Arhiva: Novosti

Prijavi se na Nacionalnu konferenciju o Dijalogu EU s mladima

Mreža mladih Hrvatske organizira nacionalnu konferenciju u okviru projekta Dijalog EU s mladima, koji ove godine ulazi u 9. ciklus konzultacija s mladima, pod nazivom “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu”.

Cilj konferencije je predstaviti publikaciju o Dijalogu EU s mladima te novi vizualni identitet DEUM-a koji je izabran putem natječaja provedenog među mladima od 15-30 godina. Konferencijom također želimo naglasiti značaj uključivanja mladih u donošenje odluka te obilježiti početak provedbe 9. ciklusa konzultacija s mladima.
Konferencija će poslužiti i kao platforma na kojoj će se prisutnima predstaviti mogućnosti za mlade u okviru Europske godine mladih 2022.

Konferencija o Dijalogu EU s mladima organizirana je kao dvodnevni događaj. Prvi dan programa (23. ožujka) namijenjen je institucijama, predstavnicima donositelja odluka, predstavnicima udruga mladih i za mlade, kao i samim mladima. Drugi dan programa (24. ožujka) namijenjen je mladim osobama, a održava se na temu Europskih ciljeva za mlade.

Konferencija će se održati u srijedu, 23. ožujka 2022. godine u dvorani Zemlja Mozaik Grupe, na adresi Slavonska avenija 6/II, u trajanju od 10.30 do 16:00 sati.

Organizator pokriva troškove puta i smještaja. Tijekom konferencije, poštovat će se sve epidemiološke mjere sprečavanja širenja bolesti COVID-19.

Ovisno o epidemiološkim mjerama za vrijeme trajanja Konferencije zadržavamo pravo od sudionika tražiti Covid potvrde.
Pozivamo vas da se prijavite na konferenciju putem prijavnog obrasca dostupnog OVDJE, do 18. ožujka 2022. godine, a poziv i agenda Konferencije dostupni su klikom na poveznicu.

Broj sudionika je ograničen, a upute o povratu putnih troškova dobit ćete nakon zatvaranja prijava.

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na sandra@mmh.hr.

Predstavili smo DEUM na online studentskoj konferenciji!

DEUM tim, Sandra Rozman Papak i Valentina Gambiroža Staković, gostovale su na online Studentskoj konferenciji naziva „Mladi i EU: Mogućnosti i prilike zajedničke budućnosti”. Konferencija je u virtualnom okruženju okupila stručnjake koji se u svojim karijerama bave politikama EU usmjerenima prema mladima, predstavnike europskih tijela, udruga, institucija te EFRI studenticu i EFRI alumni. Svi predavači_ice su u svojim izlaganjima dali uvid u to kako današnje generacije mladih osoba predstavljaju budućnost naše zemlje i Europske unije.

Sandra i Valentina mladim studentima predstavile su proces „Dijaloga EU s mladima“, njegovu važnost i značaj, kao i predstojeće aktivnosti koje slijede u okviru IX. ciklusa.

Konferencija je organizirana u sklopu EU projekta „Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – #CEZAR“, čiji je nositelj Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Studentska konferencija ujedno je bila i dijelom Konferencije o budućnosti Europe (KOBE) osnovane od strane Europske unije. Ova konferencija pokrenuta je u cilju organizacije velikog broja aktivnosti za proces otvorene, uključive i transparentne rasprave s građanima Europske unije o nizu prioriteta i izazova u oblikovanju zajedničke budućnosti, pod zajedničkim vodstvom Europske komisije, Europskoga parlamenta i Vijeća EU-a. Zaključci Konferencije očekuju se do proljeća 2022. godine, a temeljem istih će se oblikovati smjernice za budućnost EU-a.

Kreiraj novi vizual za Dijalog EU s mladima – Tko te pita?EU pita!

Pozivamo te da stvoriš novi logo DEUMa!
Mlada si i kreativna osoba kojoj riječi „vektori“, „grafike“, „logotip“ i „kolori“ nisu nepoznati pojmovi? Upravo tebe tražimo!
Zadatak (ni)je jednostavan – u potrazi smo za novim logom/vizualnim identitetom.

Što je to uopće Dijalog EU s mladima i kakvu priču želimo stvoriti?
O Dijalogu možeš saznati više na: https://eupita.eu/, a nakon toga želimo da TI stvoriš priču!

