Izvještaj s Europske konferencije mladih (EUYC) održane u Pragu tijekom predsjedanja Republike Češke Vijećem Europske unije donose nam mladi hrvatski delegati, Leo Staković (Mreža mladih Hrvatske) i Ivan Majstorić (Svjetski savez mladih Hrvatska).

Europska konferencija za mlade održala se u Pragu 11.-13. srpnja 2022 u okviru 9. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima te predsjedanja Republike Češke Vijećem Europske unije. Konferencija proizlazi iz prvog dijela nacionalnih konzultacija započetih tijekom francuskog presjedanja Vijećem EU te je izravno povezana s dva cilja Strategije Europske unije za mlade 2019.-2027. (3. Uključiva društva i 10. Održiva zelena Europa).

Na konferenciji je sudjelovalo oko 250 mladih, donositelja odluka i stručnjaka u području politika za mlade koji su kroz panel rasprave, radionice i prezentacije razmjenjivali primjere dobre prakse i predlagali korake za unapređenje mehanizama uključivanja mladih u društvene procese. Delegaciju iz Republike Hrvatske su činili predstavnici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i mladi delegati; Laura Iličić (Udruga mladih Novska), Leo Staković (Mreža mladih Hrvatske) i Ivan Majstorić (Svjetski savez mladih Hrvatska).

Sudionici Europske konferencije za mlade bili su raspoređeni u 5 podtema (Information and Education, Action and Empowerment, Governance, Mobility and Solidarity, Access to Infrastructure) koje su se obrađivale u radnim skupinama. Radne skupine su na raspolaganju imali izvješće s primjerima dobre prakse koje su pripremili predsjedavajući u suradnji s istraživačkim timom, a temeljem dosadašnjih rezultata ciklusa te dostavljenih podataka nacionalnih radnih skupina. Svaka radna skupina na konferenciji trebala je prepoznati dodatne čimbenike uspjeha povezane s odabranim primjerom dobre prakse, prepoznati prepreke širenja određenog primjera dobre prakse u vlastitom lokalnom, regionalnom ili nacionalnom kontekstu te prepoznati mehanizme podrške koji bi mogli pomoći u uvođenju primjera dobre prakse.

Rezultati Europske konferencije za mlade bit će objavljeni u završnom i istraživačkom izvješću.

Osim sudjelujući u redovnom programu te aktivnostima radnih skupina u koje su bili podijeljeni, članovi i članica hrvatske delegacije ostvarili su značajnu razinu prepoznatljivosti na konferenciji. Javljanjem za riječ u punoj dvorani te neformalnim razgovorima tijekom pauza ili večernjih programa, delegacija se uspjela pozicionirati kao stručna i kompetentna u području mladih te u određenim podtemama koje su bile postavljene prioritetnima. Do takvog je razvoja događanja, nažalost došlo isključivo temeljem vlastite pripreme i dotadašnjeg znanja delegata i delegatkinje, a ne kvalitetnim procesom pripreme koji je prethodio. Stoga, u svrhu bolje pripreme mladih delegata i ostvarenja boljih ishoda konferencije, predlažemo sljedeće:

  • Da se 2-3 mjeseca prije iduće Europske konferencije za mlade objavi javni poziv na koji će se moći prijaviti potencijalni mladi delegati koji su pritom dužni dostaviti životopis i motivacijsko pismo u kojem ukratko objašnjavaju koji će biti njihov doprinos i zašto bi oni trebali sudjelovati na konferenciji.
  • Nakon što se, temeljem dostavljenog, odaberu mladi delegati koji će predstavljati Republiku Hrvatsku, da se prije odlaska na Europsku konferenciju za mlade održe minimalno 2 pripremna sastanka kako bi se mlade delegate informiralo o aktivnostima i ishodima prethodne dvije konferencije s ciljem njihove bolje participacije na konferenciji.
  • Da gore opisani koraci (natječaj, odabir članova_ica delegacije) budu provedeni transparentno i poštujući načela inkluzivnosti, posebice s obzirom na to da je jedno od dva prioritetna područja pokrivena ovim ciklusom dijaloga upravo europski Cilj za mlade broj 3. – Uključiva društva.