Arhiva: Novosti

EU konferencija za mlade u Portugalu

U nastavku donosimo izvještaj Katharine Mikulić, hrvatske predstavnice mladih na Europskoj konferenciji za mlade 2021. u Portugalu.

U sklopu Portugalskog predsjedanja Vijećem Europe, od 12. do 15. ožujka 2021., portugalsko Ministarstvo obrazovanja i Nacionalno vijeće mladih organizirali su Europsku konferenciju za mlade. Konferencija u Portugalu početak je 8. ciklusa konzultacija u okviru Dijaloga EU-a s mladima, a fokus je bio na cilju broj 9  “Prostor i sudjelovanje za sve” , pod motom “Europa za mlade – Mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje”.

Glavni ishodi konferencije su kreiranje seta alata za konkretne akcije, mjere i političke preporuke koji će pomoći u postizanju Cilja 9 i njegovih 7 podciljeva. Da bi se postigao ovaj cilj, 8. ciklus Dijaloga EU-a s mladima organizira se u dvije faze – faza dijaloga (I) i faza provedbe (II). Konferencija u Portugalu označava prijelaz između dijaloga i provedbe. Od delegata se tražilo da odrede prioritete i dodatno razrade akcije i mjere koje će biti uključene u Toolbox-u, koji će biti predan konferenciji za mlade u Sloveniji, a koja se očekuje u jesen 2021. godine.

Kao popratni sadržaj konferencije organizirao se i 48-satni digitalni Hackathon koji je započeo 12. ožujka, u 00:00, i završio 13. ožujka,  u 23:59 (WET). Taj je Hackathon nastojao potaknuti i podržati razvoj inovativnih digitalnih rješenja, predvođen mladima, kako bi se riješile prepreke koje se svakodnevno pronalaze u sudjelovanju u demokratskim procesima političkog odlučivanja. Pobjednik  Hackathona predstavljen je zadnjeg dana konferencije.

DAN 1.

Konferencija se organizirala u digitalnom obliku preko ZOOM platforme. Započela 12. ožujka u 16:00 sati (CET). Nakon uvodnog pozdravljanja krenula je panel diskusija na temu “Jačanje demokracije s mladima – put naprijed”, te potom manje sesije s organizatorima konferencije i mladima koji su se prijavili na Hackathon.

DAN 2.

Drugi je dan započeo u 10:00 (CET) uvodnim predstavljanjem programa. Dan prije, svaki je delegat na mail dobio potvrdu kojoj grupi pripada. Grupe su kreirane prema 7 podciljeva glavnog 9. Cilja za mlade. Na početku predstavljeni su glavni zaključci konferencije za mlade u Berlinu, a nakon kratke pauze krenuo je rad u grupama.
U svakoj grupi bilo je raspoređeno 15-ak delegata. Svaka je grupa radila je na dodijeljenom podcilju koji se pretvarao u youth action. Radila sam na prvom podcilju.: “Utjecaj mladih na proces donošenja odluka”, s naglaskom na omogućavanje jednakog djelovanja u procesu donošenja odluka i osiguravanje adekvatnog utjecaja na sva društvena područja. Grupa je krenula s radom, metodom World cafe-a, raspravom o temama: komunikacija i transparentnost, konzultacijski procesi, građansko obrazovanje i metode participacije. Mladi delegati su iznosili svoje probleme koje uočavaju u lokalnoj sredini, promišljajući na koji način bi se ti problemi mogli riješiti te koji donosioci odluka bi mogli biti uključeni u rješavanju problema. Istaknuti problemi bili su: slabija komunikacija između Savjeta mladih i mladih u zajednici, problematika financiranja udruga za mlade i udruge mladih, nedovoljna povezanost vlasti na nacionalnoj ili lokalnoj razini s mladima i organizacijama mladih, neuvažavanje mišljenja mladih, nedovoljan fokus na građansko obrazovanje i manjak zainteresiranosti mladih na uključivanje u procese donošenja odluka. Nakon rasprave delegati su se rasporedili u manje tematske grupe i nastavili dalje raditi na odabranoj temi. Svaka je grupa napravila svoje “stablo problema”, odabrala jedan od problema te njegovo rješenje razrađivala do kraja konferencije.

DAN 3.

Treći dan započeo je razgovorima s donositeljima odluka, gdje su mladi delegati imali priliku razgovarati i postavljati pitanja osobama koje donose odluke na nacionalnoj ili europskoj razini. U našoj smo grupi imali priliku razgovarati s državnim tajnikom mladih i sporta Portugala João Paulo Rebelo. Teme koje su se dotakle u razgovoru s tajnikom bile su: glasanje sa 16 godina, participativno financiranje kao primjer dobre prakse Portugala, negativizam mladih prema političarima, uključivanje mladih u proces donošenje odluka, naglasak na važnosti neformalnog obrazovanja te “što nakon COVID-19 krize?”. Državni je tajnik predstavio dobar primjer prakse participativnog budžeta u kojem država raspisuje natječaj na koji se mogu prijaviti svi mladi ili organizacije mladih sa svojim idejama, te se kroz grupne sesije i radionice sa Savjetima mladih i Nacionalnom federacijom organizacija mladih razrađuje njihova ideja ili problem na koji žele utjecati, a potom se s gotovim projektom prijavljuju na natječaj. Naglasak je na umrežavanju mladih i Savjeta mladih kao i pružanje prilike te uvažavanje ideja mladih od strane državnih tijela. Državni je tajnik izjavio kako želi utjecati na svoje kolege političare da u sav proces kreiranja politika za mlade uključe i mlade.