Prijava treba sadržavati:

 • ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, dob natjecatelja_ice (dob je ograničena na mlade od 15-30 godina),
 • prijedlog likovnog rješenja – znak i logotip: / puni kolor i c/b; predaja u vektorima; ali i pdf format,
 • kratak opis ideje koja stoji iza prijedloga logotipa,
 • izvedeni oblik logotipa u rezoluciji 1024×768 pix,
 • naziv projekta „Dijalog EU s mladima“ ili „DEUM“,
 • dizajn logotipa treba sadržavati boje EU pita (#1e185a, #fcb040), no podržavamo uključivanje i drugih komplementarnih boja,

Dizajn logotipa treba biti tvoj originalni rad.

Logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost,

Svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno 2 (dva) rada.

Odabrani logotip će se koristiti za potrebe Dijaloga EU s mladima, na dokumentima, internetskim stranicama, na brošurama i letcima, plakatima, te ostalim tiskanim i elektronskim materijalima.
Nakon završetka natječaja, odabrani logotip ostaje isključivo vlasništvo nositelja projekta Dijaloga EU s mladima, Mreže mladih Hrvatske i Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga EU s mladima.
Naručitelj zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti sa autorom/icom.
Javni natječaj je otvoren od 19. siječnja 2022. do 20. veljače 2022.

Prijave se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu: valentina@mmh.hr

Radove će pregledati i najbolje rješenje odabrati nacionalni tim Dijaloga Europske unije s mladima.
Rezultati natječaja bit će objavljeni nakon zaključenja natječaja na službenim stranicama Dijaloga EU s mladima te na društvenim mrežama Tko te pita? EU pita i Mreže mladih Hrvatske.
Svi sudionici/e natječaja biti će obaviješteni da je rad zaprimljen, te o rezultatima natječaja putem e-maila.

Autor/ica najboljeg rada bit će nagrađena sa 5000 kn (ukupni trošak koji će se isplatiti putem Autorskog ugovora).

Ukoliko niti jedan rad neće zadovoljiti uvjete, javni natječaj će se poništiti.
Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir.
Slanjem svog rada autor pristaje na navedene uvjete korištenja.

Za sve dodatne informacije o natječaju i o Dijalogu EU s mladima može se poslati upit na: valentina@mmh.hr i/ili na sandra@mmh.hr.

U potrazi za DEUM multiplikatorima

Posljednjih nekoliko mjeseci provodimo u potrazi za organizacijama koje bi mogle u idućem periodu obavljati ulogu multiplikatora Dijaloga Europske unije s mladima.

Multiplikatore DEUM-a smo zamislili kao organizacije diljem cijele Hrvatske koje će u svakom trenu biti upoznate s fazom procesa Dijaloga te imati sve potrebne informacije i materijale za slučaj da im se obrati mlada osoba koja želi više saznati o mogućnostima sudjelovanja u procesu odlučivanja.

S time na umu, održali smo nekoliko sastanaka u Šibeniku, Osijeku i Vukovaru te jedan zajednički sastanak u Zagrebu na kojem su sudjelovali predstavnici iz 7 udruga mladih i za mlade koji djeluju diljem lijepe naše, od Splita do Lepoglave.

Veselimo se predstojećem razdoblju i zajedničkom radu s ciljem snažnije participacije mladih na svim razinama!

Europska konferencija mladih u Mariboru

Izvještaj s EUYC-a u Mariboru donosi nam jedan od hrvatskih mladih delegata, Kristijan Orešković.

Krajem rujna 2021. godine, održana je Konferencija mladih EU u Mariboru, Slovenija kao treća i posljednja konferencija u okviru 8. ciklusa EU dijaloga o mladima, koja prati temu Europskog cilja mladih br. 9 „Prostor i sudjelovanje za sve“ pod naslovom „Europa za mlade – Mladi za Europu:
prostor za demokraciju i sudjelovanje ”. Radi pogoršane epidemiološke situacije Konferencija je u potpunosti održana online, ali je organizacijski odrađena vrlo kvalitetno, interaktivno i dostupno.

Sudionici su formulirali niz preporuka Europskoj komisiji i državama članicama na temelju rezultata prethodne dvije konferencije ciklusa u Njemačkoj i Portugalu, te rezultata kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja provedenog u ciklusu.

