Od 9. do 11. ožujka u Zagrebu, održana je Europska konferencija za mlade, čime je završen 7. ciklus konzultacija u okviru Dijaloga EU-a s mladima.

Konferencija se fokusirala na tri od ukupno jedanaest Ciljeva za mlade (Poticaj mladima iz ruralnih sredina, Kvalitetni poslovi za sve, Kvalitetno učenje).

Posebno su adresirani demografski izazovi za EU, s naglaskom na mlade iz ruralnih i teško dostupnih područja, gdje se povela rasprava o načinima njihovog osnaženja i poboljšanja kvalitete života kroz zapošljavanje, obrazovanje i političko sudjelovanje.

Konferencija je završena hrvatskom predajom predsjedanja Vijećem EU-a predstavniku njemačkog Nacionalnog vijeća mladih.