Arhiva: Novosti

structured dialogue, strukturirani dijalog, EU pita, Mreža mladih Hrvatske

Hrvatska predstavnica na seminaru o učincima strukturiranog dijaloga

U Lilleu na sjeveru Francuske se od 7. do 10. studenog održao seminar “How to develop the impact of Structured Dialogue on national Youth Policies”, u organizaciji francuskog nacionalnog vijeća mladih (CNAJEP), u sklopu istoimenog Erasmus + projekt. Na seminaru je sudjelovala i Petra Pekica,  predstavnica hrvatske radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga.

Partnerstvo je okupilo 22 europske zemlje, a cilj projekta je osnažiti nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga za uspješno praćenje provedbe preporuka strukturiranog dijaloga te njegovog  utjecaja na svim razinama.

Cilj samog seminara bio je mapirati dosadašnje učinke strukturiranog dijaloga na europskoj i nacionalnim razinama te razmijeniti iskustva i prakse između nacionalnih radnih skupina o tome kako su dosad radile na implementaciji preporuka pojedinih ciklusa. Osim toga, sudionici su u kreativnim radionicama osmišljavali nove metode i alate pomoću kojih bi se lakše moglo pratiti provedbu preporuka i učinke pojedinog ciklusa, a koji će biti objedinjeni u publikaciji na engleskom jeziku koja će biti izdana po završetku projekta.

milenijska

Objavljene preporuke 5. ciklusa strukturiranog dijaloga

Početkom mjeseca, između 3. i 6. listopada, u slovačkim Košicama održana je druga konferencija mladih u sklopu provedbe 5. ciklusa strukturiranog dijaloga, koji se provodi za predsjedavanja Nizozemske, Slovačke i Malte. Njegova je tema “Omogućimo svim mladih ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremni za život, spremni za društvo!”. Na konferenciji je sudjelovalo 200-ak osoba, uglavnom predstavnika mladih i organizacija mladih, ali i predstavnika nacionalnih i europskoh institucija. Hrvatsku su predstavljale Adela Čujko, Petra Pekica i Antonija Bračulj iz Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj te predstavnica mladih Martina Jurišić. Cilj konferencije bio je osmisliti zajedničke preporuke, utemeljene na nalazima konzultacija koje su se tijekom proljeća i ljeta provodile u cijeloj Europi. U procesu konzultacija, kao članica EU, sudjelovala je i Hrvatska, a što mladi u Hrvatskoj misle o temi aktualnog ciklusa možete pročitati u izvještaju s konzultacija koje su provedene u hrvatskoj.

 

U Košicama su na temelju objedinjenih podataka iz cijele Europe, koji su došli od više od 65 tisuća mladih koliko ih je sudjelovalo u konzultacijama, osmišljene preporuke u nekoliko područja od važnosti za mlade, koje bi trebale pridonijeti da mladi u današnjoj Europi imaju mogućnosti ravnopravno sudjelovati u njezinom raznolikom, povezanom i uključivom društvu. Preporuke se fokusiraju na pristup kvalitetnim i kritičkim informacijama, oslobađanje mladih od pritiska modernog društva, kvalitetno obrazovanje i pristup tržištu rada, područje mobilnosti i europskog identiteta. Preporuke na hrvatskom jeziku možete pronaći ovdje. One će narednih mjeseci biti konzultirane s mladima i donositeljima odluka u svakom zemlji koja sudjeluje u provedbi strukturiranog dijaloga, kako bi se na posljednjoj konferenciji mladih u sklopu ovog ciklusa, koja će se održati na Malti od 21. do 23 ožujka sljedeće godine, donijeli konačni zaključci koje bi od preporuka i kako trebale biti implementirane u svakoj zemlji.

 

Razgovaralo se i o praćenjima učinaka 4. ciklusa strukturiranog dijaloga, čemu će se posvetiti poseban dio konferencije na Malti. S istim ciljem Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj organizirat će početkom prosinca i konferenciju u Hrvatskoj, kako bi se raspravljalo u kojoj su mjeri u našoj zemlji implementirani zaključci proteklog ciklusa, koji nažalost nisu obvezujući. Sve daljnje informacije o ciklusu te nadolazećim konferencijama u Hrvatskoj i Malti možete pratiti na stranici Mreže mladih Hrvatske, ali i stranici posvećenoj strukturiranom dijalogu www.eupita.eu

proni

Mladi kao važan čimbenik u procesu donošenja odluka – Regionalne konzultacije

Udruga PRONI – Centar za socijalno podučavanje u sklopu projekta Regionalni info-centar za mlade Osijek, čiji je suradnik i Virovitičko-podravska županija, provodi aktivnost „Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka“. U sklopu ove aktivnosti u petak, 10. lipnja 2016. godine održane su Regionalne konzultacije na kojima su se okupili mladi i donositelji odluka iz Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske , Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Virovitičko-podravsku županiju predstavila je Sanja Sabolić, predsjednica županijskog Savjeta mladih. Na konzultacijama je od strane svih sudionika prepoznata važnost uvažavanja mišljenja mladih i njihova sudjelovanja u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču, a izvedeni zaključci će biti dio zajedničkih preporuka svih zemalja članica EU koje Vijeću ministara služe kao temelj za izradu i donošenje rezolucija.