Osim državnog tajnika, na konferenciji su sudjelovali potpredsjednik Europskog parlamenta Pedro Silva Pereira, voditeljica Odjela za mlade Vijeća Europe Antje Rothemund, ravnateljica Ureda za mlade Republike Slovenije Dolores Kores, njemački savezni državni tajnik u Ministarstvu za obiteljske poslove, starije građane, žene i mlade, Juliane Seifert, voditeljica jedinice za uredničku službu i ciljani kontakt s javnošću u Generalnoj direkciji za komunikaciju komisije EU, Johanna Maria Pannebakker.

U nastavku dana, u manjim grupama, radilo se na konkretnom rješenju “stabla problema” gdje se potom glasalo za jednu ideju koja je na zadnjem danu predstavljena svim delegatima na konferenciji. Sve ideje, koje su proizašle iz konferencije, zapisat će se u jednom alatu te će biti korištene u svrhu faze implementacije, na zadnjem ciklusu u Sloveniji. U grupi 1 koja je radila na prvom podcilju: “Utjecaj mladih na proces donošenja odluka”,odlučeno je predstaviti ideju reorganizacije Savjeta mladih u instituciju koja radi za mlade te je vođena od strane mladih, istodobno stimulirajući interes svih mladih za njene aktivnosti uspostavljanjem podružnica u regijama, jačanjem vodstva mladih, povećavanjem ulaganja u digitalnu komunikaciju i kreiranjem platforme za donositelje odluka i mlade u svrhu bolje te jače komunikacije. Mladi bi Savjet mladih mogli vidjeti kao instituciju koja je namijenjena njima, putem koje se uključuju i iznose svoja mišljenja u javnoj raspravi, koja im osigurava i pruža mogućnosti te ih dovodi za jedan stol s donositeljima odluka (na regionalnoj i nacionalnoj razini.) Mladi također mogu dobiti bolji pregled prilika u obrazovanju i drugim domenama o kojima ih Savjet mladih može informirati, kao i razumijevanje trenutnih političkih pitanja o kojima se raspravlja i koja ih se izravno tiču.

DAN 4.

Zadnji dan konferencije završio je proglašenjem pobjednika Hackathona, a pobjednički tim je European Energy Network s aplikacijom European Policy Hub. Nakon proglašenja pobjednika svaka je grupa pojedinog podcilja predstavila svoju ideju, odnosno konkretnu akciju koja bi utjecala na rješenje podcilja. Zatim je slijedila panel diskusija na temu: “Budućnost Europe – prostor i sudjelovanje za mlade”, a raspravu su vodili generalni direktor za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije Themis Christophidou, Portugalski državni tajnik za mlade i sport João Paulo Rebelo, predsjednica Europskog foruma mladih Silja Markkula te predsjednik Nacionalnog Savjeta za mlade João Pedro Videira. Zaključivanje konferencije završilo je simboličnim dodjeljivanjem konferencije Sloveniji.

EU te opet pita: Prostor i sudjelovanje za sve?

Trenutno je u tijeku provođenje online ispitivanje mišljenja mladih u okviru 8. ciklusa konzultacija s mladima, koji se provodi pod imenom “Europe for YOUth – YOUth for Europe!”, a fokusiran je na #9 Europski cilj za mlade “Prostor i sudjelovanje za sve”.

Ciljevi za mlade rezultat su rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe u sklopu 6. ciklusa konzultacija s mladima, koji su svojim mišljenjima i viđenjima oblikovali izradu Ciljeva na konferenciji za mlade održanoj u Sofiji, Bugarska. Osmišljavanju Ciljeva za mlade značajno je doprinijelo i više od 2 500 mladih iz Hrvatske.

Online anketa se provodi u organizaciji Europske upravljačke skupine Dijaloga EU-a s mladima, čiji su članovi predstavnici nacionalnih vijeća mladih, nacionalnih tijela nadležnih za mlade, Europskog foruma mladih i Europske komisije.

Reci nam što bi neki prostor trebao imati i kakav bi on trebao biti da omogući zajedničko druženje mladih, raspravu o političkim i drugim temama, konstruktivno provođenje slobodnog vremena, susrete s donositeljima odluka te organizaciju i provedbu projekata!

Ispuni kratku anketu na temu prostora za mlade i reci nam svoje mišljenje, komentare i preporuke! Za ispunjavanje ankete potrebno ti je otprilike 8 minuta, a dostupna je i na hrvatskom jeziku!