Preporuke su podijeljene u sedam odjeljaka na temelju sedam ciljeva 9. cilja EU -a za mlade „Prostor i sudjelovanje za sve“. Sve preporuke dostupne su putem sljedećeg LINK-a.
Kao član delegacije Hrvatske na ovoj konferenciji, aktivno sam sudjelovao tijekom cijelog trajanja konferencije, a posebice u grupi koja je razrađivala petu skupinu ranije navedenih preporuka koje su se fokusirale na digitalni prostor za mlade.

Tijekom cijelog trajanja konferencije organizatori i facilitatori poticali su međusobno umrežavanje i rad u manjim grupama te smo imali priliku i dogovarati potencijalne nove suradnje, projekte i aktivnosti na teme Ciljeva za mlade, ali i općenito programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima u našim državama.

Konferencija je vrlo uspješno organizirana te je konstantno maksimalno uključivala sve sudionike i poticala raspravu, komentiranje i stvaranje preporuka. Preporuke su sada javno dostupne i smatram da su vrlo kvalitetno izrađene te su došle direktno od najrelevantnijih aktera, a sada su na potezu donositelji odluka i institucije na Europskoj, ali i nacionalnoj razini kako bi barem neke od tih preporuka bile postavljene na dnevni red i prioritete (javnih) politika. Konferencija je pokazala važnost i potrebu uključivanja mladih i predstavnika organizacija mladih u ove procese,
pa se nadamo i daljnjem uključivanju u praćenje i implementaciju ovih preporuka u Hrvatskoj.

EU konferencija za mlade u Portugalu

U nastavku donosimo izvještaj Katharine Mikulić, hrvatske predstavnice mladih na Europskoj konferenciji za mlade 2021. u Portugalu.

U sklopu Portugalskog predsjedanja Vijećem Europe, od 12. do 15. ožujka 2021., portugalsko Ministarstvo obrazovanja i Nacionalno vijeće mladih organizirali su Europsku konferenciju za mlade. Konferencija u Portugalu početak je 8. ciklusa konzultacija u okviru Dijaloga EU-a s mladima, a fokus je bio na cilju broj 9  “Prostor i sudjelovanje za sve” , pod motom “Europa za mlade – Mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje”.

Glavni ishodi konferencije su kreiranje seta alata za konkretne akcije, mjere i političke preporuke koji će pomoći u postizanju Cilja 9 i njegovih 7 podciljeva. Da bi se postigao ovaj cilj, 8. ciklus Dijaloga EU-a s mladima organizira se u dvije faze – faza dijaloga (I) i faza provedbe (II). Konferencija u Portugalu označava prijelaz između dijaloga i provedbe. Od delegata se tražilo da odrede prioritete i dodatno razrade akcije i mjere koje će biti uključene u Toolbox-u, koji će biti predan konferenciji za mlade u Sloveniji, a koja se očekuje u jesen 2021. godine.

Kao popratni sadržaj konferencije organizirao se i 48-satni digitalni Hackathon koji je započeo 12. ožujka, u 00:00, i završio 13. ožujka,  u 23:59 (WET). Taj je Hackathon nastojao potaknuti i podržati razvoj inovativnih digitalnih rješenja, predvođen mladima, kako bi se riješile prepreke koje se svakodnevno pronalaze u sudjelovanju u demokratskim procesima političkog odlučivanja. Pobjednik  Hackathona predstavljen je zadnjeg dana konferencije.

DAN 1.

Konferencija se organizirala u digitalnom obliku preko ZOOM platforme. Započela 12. ožujka u 16:00 sati (CET). Nakon uvodnog pozdravljanja krenula je panel diskusija na temu “Jačanje demokracije s mladima – put naprijed”, te potom manje sesije s organizatorima konferencije i mladima koji su se prijavili na Hackathon.

DAN 2.