Strukturirani dijalog relativno je nova metoda koja mladima daje priliku da na različite načine iznesu konkretne ideje i stavove o nekoj temi direktno prema ljudima i institucijama koji donose različite odluke koje utječu na život mladih. Tako ih izravno upoznaju s problemima, težnjama, željama i potrebama te time, u konačnici, mladi aktivno sudjeluju u kreiranju različitih strategija i politika koje ih se tiču. Sami proces odvija se u svim zemljama Europske unije i podijeljen je u cikluse. Trenutačni ciklus započeo je 1. siječnja 2016. godine, a glavna tema koja će biti aktualna do polovice 2017. godine je „Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life. Ready for society.“

Svaka država članica ima svoju nacionalnu radnu skupinu za provedbu strukturiranog dijaloga. U Hrvatskoj se u njoj nalaze predstavnici Zajednice informativnih centara za mlade, Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Mreže mladih Hrvatske koja koordinira nacionalnu provedbu pod sloganom „Tko te pita? EU pita.“ (www.vpz.hr)

Fokus grupa u Vinkovcima

Fokus grupa u Vinkovcima

 

U Vinkovcima je 8.lipnja 2016. održana druga po redu fokus grupa u Sklopu strukturiranog dijaloga s mladima.

Fokus grupa održana je u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Dječjim domom Sv. Ana, Srednjom strukovnom školom Vinkovci te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje/ Područni ured Vinkovci čiji su predstavnici zajedno s mladima sudjelovali u raspravi.

 

^E7D77AC1EFBAB60FFFDF58B9DEA424B4ADC47963C57ACC6294^pimgpsh_fullsize_distr

 

Pogledajte originalnu objavu na web stranici info centra za mlade Osijek

konferencija

Poziv na konferenciju 5. ciklusa strukturiranog dijaloga na temu

Brinu te razni problemi koje primjećuješ u društvu oko sebe? Misliš da je danas izazovno biti mlada osoba u Hrvatskoj, ali i Europi? Ne znaš imaš li dovoljno znanja i vještina da se nosiš s promjenama u raznolikom europskom društvu? Reci nam što misliš o ovome, dođi na

 

konferenciju

“Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremi za život, spremni za društvo!”

koja će se održati u petak,

17.06.2016. s početkom u 10.00 sati

u hotelu „Panorama“ u Zagrebu.

Tema konferencije je ujedno i tema 5. ciklusa strukturiranog dijaloga koji se trenutno provodi kroz 18 mjeseci nizozemskog, slovačkog i malteškog predsjedavanja Europskom unijom. Strukturirani dijalog je proces konzultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih impulsa prilikom donošenja odluka i oblikovanja politike za mlade. Zato će se na konferenciji mladi i predstavnici donositelja odluka susresti kako bi razmijenili mišljenja kako mlade u Hrvatskoj osnažiti da budu punopravni građani današnje raznolike, povezane i uključive Europe.

 

Na konferenciji će biti riječi o važnosti strukturiranog dijaloga kao interaktivnog alata koji mladima daje priliku da svoje mišljenje o određenom pitanju upute najvišim političkim razinama, životnim vještinama koje su danas mladima potrebne da bi se mogli uspješno suočiti s izazovima modernog, europskog društva te će se u konačnici mladi u neformalnoj i participativnoj atmosferi susresti s predstavnicima donositelja odluka kako bi razmijenili mišljenja o ovim temama.

 

Konferenciju organizira Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj, a koju čine predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU,  Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske.

 

Prijave se primaju putem sljedeće prijavnice do 10. lipnja, odnosno do popunjenja raspoloživih kapaciteta. Svi troškovi sudjelovanja bit će pokriveni (ručak, putni troškovi, po potrebi i smještaj), a precizan program konferencije sudionicima će biti dostavljen nekoliko dana prije same konferencije. Sva pitanja oko sudjelovanje na samoj konferenciji možeš uputiti na petra@mmh.hr

 

 

Vidimo se u 17.6. u Zagrebu!

Pročitajte originalnu objavu na stranicama: www.mmh.hr