Svi odgovori su anonimni i koristit će se isključivo u svrhu oblikovanja rezultata, smjernica i ishoda 8. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima!

Analiza provedbe Europskih ciljeva za mlade u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2018. – 2020.

Dijalog EU-a s mladima nisu samo konzultacije mladih i donositelja odluka. Jedna od glavnih, ali i najtežih zadaća jest rezultirati s pozitivnom promjenom, inspiriranom i temeljenom na prioritetima mladih. 

Sami Ciljevi za mlade predstavljaju prioritetna područja koja značajno utječu na kvalitetu života mladih te usmjeravaju na izazove s kojima se isti susreću. 

Svrha spomenute Analize je prikazati rezultate mapiranja ciljeva, prioriteta te ključnih mjera programsko-strateških dokumenata relevantnih za mlade koji su se provodili u vremenskom periodu između srpnja 2018. i lipnja 2020., kao i mapiranje ciljeva i prioriteta natječaja ili financijskih potpora usmjerenih mladima, a koji su objavljeni u tom periodu.

Kako bi znali što se događa i dolazi li do promjene važno je ne samo pratiti implementaciju kroz zakone već i kroz strategije te financiranje. Upravo se time bavi analiza koju je izradio MAP savjetovanja, angažiranih od strane Mreže mladih Hrvatske.

Naime, autori su prošli kroz 10ak institucija te analizirali natječajne prioritete te strateške dokumente i detektirali koji Ciljevi za mlade su obuhvaćeni tim dokumentima i natječajima.

Rezultati su zanimljivi, nek iznenađujući (npr. cilj Mentalno zdravlje i dobrobit nije identificiran ni u jednom natječaju ili dokumentu) dok su drugi vjerojatno očekivani za one koji prate politike za mlade u Hrvatskoj (npr. da su najzastupljeniji ciljevi Inkluzivna društva te Kvaliteno učenje). 

Više o svemu tome pročitajte u istraživanju, a ako želite čuti više o tome od samih autora, pridružite nam se u četvrtak, 3. prosinca na Konferenciji o implementaciji rezultata Dijaloga EU-a s mladima.

Bacite pogled na program, ispunite obrazac za prijavu te nam se pridružite u četvrtak.

Održan Trening za nove lokalne koordinatore

Od 26. do 29. listopada 2020. godine održan je Trening za lokalne koordinatore u okviru procesa Dijalog EU-a s mladima.

Kroz Trening s lokalnim koordinatorima osposobili smo novu generaciju lokalnih koordinatora koji

Trening je bio namijenjen mladima koji djeluju unutar udruga mladih i za mlade, no istovremeno otvoren i za sve osobe u radu s mladima na lokalnoj razini, neovisno o njihovom organizacijskom/institucionalnom profilu, s ciljem stvaranja što veće baze lokalnih koordinatora za provođenje konzultacijskih i promotivnih aktivnosti vezanih uz Dijalog EU-a s mladima.

Čestitamo svima na uloženom trudu i vremenu te se veselimo novim aktivnostima i suradnjama koje će proizaći iz novoopremljene kuhinje naših lokalnih koordinatora.

Veselimo se nadolazećim aktivnostima 8. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima!

Pratite nas za više informacija. 🙂

Održana panel rasprava na temu 10 godina Dijaloga Europske unije s mladima

U četvrtak, 29. listopada održana je panel rasprava putem Zoom aplikacije s povodom 10-te godišnjice provođenja Dijaloga Europske unije s mladima.

Na panelu su govorili ključni dionici procesa Dijaloga u Hrvatskoj:

 • Željka Josić, državna tajnica, Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Petra Pekica, viša stručna savjetnica u Odjelu za strateška partnerstva i strukturirani dijalog u području mladih, Agencija za mobilnost i programe EU
 • Marko Boko, odnosi s javnošću, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj
 • Ivana Radanović, koordinatorica udruge, Mreža udruga Zagor
 • Josip Miličević, predsjednik, Mreža mladih Hrvatske

Panelisti i panelistice dijelili su svoja iskustva s procesom Dijaloga od samih njegovih početaka u RH te svoju perspektivu o utjecaju Dijaloga na promjenu politika za mlade u Hrvatskoj na svim razinama.

Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, istaknula je pozitivne strane i primjere sudjelovanja mladih u Hrvatskoj te predstavila pristup i način suradnje SDUDM-a s udrugama mladih i za mlade koji ima za cilj biti operativniji i dinamičniji, odnosno prilagođen potrebama ciljne skupine mladih.

Marko Boko, ispred Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, predstavio je europsku razinu vidljivosti Dijaloga i pogleda na važnost participacije mladih, te naveo primjere svog desetogodišnjeg sudjelovanja u procesu Dijaloga.

Ivana Radanović, ispred Mreže udruga Zagor, navela je primjere lokalnih aktivnosti u okviru Dijaloga koje su polučile vidljive ishode te naglasila važnost kapacitiranja predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti za rad s mladima i educiranje o važnosti sudjelovanja mladih za obostranu korist.