Drugi je dan započeo u 10:00 (CET) uvodnim predstavljanjem programa. Dan prije, svaki je delegat na mail dobio potvrdu kojoj grupi pripada. Grupe su kreirane prema 7 podciljeva glavnog 9. Cilja za mlade. Na početku predstavljeni su glavni zaključci konferencije za mlade u Berlinu, a nakon kratke pauze krenuo je rad u grupama.
U svakoj grupi bilo je raspoređeno 15-ak delegata. Svaka je grupa radila je na dodijeljenom podcilju koji se pretvarao u youth action. Radila sam na prvom podcilju.: “Utjecaj mladih na proces donošenja odluka”, s naglaskom na omogućavanje jednakog djelovanja u procesu donošenja odluka i osiguravanje adekvatnog utjecaja na sva društvena područja. Grupa je krenula s radom, metodom World cafe-a, raspravom o temama: komunikacija i transparentnost, konzultacijski procesi, građansko obrazovanje i metode participacije. Mladi delegati su iznosili svoje probleme koje uočavaju u lokalnoj sredini, promišljajući na koji način bi se ti problemi mogli riješiti te koji donosioci odluka bi mogli biti uključeni u rješavanju problema. Istaknuti problemi bili su: slabija komunikacija između Savjeta mladih i mladih u zajednici, problematika financiranja udruga za mlade i udruge mladih, nedovoljna povezanost vlasti na nacionalnoj ili lokalnoj razini s mladima i organizacijama mladih, neuvažavanje mišljenja mladih, nedovoljan fokus na građansko obrazovanje i manjak zainteresiranosti mladih na uključivanje u procese donošenja odluka. Nakon rasprave delegati su se rasporedili u manje tematske grupe i nastavili dalje raditi na odabranoj temi. Svaka je grupa napravila svoje “stablo problema”, odabrala jedan od problema te njegovo rješenje razrađivala do kraja konferencije.

DAN 3.

Treći dan započeo je razgovorima s donositeljima odluka, gdje su mladi delegati imali priliku razgovarati i postavljati pitanja osobama koje donose odluke na nacionalnoj ili europskoj razini. U našoj smo grupi imali priliku razgovarati s državnim tajnikom mladih i sporta Portugala João Paulo Rebelo. Teme koje su se dotakle u razgovoru s tajnikom bile su: glasanje sa 16 godina, participativno financiranje kao primjer dobre prakse Portugala, negativizam mladih prema političarima, uključivanje mladih u proces donošenje odluka, naglasak na važnosti neformalnog obrazovanja te “što nakon COVID-19 krize?”. Državni je tajnik predstavio dobar primjer prakse participativnog budžeta u kojem država raspisuje natječaj na koji se mogu prijaviti svi mladi ili organizacije mladih sa svojim idejama, te se kroz grupne sesije i radionice sa Savjetima mladih i Nacionalnom federacijom organizacija mladih razrađuje njihova ideja ili problem na koji žele utjecati, a potom se s gotovim projektom prijavljuju na natječaj. Naglasak je na umrežavanju mladih i Savjeta mladih kao i pružanje prilike te uvažavanje ideja mladih od strane državnih tijela. Državni je tajnik izjavio kako želi utjecati na svoje kolege političare da u sav proces kreiranja politika za mlade uključe i mlade.

Osim državnog tajnika, na konferenciji su sudjelovali potpredsjednik Europskog parlamenta Pedro Silva Pereira, voditeljica Odjela za mlade Vijeća Europe Antje Rothemund, ravnateljica Ureda za mlade Republike Slovenije Dolores Kores, njemački savezni državni tajnik u Ministarstvu za obiteljske poslove, starije građane, žene i mlade, Juliane Seifert, voditeljica jedinice za uredničku službu i ciljani kontakt s javnošću u Generalnoj direkciji za komunikaciju komisije EU, Johanna Maria Pannebakker.

U nastavku dana, u manjim grupama, radilo se na konkretnom rješenju “stabla problema” gdje se potom glasalo za jednu ideju koja je na zadnjem danu predstavljena svim delegatima na konferenciji. Sve ideje, koje su proizašle iz konferencije, zapisat će se u jednom alatu te će biti korištene u svrhu faze implementacije, na zadnjem ciklusu u Sloveniji. U grupi 1 koja je radila na prvom podcilju: “Utjecaj mladih na proces donošenja odluka”,odlučeno je predstaviti ideju reorganizacije Savjeta mladih u instituciju koja radi za mlade te je vođena od strane mladih, istodobno stimulirajući interes svih mladih za njene aktivnosti uspostavljanjem podružnica u regijama, jačanjem vodstva mladih, povećavanjem ulaganja u digitalnu komunikaciju i kreiranjem platforme za donositelje odluka i mlade u svrhu bolje te jače komunikacije. Mladi bi Savjet mladih mogli vidjeti kao instituciju koja je namijenjena njima, putem koje se uključuju i iznose svoja mišljenja u javnoj raspravi, koja im osigurava i pruža mogućnosti te ih dovodi za jedan stol s donositeljima odluka (na regionalnoj i nacionalnoj razini.) Mladi također mogu dobiti bolji pregled prilika u obrazovanju i drugim domenama o kojima ih Savjet mladih može informirati, kao i razumijevanje trenutnih političkih pitanja o kojima se raspravlja i koja ih se izravno tiču.

