih provodi projekt „Dijalog EU-a s mladima 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije, sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) niti Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”