Petra Pekica je ispred AMPEU-a predstavila mogućnosti uključivanja i participacije mladih kroz različite europske programe, kao i dodanu vrijednost procesa Dijaloga u osnaživanju mladih ljudi za iskazivanje svojih mišljenja, argumentiranja stavova i angažiranje u zajednici. Uz to, naglasila je potencijale Dijaloga za iduće razdoblje kroz veću suradnju i međusobnu podršku različitih dionika procesa Dijaloga.

Josip Miličević je ispred MMH predstavio pozitivne učinke procesa Dijaloga na svim razinama kao i prostor za nadogradnju u fazama implementacije i ugrađivanja preporuka u lokalne i nacionalne programe i politike. Uz to, naveo je neke primjere dugoročnih učinaka procesa Dijaloga EU-a s mladima kojih moguće nismo ni svjesni, kao što je implementiranje preporuka ciklusa Dijaloga u Garanciju za mlade.

Snimka panela dostupna je na: https://www.facebook.com/watch/?v=3354553777926434

Hvala svima na sudjelovanju i veselimo se provođenju 8. ciklusa konzultacija s mladima.

Pratite nas za novosti i aktivnosti!

Otvorene prijave za novi ciklus online “Treninga za lokalne koordinatore” u okviru Dijaloga EU-a s mladima

Od 26. do 29. listopada održava se novi ciklus online treninga za lokalne koordinatore u okviru Dijaloga EU-a s mladima.

Prijavi se i pridruži timu koordinatora koji je Hrvatsku doveo na fantastično peto mjesto po broju ispitanika u EU tijekom prošlog ciklusa!

Trening je namijenjen mladima koji djeluju unutar udruga mladih i za mlade, ali je otvoren i za sve osobe u radu s mladima na lokalnoj razini, neovisno o njihovom organizacijskom/institucionalnom profilu, pod pretpostavkom da su motivirane doprinijeti provedbi dijaloga s mladima u Hrvatskoj. 

Ciljevi treninga su:

 • naučiti što je proces Dijaloga EU‐a s mladima, kako se on provodi u Hrvatskoj i EU te kako provesti aktivnosti Dijaloga uz predloženu metodologiju 8. ciklusa Dijaloga
 • promišljati o mogućnostima za provođenje Dijaloga EU‐a s mladima te korištenje metoda istog u svrhu efikasnijeg uključivanja mladih u lokalne procese u svojim zajednicama
 • osvijestiti koji su učinci Dijaloga EU‐a s mladima na politike od važnosti za mlade
 • izraditi individualne lokalne planove sudionika, uz stručnu pomoć trenera, s konkretnim planom provedbe aktivnosti 8. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima
 • umrežiti sudionike_ce te raspraviti o potencijalnim izazovima u provođenju Dijaloga EU-a s mladima.


Trening će ponuditi „kompletan paket“ relevantnih znanja koji će te potpuno osnažiti za provedbu Dijaloga EU-a s mladima u lokalnoj zajednici, ali će ti istovremeno omogućiti da razumiješ cjelinu procesa te njegov utjecaj i svrhu.

Trening će voditi iskusni treneri uključeni u dijalog s mladima na različitim razinama: od europske, preko nacionalne do lokalne/provedbene.

Sam trening bit će prilagođen dinamici online sudjelovanja zbog koje se ne može realno očekivati posvećenost treningu 8 sati dnevno, stoga je struktura treninga organizirana kroz sesije uživo i praktične individualne zadatke. Provedba treninga prati strukturu rada u jutarnjim sesijama te popodnevnim sesijama kroz individualne zadatke. Od sudionika se očekuje proaktivno sudjelovanje i obavljanje svih zadataka tijekom treninga.


Trening se održava od 26. do 29. listopada preko ZOOM platforme. Prijaviti se možeš putem ove POVEZNICE, zaključno sa srijedom, 21. listopada u 23.59h. 

Sudionicima je preporučeno uključivanje putem desktop ZOOM aplikacije i korištenje računala s dostupnom kamerom za vrijeme radnih sesija.

Za sva pitanja i nedoumice budi slobodan/na obratiti se Sandri Rozman na: sandra@mmh.hr i/ili 099 264 2590.

Program Treninga s navedenim terminima održavanja radnih sesija nalazi se ovdje, a službeni poziv dostupan je i u pdf-u.

Trening je financiran sredstvima programa Erasmus + te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Održana EUROPSKA KONFERENCIJA ZA MLADE u Berlinu

U petak, 2. listopada 2020. godine započela je Europska konferencija za mlade u Berlinu, u sklopu njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Po prvi puta u 10 godina održavanja Dijaloga EU-a s mladima, Konferencija se održala digitalno, a susreti predstavnika mladih i donositelja odluka organizirani su u virtualnom prostoru.

Konferencija u Berlinu obilježila je početak 8. ciklusa konzultacija u okviru Dijaloga EU-a s mladima, pod nazivom „Europa za MLADE – MLADI za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje“, a koji se temelji na #9 Cilju za mlade, Prostor i sudjelovanje za sve.