DAN 4.

Zadnji dan konferencije završio je proglašenjem pobjednika Hackathona, a pobjednički tim je European Energy Network s aplikacijom European Policy Hub. Nakon proglašenja pobjednika svaka je grupa pojedinog podcilja predstavila svoju ideju, odnosno konkretnu akciju koja bi utjecala na rješenje podcilja. Zatim je slijedila panel diskusija na temu: “Budućnost Europe – prostor i sudjelovanje za mlade”, a raspravu su vodili generalni direktor za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije Themis Christophidou, Portugalski državni tajnik za mlade i sport João Paulo Rebelo, predsjednica Europskog foruma mladih Silja Markkula te predsjednik Nacionalnog Savjeta za mlade João Pedro Videira. Zaključivanje konferencije završilo je simboličnim dodjeljivanjem konferencije Sloveniji.

EU te opet pita: Prostor i sudjelovanje za sve?

Trenutno je u tijeku provođenje online ispitivanje mišljenja mladih u okviru 8. ciklusa konzultacija s mladima, koji se provodi pod imenom “Europe for YOUth – YOUth for Europe!”, a fokusiran je na #9 Europski cilj za mlade “Prostor i sudjelovanje za sve”.

Ciljevi za mlade rezultat su rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe u sklopu 6. ciklusa konzultacija s mladima, koji su svojim mišljenjima i viđenjima oblikovali izradu Ciljeva na konferenciji za mlade održanoj u Sofiji, Bugarska. Osmišljavanju Ciljeva za mlade značajno je doprinijelo i više od 2 500 mladih iz Hrvatske.

Online anketa se provodi u organizaciji Europske upravljačke skupine Dijaloga EU-a s mladima, čiji su članovi predstavnici nacionalnih vijeća mladih, nacionalnih tijela nadležnih za mlade, Europskog foruma mladih i Europske komisije.

Reci nam što bi neki prostor trebao imati i kakav bi on trebao biti da omogući zajedničko druženje mladih, raspravu o političkim i drugim temama, konstruktivno provođenje slobodnog vremena, susrete s donositeljima odluka te organizaciju i provedbu projekata!

Ispuni kratku anketu na temu prostora za mlade i reci nam svoje mišljenje, komentare i preporuke! Za ispunjavanje ankete potrebno ti je otprilike 8 minuta, a dostupna je i na hrvatskom jeziku!

Svi odgovori su anonimni i koristit će se isključivo u svrhu oblikovanja rezultata, smjernica i ishoda 8. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima!

Analiza provedbe Europskih ciljeva za mlade u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2018. – 2020.

Dijalog EU-a s mladima nisu samo konzultacije mladih i donositelja odluka. Jedna od glavnih, ali i najtežih zadaća jest rezultirati s pozitivnom promjenom, inspiriranom i temeljenom na prioritetima mladih. 

Sami Ciljevi za mlade predstavljaju prioritetna područja koja značajno utječu na kvalitetu života mladih te usmjeravaju na izazove s kojima se isti susreću. 

Svrha spomenute Analize je prikazati rezultate mapiranja ciljeva, prioriteta te ključnih mjera programsko-strateških dokumenata relevantnih za mlade koji su se provodili u vremenskom periodu između srpnja 2018. i lipnja 2020., kao i mapiranje ciljeva i prioriteta natječaja ili financijskih potpora usmjerenih mladima, a koji su objavljeni u tom periodu.

Kako bi znali što se događa i dolazi li do promjene važno je ne samo pratiti implementaciju kroz zakone već i kroz strategije te financiranje. Upravo se time bavi analiza koju je izradio MAP savjetovanja, angažiranih od strane Mreže mladih Hrvatske.

Naime, autori su prošli kroz 10ak institucija te analizirali natječajne prioritete te strateške dokumente i detektirali koji Ciljevi za mlade su obuhvaćeni tim dokumentima i natječajima.

Rezultati su zanimljivi, nek iznenađujući (npr. cilj Mentalno zdravlje i dobrobit nije identificiran ni u jednom natječaju ili dokumentu) dok su drugi vjerojatno očekivani za one koji prate politike za mlade u Hrvatskoj (npr. da su najzastupljeniji ciljevi Inkluzivna društva te Kvaliteno učenje). 

