Izvještaj s EUYC-a u Mariboru donosi nam jedan od hrvatskih mladih delegata, Kristijan Orešković.

Krajem rujna 2021. godine, održana je Konferencija mladih EU u Mariboru, Slovenija kao treća i posljednja konferencija u okviru 8. ciklusa EU dijaloga o mladima, koja prati temu Europskog cilja mladih br. 9 „Prostor i sudjelovanje za sve“ pod naslovom „Europa za mlade – Mladi za Europu:
prostor za demokraciju i sudjelovanje ”. Radi pogoršane epidemiološke situacije Konferencija je u potpunosti održana online, ali je organizacijski odrađena vrlo kvalitetno, interaktivno i dostupno.

Sudionici su formulirali niz preporuka Europskoj komisiji i državama članicama na temelju rezultata prethodne dvije konferencije ciklusa u Njemačkoj i Portugalu, te rezultata kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja provedenog u ciklusu.

Preporuke su podijeljene u sedam odjeljaka na temelju sedam ciljeva 9. cilja EU -a za mlade „Prostor i sudjelovanje za sve“. Sve preporuke dostupne su putem sljedećeg LINK-a.
Kao član delegacije Hrvatske na ovoj konferenciji, aktivno sam sudjelovao tijekom cijelog trajanja konferencije, a posebice u grupi koja je razrađivala petu skupinu ranije navedenih preporuka koje su se fokusirale na digitalni prostor za mlade.

Tijekom cijelog trajanja konferencije organizatori i facilitatori poticali su međusobno umrežavanje i rad u manjim grupama te smo imali priliku i dogovarati potencijalne nove suradnje, projekte i aktivnosti na teme Ciljeva za mlade, ali i općenito programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima u našim državama.

Konferencija je vrlo uspješno organizirana te je konstantno maksimalno uključivala sve sudionike i poticala raspravu, komentiranje i stvaranje preporuka. Preporuke su sada javno dostupne i smatram da su vrlo kvalitetno izrađene te su došle direktno od najrelevantnijih aktera, a sada su na potezu donositelji odluka i institucije na Europskoj, ali i nacionalnoj razini kako bi barem neke od tih preporuka bile postavljene na dnevni red i prioritete (javnih) politika. Konferencija je pokazala važnost i potrebu uključivanja mladih i predstavnika organizacija mladih u ove procese,
pa se nadamo i daljnjem uključivanju u praćenje i implementaciju ovih preporuka u Hrvatskoj.