Hrvatsku delegaciju predstavljale su Valentina Cesar i Irena Grozdek Sokolić ispred Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Tanja Herceg, Sandra Rozman i Ivana Barac kao predstavnice mladih.

U nastavku možete pogledati video na temu važnosti EU konferencija za mlade u procesu Dijaloga EU-a s mladima, izrađenog od strane Nacionalnog vijeća mladih Njemačke.


DAN 1.

Konferenciju je iz studija svečano otvorila njemačka savezna ministrica za mlade Dr. Franziska Giffey, a putem video linka sudionike su pozdravile i njemačka kancelarka Dr. Angela Merkel, predsjednica Europske komisije Dr. Ursula von der Leyen i predsjednici federalnih vijeća mladih, Lisi Maier i Tobias Köck.

U ime njemačke vlade, kancelarka Angela Merkel pozdravila je oko 150 sudionika Konferencije putem videa, budući da je konferencija organizirana digitalno zbog posljedica pandemije Covid19. Kancelarka je istaknula kako je sudjelovanje mladih poželjno i podržano, poglavito kroz primjer Dijaloga EU-a s mladima i EU konferencije za mlade. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je: “Sada možemo otvoriti put ka zelenijoj budućnosti, digitalnijoj budućnosti i snažno demokratskoj Europi. A za ovo nam trebate prije svega vi – mladi“. Odala je počast činjenici da su mladi u cijeloj Europi pokazali beskrajnu solidarnost i inicijativu u ovoj teškoj krizi. I obećala je: “Vaša generacija riječima i djelima utjelovljuje europski duh. Komisija je na vašoj strani”.

Savezna ministrica za mlade dr. Franziska Giffey naglasila je važnost #9 Cilja za mlade (Prostor i sudjelovanje za sve), koji je od ključne važnosti za Europsku konferenciju za mlade i za predsjedavajući trio Njemačke, Portugala i Slovenije. “Riječ je o Europi, o demokraciji, o sudjelovanju te o prostoru koji mladi ljudi trebaju naučiti iskoristiti te iskusiti demokraciju i sudjelovanje“, rekla je Franziska Giffey. Podržala je inicijativu da se dob za glasanje smanji na 16 godina u cijeloj Europi.

Nakon svečanih govora, Silja Markkula, članica odbora Europskog foruma mladih, i član Nacionalnog vijeća mladih Njemačke, Marius Schlageter, razgovarali su sa saveznom ministricom za mlade o raznim temama. “Organizacije mladih bore se za svoje postojanje, što dodatno otežava sudjelovanje mladih“, rekla je Silja Markkula, dodajući: “Bez ostvarivanja prava mladih sudjelovanje postaje nemoguće“. Marius Schlageter naglasio je: “Potrebna nam je strukturna integracija mladih. Za to nam je potrebna infrastruktura, na primjeru Dijaloga EU-a s mladima. Treba nam poštovano i samoorganizirano civilno društvo za snažnu demokraciju“.

Svečano otvaranje možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://vimeo.com/463761476


DAN 2.

Drugi dan Konferencije započeo je World Cafeom gdje su predstavnici mladih i iz svih država članica Europske unije i drugih europskih zemalja intenzivno raspravljali o važnosti #9 Cilja za mlade: Prostor i sudjelovanje za sve.

Istraživač Dan Moxon dao je snažan poticaj raspravi nakon što je izvijestio kako je 77% mladih u Europskoj uniji aktivno u političkim pokretima, organizacijama mladih, kampanjama, štrajkovima i volonterskim inicijativama na lokalnoj razini. Podaci su temeljeni na Eurobarometru. Mladi se prije svega uključuju tamo gdje su okvirni uvjeti u skladu s njihovim vrijednostima, kao što su visoka razina organizacijske transparentnosti, dobrovoljnost udruživanja, međusobno uvažavanje, uvjeti prilagođeni mladima, uključujući pristup, podrška mentora i prilika za preuzimanje odgovornosti. Ti su uvjeti također važni kriteriji za kvalitetno sudjelovanje mladih. Dan Moxon navodi: “Sudjelovanje je pravo, a ne opcija“.

Kroz 15 različitih sesija World Cafea raspravljalo se o dugoročnom potencijalu kvalitetnog sudjelovanja mladih u EU te o nužnim preduvjetima za kvalitetno sudjelovanje mladih u političkim procesima odlučivanja.

Mladi su razgovarali u sesijama o različitim temama, no naglasili su kako je sudjelovanje mladih važno u svim pitanjima. Naglašena je i važnost informiranja o provedbi Dijaloga, o mogućnostima za mlade te dolazak do što većeg broja mladih ljudi. U jednoj od skupina naglašena je i važnost standardiziranog procesa informiranja mladih o mogućnostima za mlade i mogućnostima kroz dijalog, a naročito ruralnih mladih.