Više o svemu tome pročitajte u istraživanju, a ako želite čuti više o tome od samih autora, pridružite nam se u četvrtak, 3. prosinca na Konferenciji o implementaciji rezultata Dijaloga EU-a s mladima.

Bacite pogled na program, ispunite obrazac za prijavu te nam se pridružite u četvrtak.

Održan Trening za nove lokalne koordinatore

Od 26. do 29. listopada 2020. godine održan je Trening za lokalne koordinatore u okviru procesa Dijalog EU-a s mladima.

Kroz Trening s lokalnim koordinatorima osposobili smo novu generaciju lokalnih koordinatora koji

Trening je bio namijenjen mladima koji djeluju unutar udruga mladih i za mlade, no istovremeno otvoren i za sve osobe u radu s mladima na lokalnoj razini, neovisno o njihovom organizacijskom/institucionalnom profilu, s ciljem stvaranja što veće baze lokalnih koordinatora za provođenje konzultacijskih i promotivnih aktivnosti vezanih uz Dijalog EU-a s mladima.

Čestitamo svima na uloženom trudu i vremenu te se veselimo novim aktivnostima i suradnjama koje će proizaći iz novoopremljene kuhinje naših lokalnih koordinatora.

Veselimo se nadolazećim aktivnostima 8. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima!

Pratite nas za više informacija. 🙂

Održana panel rasprava na temu 10 godina Dijaloga Europske unije s mladima

U četvrtak, 29. listopada održana je panel rasprava putem Zoom aplikacije s povodom 10-te godišnjice provođenja Dijaloga Europske unije s mladima.

Na panelu su govorili ključni dionici procesa Dijaloga u Hrvatskoj:

 • Željka Josić, državna tajnica, Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Petra Pekica, viša stručna savjetnica u Odjelu za strateška partnerstva i strukturirani dijalog u području mladih, Agencija za mobilnost i programe EU
 • Marko Boko, odnosi s javnošću, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj
 • Ivana Radanović, koordinatorica udruge, Mreža udruga Zagor
 • Josip Miličević, predsjednik, Mreža mladih Hrvatske

Panelisti i panelistice dijelili su svoja iskustva s procesom Dijaloga od samih njegovih početaka u RH te svoju perspektivu o utjecaju Dijaloga na promjenu politika za mlade u Hrvatskoj na svim razinama.

Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, istaknula je pozitivne strane i primjere sudjelovanja mladih u Hrvatskoj te predstavila pristup i način suradnje SDUDM-a s udrugama mladih i za mlade koji ima za cilj biti operativniji i dinamičniji, odnosno prilagođen potrebama ciljne skupine mladih.

Marko Boko, ispred Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, predstavio je europsku razinu vidljivosti Dijaloga i pogleda na važnost participacije mladih, te naveo primjere svog desetogodišnjeg sudjelovanja u procesu Dijaloga.

Ivana Radanović, ispred Mreže udruga Zagor, navela je primjere lokalnih aktivnosti u okviru Dijaloga koje su polučile vidljive ishode te naglasila važnost kapacitiranja predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti za rad s mladima i educiranje o važnosti sudjelovanja mladih za obostranu korist.

Petra Pekica je ispred AMPEU-a predstavila mogućnosti uključivanja i participacije mladih kroz različite europske programe, kao i dodanu vrijednost procesa Dijaloga u osnaživanju mladih ljudi za iskazivanje svojih mišljenja, argumentiranja stavova i angažiranje u zajednici. Uz to, naglasila je potencijale Dijaloga za iduće razdoblje kroz veću suradnju i međusobnu podršku različitih dionika procesa Dijaloga.

Josip Miličević je ispred MMH predstavio pozitivne učinke procesa Dijaloga na svim razinama kao i prostor za nadogradnju u fazama implementacije i ugrađivanja preporuka u lokalne i nacionalne programe i politike. Uz to, naveo je neke primjere dugoročnih učinaka procesa Dijaloga EU-a s mladima kojih moguće nismo ni svjesni, kao što je implementiranje preporuka ciklusa Dijaloga u Garanciju za mlade.

Snimka panela dostupna je na: https://www.facebook.com/watch/?v=3354553777926434

Hvala svima na sudjelovanju i veselimo se provođenju 8. ciklusa konzultacija s mladima.

Pratite nas za novosti i aktivnosti!

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti