Izvješće s ishodima EU konferencije za mlade u Zagrebu temelji se na provedenim aktivnostima sa sudionicima konferencije Europske unije za mlade koja je održana od 9. do 11. ožujka u Zagrebu. Spomenuti dokument daje pregled programa Konferencije i opisuje okvirne postavke procesa konzultacija s mladima u svrhu generiranja općih i dugoročnih ishoda te navodi specifične preporuke sudionika Konferencije unutar tri podteme Kvalitetni poslovi, Rad s mladima i Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Uz to, sudionici zagrebačke EU konferencije za mlade posebnu pažnju posvetili su podtemi “Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima”, unutar 6. cilja za mlade – Poticaj mladima iz ruralnih sredina. Za navedenu podtemu izrađen je odvojen Izvještaj koji nadograđuje i dalje razrađuje glavno izvješće o rezultatima 7. Ciklusa.  

Izvješće s ishodima EU konferencije za mlade u Zagrebu dostupno je na sljedećoj poveznici.