Jedna od skupina je zaključila: “Političari moraju prilagoditi svoj stav kako bi mlade ljude shvatili zaista ozbiljno. Napokon, mišljenje mladih jednako je vrijedno kao i doprinos drugih interesnih skupina, dok političari imaju strah od gubitka moći i povećanja utjecaja mladih ljudi.”, zaključila je jedna skupina.

Kao dugoročni potencijal kvalitetnog sudjelovanja mladih u EU istaknut je rast povjerenja u institucije i u politiku. Dijalog između mladih ljudi i politike može proizvesti inovativna rješenja, a mladi će biti zadovoljniji političkim odlukama ako u njima mogu sudjelovati.

Ostvarivanje djelotvornog sudjelovanja mladih dovest će do bolje demokracije u kojoj se nitko više ne osjeća dužan uključiti mlade ljude jer je njihovo sudjelovanje dobrodošlo“, napisala je jedna skupina.

Sposobnost da mladi budu politički aktivni od malih nogu dugoročno će imati pozitivan utjecaj na demokraciju; jer će rasti iskustvo doživotnog demokratskog sudjelovanja i preuzimanja odgovornosti za demokraciju.” – bili su zaključci druge skupine.

Kao preduvjet demokracije i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i u procesima donošenja odluka, važna je dostupnost informacija mladima o tome kako se mogu uključiti u donošenje odluka. Razgovaralo se i o uključenju mladih u donošenje odluka tijekom pandemije. Delegatkinje Republike Hrvatske tom su prilikom predstavile hrvatski primjer uključivanja u odgovoru na izazove mladih u okolnostima pandemije. Predstavljeno je da su tijekom pandemije, kroz Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, udruge u Hrvatskoj predložile preporuke na temelju kojih je pokrenut i izravan dijalog mladih sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske i Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade. Isto tako, istaknut je primjer dobre prakse održavanja sastanaka na tjednoj bazi udruga mladih i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kako bi se radilo na rješavanju pitanja važnih mladima, po čemu je Hrvatska jedan od primjera uključivanja mladih.   

Na više radnih grupa raspravljeno je pitanje predstavništva mladih, u Europskoj uniji i na nacionalnoj razini. Otvorilo se pitanje legitimiteta organizacija koje predstavljaju mlade, s obzirom na mali broj uključenih udruga i stalne zahtjeve da se mlade treba uključivati „na terenu“. Raspravljalo se tko je glas mladih i može li se tvrditi da neka organizacija na nacionalnoj, odnosno europskoj razini, bez ujednačenog zakonodavnog okvira, može tvrditi da je predstavnik mladih. Kako su mladi heterogena skupina, otvorilo se pitanje je li za Dijalog EU s mladima važna kvaliteta sudjelovanja od kvantitete, odnosno od većeg broja uključenih mladih. Raspravljalo se o pitanju reforme postojećih oblika predstavništva i otvaranju većeg prostora za djelovanje mladih kako bi se njihov glas čuo.


DAN 3.

Treći dan Konferencije ostao je tematski otvoren kako bi se pružila prilika predstavnicima mladih za samostalno kreiranje vlastitog sadržaja sesija kroz Barcamp i održavanje radnih sesija na odabrane teme. Fokus je bio na pitanjima koje zahtijevaju društvene promjene i reforme te aktivniji angažman mladih: Borba protiv klimatskih promjena, Mobilnost prilagođena potrebama mladih u EU, Podrška neformalnom i političkom obrazovanju itd. Na sesijama su sudionici također razmatrali mogućnosti za kvalitetnije uključivanje mladih bez obzira na njihovo porijeklo ili pripadnost nekoj skupini te razgovarali su o prostorima za mlade i neophodnoj podršci društva da bi se ti prostori održali ili još bolje proširili. Cilj je bio restrukturirati obrazovne sustave kako bi se povećalo sudjelovanje, na primjer u školama. Na pojedinim sesijama istaknuta je važnost informiranja mladih o mogućnostima za mlade kroz škole jer udruge teško mogu same doći do mladih koji trebaju znati za mogućnosti poput dijaloga. Glavne teme koje su bile vezane za Barcamp bile su: Sudjelovanje mladih na lokalnoj razini, Zastupljenost mladih u europskoj politici, Finski primjer uključivanja mladih u provedbu UN-ove rezolucije 2250, Sudjelovanje mladih u vrijeme pandemije Covid-19, Kvote za mlade, Integracija kroz sudjelovanje mladih, Prostori za mlade, Europsko tržište rada i mladi nakon pandemije Covid-19, Sudjelovanje mladih na primjeru klimatskih promjena, Snižavanje dobi na 16 godina za glasanje, Volontiranje kao mehanizam sudjelovanja mladih, Predstavljanje latvijskog prostora za mlade, Reforma obrazovanja za podršku sudjelovanju mladih, Politička neovisnost organizacija mladih i političko obrazovanje, Strukturni prijenos znanja između Nacionalnih vijeća mladih i Međunarodnih organizacija mladih, Prostor i sudjelovanje za pripadnike manjina, Potencijal međunarodnih organizacija mladih za kreiranje kvalitetnog sudjelovanja u Dijalogu EU-a s mladima te Kako uključiti pripadnike manjina u rad s mladima.


DAN 4.

Posljednji dan Konferencije bio je rezerviran za dijalog predstavnika mladih s donositeljima odluka, gdje su mladi imali prilike odabrati donositelja odluka kojemu su željeli postaviti pitanje te se kroz manje grupe upustiti u dijalog s njima. Donositelji odluka koji su sudjelovali u dijalogu bili su:

 1. Mariya Gabriel – povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade
 2. Dr. Franziska Giffey – savezna ministrica iz ministarstva nadležnog za mlade, Njemačka
 3. Dr. Simona Kustec – ministrica obrazovanja, znanosti i sporta, Slovenija
 4. João Paulo Rebelo – državni tajnik ureda za mlade i sport, Portugal
 5. Evelyn Regner – predsjednica Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova (FEMM) Europskog parlamenta
 6. Stefan Olsson – direktor za zapošljavanje DG za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, Europska komisija
 7. Adrián Vázquez Lázara – predsjednik Odbora za pravna pitanja (JURI) Europskog parlamenta
 8. Sabine Verheyen – predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje (CULT) Europskog parlamenta

Na jednoj od sesija u komunikaciji sa predstavnikom Europske komisije donesen je zaključak kako treba postići direktnu komunikaciju mladih i Europske komisije te poticati dijaloge na svim razinama bez obzira na oblik organiziranja mladih.  Zaključeno je kako treba napraviti platformu kroz koju će svi mladi moći direktno komunicirati s donositeljima odluka europske razine bez obzira nalaze li se u udrugama. Stefan Olsson naglasio je kako žele čuti mišljenje što većeg broja mladih i dati što većem broju mladih priliku za izražavanje mišljenja te su otvoreni za prijedloge modela i alata koji bi uključio što veći broj mladih. Razgovaralo se i o aktualnoj Garanciji za mlade gdje se raspravljalo o dobi do koje bi trebala biti Garancija za mlade, važnost iste i o načinima uključenja mišljenja mladih u različite mjere. Razgovaralo se i o važnosti koju organizacije civilnog društva imaju za mlade kao i važnost prepoznavanja istih kao poslodavca koji su i za vrijeme pandemije morali održati brojna radna mjesta. Važnost prepoznavanja udruga kao poslodavaca ostalo je otvoreno pitanje.

Kroz dijalog s dr. Simonom Kustec istaknuta je potreba za komunikacijskom strategijom prema mladima od strane institucija gdje je ministrica istaknula važnost građanskog aktivizma mladih i političke participacije, kao i formiranje procesa Dijaloga kroz dva koraka, gdje je prvi identifikacija problema, a drugi prijedlog rješenja/preporuka od strane mladih. Uz to, naglašeni su nedostaci digitalne participacije i potreba za osmišljavanjem prilagođenog pristupa (uz zaštitne mjere) koji bi omogućio višu kvalitetu ishoda koji nastaju sudjelovanjem mladih.

Nakon toga, u manjim skupinama održane su radne sesije na temu podciljeva unutar #9 Cilja za mlade, gdje je svaka skupina imala za cilj proizvesti politički zahtjev temeljen na danom podcilju, a od finalnih 7 političkih zahtjeva, svi delegati država članica EU imali su pravo dati svoj glas za političke zahtjeve koji će proizaći iz konferencije.  Ovo su bili zahtjevi mladih:

 1. Zahtijevamo suodlučivanje s mladima u procesima donošenja odluka na svim razinama, kroz pristup baziran na ljudskim pravima.
 2. Donositelji odluka trebaju poticati i ulagati u procese koji pojačavaju glas mladih pripadnika manjina i osiguravaju njihovo direktno sudjelovanje
 3. Osigurajte mladima pristup formalnom donošenju odluka tako što ćete na svim izborima sniziti dob za glasanje i političku kandidaturu na 16 godina, istodobno osiguravajući svim mladima priliku da steknu dovoljno vještina i motivacije za aktivno i pasivno sudjelovanje na izborima, kao i uklanjanjem svih zapreka na glasanje.
 4. Zahtijevamo uspostavu novog EU fonda za izgradnju i održavanje prostora za mlade.
 5. Zahtijevamo da Europska komisija postavi stvaranje sigurnih virtualnih prostora za mlade, zajedno s podrškom i financiranjem razvoja digitalne pismenosti, kao jedan od glavnih prioriteta u svim programima, uz horizontalno određivanje prioriteta na europskoj razini.
 6. Zahtijevamo dostupnost sredstva za financiranje trajnih struktura sudjelovanja.
 7. Zahtijevamo da kritičko razmišljanje postane dio obveznog privatnog i javnog školskog programa najmanje jedan sat tjedno od 10-16 godina kako bi se borili protiv lažnih vijesti i dezinformacija medijskom i informacijskom pismenošću te poticali sudjelovanje / motivaciju mladih.

Većinom online glasova predstavnika mladih i donositelja odluka iz svih država članica, izglasana su 3 politička zahtjeva koja su bila predstavljena na zatvaranju Konferencije kao ishodi, odnosno zahtjevi prema donositeljima odluka, a to su:

 1. Zahtijevamo suodlučivanje s mladima u procesima donošenja odluka na svim razinama, kroz pristup baziran na ljudskim pravima.
 2. Osigurajte mladima pristup formalnom donošenju odluka tako što ćete na svim izborima sniziti dob za glasanje i političku kandidaturu na 16 godina, istodobno osiguravajući svim mladima priliku da steknu dovoljno vještina i motivacije za aktivno i pasivno sudjelovanje na izborima, kao i uklanjanjem svih zapreka na glasanje.
 3. Zahtijevamo da kritičko razmišljanje postane dio obveznog privatnog i javnog školskog programa najmanje jedan sat tjedno od 10-16 godina kako bi se borili protiv lažnih vijesti i dezinformacija medijskom i informacijskom pismenošću i poticali sudjelovanje / motivaciju mladih.

Nakon iznesenih zahtjeva, izvršena je primopredaja predsjedanja od njemačkog prema portugalskom Nacionalnom vijeću mladih i održano je službeno zatvaranje Konferencije. Zatvaranje Konferencije možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://vimeo.com/465041819

Uz to, prilažemo video s objašnjenjima što se događa s ishodima Konferencije nakon njenog završetka.

Sažetak rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU s mladima

U nastavku možete pročitati sažetak rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima na hrvatskom jeziku.

7. ciklus bio je posvećen temi Stvaranje prilika za mlade, a poseban naglasak stavljen je na tri podteme Kvalitetni posloviRad s mladima i Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima, unutar kojih su navedeni rezultati konzultacija s mladima u državama članicama EU-a.

Sažetak objedinjenih rezultata 7. ciklusa Dijaloga dostupan je na sljedećoj poveznici, dok su nacionalna izvješća dostupna na stranici Korisni materijali.

Usvojeni Zaključci 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Vijeće EU-a usvojilo je Zaključke o povećanju mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima, koji su proizašli iz aktualnog ciklusa Dijaloga EU-a s mladima i hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Zaključci potvrđuju činjenicu kako stanovništvo EU-a stari, naročito u ruralnim i udaljenim područjima. S druge strane, urbanizacija je identificirana kao jedan od glavnih pokretača promjena, koji ima značajan utjecaj na kreiranje raznih politika unutar EU-a. Ovi trendovi dovode do potrebe da ruralnim i udaljenim područjima osiguraju dostupne i priuštive javne i komercijalne usluge, kvalitetni poslovi i obrazovanje, digitalna i fizička infrastruktura, javni prijevoz te ponuda aktivnosti za konstruktivno provođenje slobodnog vremena.

Kroz Zaključke se potiče države članice na promicanje pristupa usmjerenih na smanjenje nejednakosti između urbanih i ruralnih područja te na razvijanje međusektorskih mjera koje će odražavati stavove i perspektivu mladih koji žive u ruralnim i udaljenim područjima. Zaključci potiču i promoviraju poduzetništvo, uključujući socijalno poduzetništvo kao i različite mogućnosti zapošljavanja u poljoprivrednim i drugim gospodarskim aktivnostima. Države članice pozivaju se na uključivanje mladih u lokalne zajednice različitim mehanizmima aktivnog građanstva, poput volonterskih i solidarnih aktivnosti. Uz to, poziva se države članice i Europsku komisiju na promicanje sinergije između programa i inicijativa EU-a kao što su Erasmus +, Europske snage solidarnosti, Europski socijalni fond i Garancija za mlade.

Na kraju, Zaključci pozivaju sektor mladih na podizanje svijesti mladih, no i opće populacije, u ruralnim i udaljenim područjima, u vezi potrebe za povećanjem mogućnosti unutar njihovih lokalnih zajednica.

Objedinjeni zaključci dostupni su na engleskom jeziku.

Rezultati 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Objavljeni su objedinjeni rezultati 7. ciklusa konzultacija s mladima u okviru Dijaloga EU-a s mladima, temeljem izvještaja nacionalnih radnih skupina o provedenom Dijalogu unutar država članica EU-a.

7. ciklus bio je posvećen temi Stvaranje prilika za mlade, a poseban naglasak stavljen je na tri podteme Kvalitetni poslovi, Rad s mladima i Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima, tijekom 18-mjesečnog ciklusa za vrijeme kojeg Europskom unijom predsjedavaju Rumunjska, Finska i Hrvatska. 

Rezultati 7. ciklusa koncipirani su unutar spomenutih podtema te se tiču konkretnih prijedloga obzirom na prepoznate potrebe i prepreke s kojima se mladi suočavaju. 

Na sljedećoj poveznici možete pristupiti objedinjenom izvještaju s rezultatima Dijaloga na engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupan i prijevod ključnih rezultata 7. ciklusa.

Uz to, donosimo vam grafički prikaz sažetka rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti