Arhiva: Novosti

KONFERENCIJA „OD UČIONICE DO ZAJEDNICE“

Konferenciju “Od učionice do zajednice” (31.05.2023.) organiziralo je Hrvatsko debatno društvo kao završnu konferenciju projekta „Demokratsko procijepljenje“ i godišnju konferenciju GOOD inicijative.

Glavni ciljevi konferencije bili su: predstavljanje rezultata projekta Demokratsko procijepljenje, predstavljanje aktualnih istraživanja u području građanskog odgoja i obrazovanja, te predstavljanje različitih inicijativa u području građanskog odgoja i obrazovanja koji se odvijaju u praksi. 

Na konferenciji „Od učionice do zajednice“ ispred Mreže mladih Hrvatske sudjelovala je Ivona Šimunović kao panelistica na panelu „Mladi i aktivno sudjelovanje – kako to izgleda u praksi?“. Kroz panel, sudionici su se osvrnuli na različite modele aktivne participacije mladih i općenito njihovog sudjelovanja u demokratskom životu. Uz Ivonu, panelisti su bili Marko Boko (Ured EU parlamenta u RH) koji je dao političku perspektivu vezanu uz koliko mladi glasaju i Darija Jeger (HDD) koja je predstavila model provedbe deliberacije.

Panel je bio jako koristan za mlade koji su mogli čuti koje prilike oni zapravo imaju i na koji način ih mogu ih iskoristiti. Informirali smo mlade o Dijalogu EU s mladima (DEUM) i prilikama koje mladi mogu iskoristiti kroz taj proces, najavili smo mladima 10. ciklus DEUMA i pozvali ih na aktivno sudjelovanje te smo mladima predstavili Ciljeve za mlade s kojima nisu bili toliko upoznati. Također mladima smo predstavili mogućnosti sudjelovanja na lokalnim razinama poput Savjeta mladih, Vijeća učenika i sudjelovanja kroz aktivnosti neformalnih organizacija. 

Panel rasprava: „Mladi i aktivno sudjelovanje – kako to izgleda u praksi?“

____

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

SASTANAK SA VIJEĆIMA UČENIKA I SAVJETIMA MLADIH

Dana 29.3.2023. održan je online sastanak s Vijećem učenika Srednje škole Ivanec, na kojem su sudjelovali predstavnici Vijeća učenika ali I drugi zainteresirani učenici I učenice. Predstavljen je Dijalog EU s mladima, rezultati IX. ciklusa konzultacija te su mladima ponuđena pitanja za raspravu I promišljanje. Zanimalo nas je Koliko se mladi slažu s potrebama I stavovima mladih iz ostatka Hrvatske, Koliko je njihovo vijeće učenika uključeno aktivno u procese donošenja odluka I na kojoj razini te koje odluke donosi vijeće učenika u njihovoj školi. Mladi su otkrili nove mogućnosti I nadamo se nastavku aktivnog uključivanja u nadolazećim DEUM aktivnostima.

Sastanak s Vijećem učenika Srednje škole Ivanec

Zatim, nakon tog sastanka, 17.05.2023. sastali smo se sa članovima Savjeta mladih grada Lepoglave i Savjeta mladih grada Ivanca. Mladima smo predstavili rad Mreže mladih Hrvatske i neke od glavnih zagovaračkih i projektnih aktivnosti (NPM kampanja, Treninzi za mlade itd.). Zatim je sudionicima predstavljen koncept DEUMA i njegovo funkcioniranje na različitim razinama (Europska, nacionalna, lokalna). Sudionicima je predstavljena “priča” nastanka Europskih ciljeva za mlade te njihova važnost u implementaciji DEUM-a. Sudionici su upoznati sa svih 11 ciljeva te im je predstavljen 9. Ciklus DEUM-a.

Mladima smo ukratko predstavili prioritetne ciljeve 9.ciklusa te objasnili tijek i trajanje ciklusa. Sudionicima su predstavljeni rezultati IX. Ciklusa DEUMA gdje se pokrenula rasprava o tome Kako potaknuti mlade na participaciju i zašto mladi ne participiraju?. Kroz razgovor i umrežavanje savjeta između sudionika došli smo do nekoliko praktičnih savjeta kako doći do mladih. Zatim smo im predstavili aktivnosti/prilike u kojima mogu sudjelovati te se kroz deseti ciklus ali I buduće cikluse priključiti. Kao dobar primjer priključivanja u DEUM bio je predstavljen Trening o EU ciljevima za mlade.

Sastanak sa članovima Savjetima mladih grada Lepoglave i grada Ivanca

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

IZVJEŠTAJ I EVALUACIJA: Nacionalna konferencija o Dijalogu Europske unije s mladima i Follow up sastanak

Mreža mladih Hrvatske održala je Nacionalnu konferenciju o Dijalogu Europske unije s mladima 3. travnja 2023. godine u Zagrebu, u prostoru Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, s ciljem umrežavanje različitih sudionika u DEUM procesu te promoviranja Dijaloga na nacionalnoj razini.
Na Konferenciji su sudjelovale mlade osobe, predstavnici državnih institucija i tijela, odgojno-obrazovnih ustanova te drugih organizacija civilnoga društva.
U sklopu programa Konferencije prikazani su rezultati IX. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima, predstavljena je nova publikacija nastala iz pera 13 mladih osoba „Moja priča o ciljevima za mlade“ te je održan zanimljiv panel o Europskim ciljevima za mlade.

U početnom dijelu Konferencije održana je svečana podjela nagrada mladima iz kreativnog natječaja te je premijerno predstavljena publikacija „Moja priča o ciljevima za mlade“. Natječaj je proveden kako bi se potaknulo sudjelovanje mladih u iznošenju vlastitog mišljenja, osjećaja i iskustava, uz paralelno učenje i širenje informacija o ciljevima za mlade, uz poticanje mladih na doprinos europskim vrijednostima i identitetu. Publikacija koja sadrži pobjedničke priče mladih osoba o EU ciljevima dostupna je na poveznici PUBLIKACIJA: MOJA PRIČA O CILJEVIMA ZA MLADE.

U nastavku Konferencije predstavljeni su rezultati IX. Ciklusa Konzultacija. Trenutni ciklus usmjeren je na ciljeve vezane uz inkluzivno društvo i održivu zelenu Europu. Konzultacijski proces koji je trajao od 1. srpnja 2022. godine s mladima diljem Europe, pokazuje rezultate da mlade iz Europe brine što se mlade osobe koriste kao “ukras” (engl. youth washing) bez da ih se pita za mišljenje i aktivnu participaciju. Mladi nisu zadovoljni (ne) uključivanjem u kreiranje javnih politika i mogućnosti sudjelovanja u javnom životu države. Mladi iz Hrvatske, između ostaloga, zaključuju kako postoje društvene nejednakosti i otežan pristup informacijama o klimatskim promjenama; smatraju da se o klimatskim promjenama ne uči dovoljno kroz formalno obrazovanje. Od ostalih prioriteta izdvojili su održivo stambeno zbrinjavanje i dostupnost pristupačnih domaćih (lokalnih) proizvoda.

Tijekom panela o Europskim ciljevima za mlade razgovaralo se sa Selin Stankir, mladom delegatkinjom pri Europskoj konferenciji za mlade održanoj u Švedskoj, Markom Bokom iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj te prim. dr. sc. Marijom Kušan Jukić iz NZJZ Dr. Andrija Štampar.
Marko Boko ističe kako je važno, s obzirom na to da je sljedeća godina “super izborna”, djelovati na povećanju izlaznosti mladih na Europske izbore, ali i sve izbore općenito. Dr. sc. Jukić navela je probleme u sustavu osiguranja psihološke podrške mladima te istaknula kako u Hrvatskoj nedostaje izvanbolničkih službi za pružanje podrške mladima vezane uz mentalno zdravlje. Važno je poslati poruku mladima da nisu sami i da su odrasle osobe tu za njih.

Konferencija je završena promišljanjem kako se mladi mogu još kvalitetnije i smislenije uključiti u Dijalog EU-a s mladima te posebno u X. ciklusa konzultacija koji počinje 1. srpnja ove godine.

Follow up sastanak s mladima:
“Mladi o Dijalogu”
4.-5. travnja 2023, Zagreb

Nakon uspješno održane Konferencije, proveden je dvodnevni Follow up sastanak s mladima: „Mladi o Dijalogu“, od 4. do 5. travnja 2023., u prostoru Kuće ljudskih prava.

Tijekom sastanka uspješno su ostvareni ciljevi upoznavanja mladih s procesom provedbe Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj, razumijevanje važnost EU ciljeva za mlade i trenutnih prioriteta, mladi su motivirani i osnaženi za daljnje sudjelovanje u procesu DEUM-a te su dobivene povratne informacije na rezultate provedbe IX. ciklusa Konzultacija.

Kroz interaktivan grupni rad, raspravu i neformalne metode učenja, osvrnuli smo se na rezultate IX. ciklusa konzultacija, EU ciljeve za mlade i važnost aktivne participacije mladih te smo kroz kreativne tehnike osmišljavali različite inicijative i ideje za primjenu rezultata konzultacija u praksi.

Na temelju povratnih informacija dobivenih izravno od mladih osoba kroz evaluacijske upitnike nakon završetka Follow up aktivnosti, zaključci idu u smjeru visokog zadovoljstva provedenim aktivnostima. Sudinici_ice pohvaljuju voditeljice, grupu, radnu atmosferu i aktivno sudjelovanje te ističu da je bilo edukativno, zanimljivo uz naglasak na neformalnim metodama participacije. Ujedno predlažu da se teorijski dio održanih aktivnosti učini još interaktivnijim te da se prilikom bavljenja problematikom određenih EU ciljeva dolazi do izražaja heterogenost grupe i različitih dobnih skupina mladih. Mladi ističu kako su postavljeni ciljevi aktivnosti uglavnom ili u potpunosti ostvareni, uz mogućnost dodatnog prostora i potrebe za upoznavanjem s procesom provedbe Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj.

Što se tiče prijedloga za buduće aktivnosti u sklopu Dijaloga EU-a s mladima, ističe se veće homogenost grupe po dobnim skupinama te omogućavanje dodatnog vremena za rasprave unutar grupe, budući da je upravo interaktivni dio i razmjena mišljenja s mladima istaknut kao najključniji dio sastanka. Također, posebno pozitivan dojam su ostavile i kreativne metode rada i učenje kroz neformalan način te su mladi iskazali želju za još većom primjenom takvih metoda u budućnosti.

Uspješnost provedenih Follow up aktivnosti potvrđuje i velika motivacija mladih za nastavkom aktivne participacije te ističu namjeru da i usmjere i druge mlade osobe ka stečenim saznanjima i mogućnostima, želju za uključivanjem u sljedeći proces konzultacija u sklopu nadolazećeg ciklusa te podjelu iskustva s vršnjacima.

Ono što nam je izuzetno drago vidjeti da su mladi spoznali da postoje aktivnosti i organizacije kojima je stalo do mladih i njihova mišljenja. Aktivnosti u sklopu Dijaloga djelovale su na mlade inspirirajuće i potaknule ih da i sami pokrenu pozitivne promjene u svojoj lokalnoj zajednici.

Zaključno, prenosimo poruke mladih osoba kao poticaj i motivaciju svima koji žele postati dio nekih naših budućih DEUM aktivnosti:

„Pohađanje konferencije i follow-up sastanka bilo je jedno odlično iskustvo za mene te sam stvarno naučila puno novih stvari i nadam se da ćemo se u budućnosti izravno uključiti u DEUM. Sudionici su bili odlični te se nadam da ćemo i dalje svi ostati u kontaktu i raditi za bolju budućnost mladih. Naučeno ću također pokušati primijeniti u novim projektima koje ću pisati kako bi zajedno pokušali ostvariti neke ciljeve.“

„Svaka čast na eventu i posebno mi se sviđa koliko se na svima vama u MMH-u vidi koliko ste posvećeni tome što radite, a onda je nama mladima (iako ste i vi svi mladi haha) puno lakše i komunicirati s vama, uključiti se i opustiti. Nadam se da ćemo se još vidjeti na nečemu sličnom!“

„Odlično ste odradili sastanak (i konferenciju) i jako ste me ugodno iznenadili. Atmosfera (opuštena i neformalna), sudionici i voditelji su bili jako zabavni i pristupačni, a zadatci interaktivni i zanimljivi. Zbog toga kako ste nas pažljivo slušali i podupirali naše komentare smo se osjećali kao da netko zapravo sluša i razumije što mladi govore i da smo i mi bitan dio društva, kako bi i trebalo biti. Predlažem da više razglasite DEUM i MMH jer sam sigurna da će se još više mladih osvijestiti i sudjelovati. Bravo!“

Mreža mladih organizirala je Nacionalnu konferenciju i Follow up sastanak u okviru projekta „Dijalog EU-a s mladim 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije (kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Izvještaj Europske konferencije za mlade u okviru predsjedanja Kraljevine Švedske Vijećem Europske unije.

Konferencija EU-a za mlade u Švedskoj je treća i zaključna konferencija 9. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima predsjedavajućeg trija Francuske, Češke i Švedske. Održala se od 20. -22 ožujka 2023 u Švedskom gradiću Växjö.  U fokusu konferencije bili su ciljevi za mlade #3 inkluzivna društva i #10 održiva i zelena Europa Strategije Europske unije za mlade u razdoblju od 2019-2027 pod zajedničkim naslovom „Zajedno za održivu i zelenu Europu“. Glavni cilj konferencije je istaknuti socijalnu dimenziju održivog razvoja kako bi svi mladi imali mogućnost sudjelovati i pridonositi održivosti.

Na konferenciji je bilo oko 250 sudionika iz zemalja članica Europske unije među kojima su bili: mladi, donositelji odluka i stručnjaci. U programu konferencije bile su panel diskusije, rad u radnim skupinama, grupne diskusije s lokalnim donositeljima politika, i primijenila se je metoda  Open space format u kojemu su sudionici sami mogli potaknuti neke teme i raspravljati o njima u manjim grupama.  Također se je na konferenciji raspravljalo o Dijalogu Europske unije s mladima i kako bi se taj proces mogao unaprijediti.

Glavna aktivnost je bila formuliranje preporuka i sažetaka u radnim skupinama. Grupe su bile raspoređene po podtemama koje su proizašle iz prethodnih konferencija 9. ciklusa (informiranje i edukacija, djelovanje i osnaživanje, upravljanje, mobilnost i solidarnost te pristup infrastrukturi). U radnim skupinama su delegati raspravljali o postojećim problemima  pridonoseći svojim različitim perspektivama, mišljenjima i iskustvom kako bi došli do preporuka. Na kraju je u svakoj skupini formulirana po jedna preporuka. Preporuke koje su nastale tijekom konferencije, bit će dio rezolucije Europske komisije kao i ostali ishodi 9. ciklusa. Rezultati konferencije će također biti objavljene u završnom i istraživačkom izvješću.

Prije Konferencije Mreža mladih Hrvatske organizirala je pripremne aktivnosti za svoju mladu izaslanicu Seline, kako bi bila spremna za aktivno sudjelovanje na Konferenciji. Također, izaslanici su bili na raspolaganju edukativni materijali aktualnog 9. ciklusa, kao što su Rezultati konzultacija u Hrvatskoj i EU, infografika, brošura i izvješće o provedbi kako bi bila u tijeku sa svim aktivnostima koje je MMH organizirala u sklopu EUYD. U pripremne aktivnosti bila je uključena i mlada osoba, predsjednik Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske, koji je već sudjelovao na EUYC-u te je mogao podijeliti svoja iskustva i primjere dobre prakse.

Delegacija Republike Hrvatske sastojala se je od mladih delegata i predstavnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Mladi delegati bili su: Aranđel Rodić (Srednja škola Plitvička jezera) Marijo Rajič (Tajnik koordinacije županijskih savjeta mladih) i Seline Stankir (SUMA – Udruga za održivi razvoj). Delegati su imali zadaću aktivno sudjelovati u radnim skupinama i diskutirati, slušati tuđa mišljenja i perspektive te zajedno tražiti rješenja za postojeće probleme.

Delegati su aktivno sudjelovali u radnim skupinama, ali su i izvan njih pričali s donositeljima odluka i drugim delegatima o svojim perspektivama, idejama i stajalištima te su pokrenute neke međunarodne suradnje, ali su nastala i prijateljstva. Neki od delegata dobili su pozitivne komentare za njihove prijedloge i ideje od drugih sudionika. Što se tiče ostalih Hrvatskih delegata, njihovo sudjelovanje u radnim skupinama je bilo skromno, a izvan njih su najčešće mogli biti zatečeni jedino uz Slovensku delegaciju, što naravno sprječava širenje vidika, upoznavanje novih praksi, razmjeni ideja i perspektiva.

S obzirom na to da se svaki ciklus sastoji od tri konferencije i da se svaka nadovezuje na prethodnu predlaže se da odabrani delegati budu prisutni na sve tri konferencije kako bi  bili adekvatno pripremljeni za sljedeću. Delegati bi trebali biti izabrani temeljem javnog, transparentnog natječaja prema životopisu i motivacijskom pismu. Svakako bi se s delegatima trebali održati sastanci prije konferencije kako bi oni bili adekvatno pripremljeni što bi doprinijelo kvalitetnom sudjelovanju na konferenciji.

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

NOVA PUBLIKACIJA MLADIH: “Moja priča o ciljevima za mlade”

Mreža mladih Hrvatske, kao nositeljica procesa Dijaloga Europske unije s mladima u Hrvatskoj, organizirala je i provela kreativni natječaj pod temom „Moja priča o ciljevima za mlade“. Kroz kreativni natječaj stavljen je dodatni fokus na promicanje ciljeva za mlade s naglaskom na ciljeve IX. Ciklusa – cilj broj 3. Inkluzivna društva i cilj broj 10. Održiva zelena Europa.

Natječaj je proveden kako bi se potaknulo sudjelovanje mladih u iznošenju vlastitog mišljenja, osjećaja i iskustava, uz paralelno učenje i širenje informacija o ciljevima za mlade. Cilj kreativnog natječaja osmišljen je upravo radi promicanja ciljeva broj 3. i broj 10., poticanja mladih i doprinos europskim vrijednostima i identitetu.

Nagrađeno je 13 mladih osoba čije su priče objavljene u istoimenoj publikaciji “Moja priča o ciljevima za mlade”.

Publikacija je dostupna u online izdanju OVDJE:

Mreža mladih Hrvatske organizirala je natječaj i objavu publikacije u okviru projekta „Dijalog EU s mladim 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije (kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

MLADI O DIJALOGU: Follow up sastanak

Mreža mladih Hrvatske organizira FOLLOW UP sastanak s mladima nastavno na Nacionalnu konferenciju u okviru Dijaloga Europske unije s mladima (DEUM).

Dijalog EU-a s mladima je participativni proces koji osigurava uključivanje mladih u procese donošenja odluka i omogućuje da preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama.

CILJEVI Follow up sastanka:

 • Upoznati se s procesom provedbe Dijaloga EU-a s mladima u RH;
 • Razumjeti važnost EU ciljeva za mlade i trenutnih prioriteta;
 • Motivirati i osnažiti mlade za daljnje sudjelovanje u procesu DEUM-a;
 • Dobiti povratne informacije na rezultate provedbe IX. ciklusa Konzultacija.

Follow up sastanak održati će se nakon Nacionalne konferencije o Dijalogu EU-a s mladima, u utorak i srijedu, 4. i 5. travnja 2023. godine. Program prvog dana traje od 10.00 do 16.00 sati, a program drugog dana traje od 9.30 do 15.00 sati. Lokacija održavanja je u prostoru ‘Kuća ljudskih prava’ (Selska cesta 112C, 10000 Zagreb).

DODATNE INFORMACIJE:

 • Aktivnost je namijenjena mladim osobama u dobi od 18 do 30 godina;
 • Organizator pokriva troškove puta/ smještaja za sudionike_ice koji dolaze izvan Zagreba;
 • Sudjelovanje na Follow up sastanku je besplatno za sve sudionike_ce;
 • Prijave su otvorene do 25. ožujka 2023. godine u 23.59h (broj sudionika_ica je ograničen).

PRIJAVA na Follow up sastanak moguća je putem prijavnog obrasca dostupnog OVDJE

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno kontaktirajte Srđanu Šimac na srdjana@mmh.hr ili 0992518670.

Mreža mladih organizira Follow up sastanak u okviru projekta „Dijalog EU s mladim 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije (kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

POZIV: Nacionalna konferencija “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu”

Mreža mladih Hrvatske organizira Nacionalnu konferenciju o Dijalogu Europske unije s mladima u sklopu IX. ciklusa konzultacija s mladima naziva “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu”.

Dijalog EU-a s mladima (DEUM)  europski je participativni proces koji osigurava uključivanje mladih u procese donošenja odluka kroz dijalog s donositeljima odluka te podupire provedbu Europske strategije za mlade. Proces Dijaloga EU-a s mladima osigurava da preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama.

Konferencija će se održati u ponedjeljak, 3. travnja 2023. godine, u trajanju od 10.30 do 16:00 sati. Lokacija održavanja je dvorana u prostoru Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, na adresi Ulica Florijana Andrašeca 18A, Zagreb.

Cilj je Konferencije okupiti mlade i donositelje odluka, potaknuti umrežavanje različitih sudionika u DEUM procesu te promovirati Dijalog na nacionalnoj razini.

U sklopu Konferencije bit će predstavljena i nova publikacija “Moja priča o ciljevima za mlade” te će se održati podjela nagrada pobjednicima i pobjednicama kreativnog natječaja za mlade o EU ciljevima. Također, predstavit će se i rezultati IX. ciklusa konzultacija Dijaloga EU-a s mladima, a bit će održana i panel rasprava “BUDUĆNOST CILJEVA ZA MLADE: Koliko su (i dalje) relevantni i učinkoviti“. Na interaktivan način, mladi će biti informirani i o primjerima dobre praske, a u završnom dijelu Konferencije bit će održana najava nadolazećeg X. ciklusa Dijaloga.

PRIJAVA na Konferenciju moguća je putem prijavnog obrasca dostupnog OVDJE.

Prijave su otvorene do 25. ožujka 2023. godine u 23.59h (broj sudionika_ica je ograničen).

U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte Srđanu Šimac na srdjana@mmh.hr ili 0992518670.

Mreža mladih organizira Nacionalnu konferenciju u okviru projekta „Dijalog EU s mladim 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije (kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

POZIV NA TRENING O EU CILJEVIMA ZA MLADE

Zanima te nova prilika za učenje, druženje, razmjenu ideja i aktivnu participaciju mladih?

Pozivamo te da se prijaviš na trodnevni „Trening o EU ciljevima za mlade“, koji će se održati od 6. – 8. ožujka 2023. u Zagrebu (Kuća ljudskih prava).

 • Želiš se povezati i družiti s drugim mladima iz cijele Hrvatske i zajedno pronalaziti rješenja kako da se čuju potrebe i želje mladih osoba?
 • Važno ti je da svi mladi imaju jednake mogućnosti sudjelovanja i uključenosti u društvo?
 • Važno ti je imati utjecaj na stvaranje i zaštitu održivog okoliša za budućnost?
 • Želiš poboljšat vještine zagovaranja za ostvarivanje EU ciljeva za mlade i usvojiti nova znanja i alate za aktivno sudjelovanje u stvaranju pozitivnih promjena u svojoj zajednici?

Ako si mlada osoba od 18 do 30 godina i ako si na barem jedno od ovih pitanja odgovorio_la DA!, onda je ovaj Trening odlična prilika za tebe!

Trening će ponuditi relevantna znanja o važnosti EU ciljeva, u čijem je stvaranju sudjelovalo oko 50.000 mladih osoba iz EU! Dobit ćeš nove vještine i alate kako bi te ciljeve mogao_la ostvariti i u svojoj zajednici, s posebnim naglaskom na teme jednakih mogućnosti uključivanja svih mladih u društvo te sudjelovanje mladih u stvaranju zelenog i održivog okoliša za budućnost.  Želimo da stavovi, potrebe, interesi svih mladih u Europi – pa tako i tvoji – budu vidljivi i da ojačamo sudjelovanje mladih osoba u stvaranju poticajnog okruženja i bolje kvalitete života mladih!

Trening će poseban naglasak staviti na ove teme:

 • INKLUZIVNA DRUŠTVA – s ciljem omogućavanja uključivanja svih mladih ljudi u društvo, budući da je više od 30% mladih u Europi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a mnogi nemaju pristup ni osnovnim socijalnim pravima te se suočavaju s višestrukom diskriminacijom i predrasudama.
 • ODRŽIVA ZELENA EUROPA – s ciljem izgradnje društva u kojem su svi mladi uključeni i educirani doprinijeti zaštiti okoliša, budući da svi trebamo preuzimati odgovornost za svoj utjecaj koji imamo na živote budućih generacija.

Ciljevi Treninga su:

 • povezivanje mladih osoba s EU vrijednostima i identitetom
 • povećati vidljivost EU ciljeva za mlade
 • implementacija EU Strategije za mlade 2021-2027 na nacionalnoj i regionalnoj razini
 • poboljšati vještine zagovaranja kod mladih osoba za provedbu i ostvarenje  EU ciljeva za mlade

Zašto nam je važno ostvariti EU ciljeve za mlade?

 • Doprinose stvaranju youth-friendly Europe!
 • Ciljevi za mlade nastali su na temelju mišljenja oko 50.000 mladih ljudi u cijeloj Europi koji su sudjelovali u DEUM – konzultacijama u 2018., koje su kao svoj rezultat polučile ukupno 11 ciljeva za mlade. Ciljevi za mlade i DEUM proces dio su Strategije EU za mlade 2019 – 2027, koja postavlja smjernice i temelje za zajedničke politike za mlade diljem EU;
 • Ciljevi su sažeti prikaz problema i potreba koji su važni mladima u Europi te predstavljaju prioritete za djelovanje u području politika i pokazuju na kojim je sve područjima tj. kategorijama potrebno najviše raditi kako bi se omogućilo veće ostvarivanje potencijala mladih osoba;
 • Ciljevi za mlade ne bi smjeli ostati samo u teorijskoj osnovi na papiru, nego bi trebali biti primjenjivani svakodnevno;
 • Želimo da stavovi, interesi i potrebe mladih u Europi budu vidljivi i da ojačamo sudjelovanje mladih osoba u javnim politikama na svim razinama. Mlade osobe bi trebale biti uključene cijelo vrijeme, u svim fazama donošenja odluka koje ih se tiču!

PRIJAVA I INFORMACIJE

 • Sudjelovanje na treningu je besplatno za sve sudionike_ce!
 • Sudjelovati mogu mlade osobe od 18 do 30 godina
 • Troškovi puta i smještaja bit će pokriveni sudionicima_cama koji dolaze izvan Zagreba
 • Prijave su otvorene do 26. veljače 2023. u 23.59h.
 • S obzirom da je broj sudionika_ca ograničen, nakon zatvaranja prijava bit će izvršen selekcijski postupak te ćemo vas obavijestiti o rezultatima najkasnije do 1. ožujka 2023.
 • Trening će se provoditi temeljeno na principima neformalnog obrazovanja koji podrazumijevaju (pro)aktivno sudjelovanje svih sudionika_ica, tijekom sva tri dana Treninga

Prijaviti se možeš klikom na prijavni obrazac koji se nalazi na  linku:

PRIJAVA ZA TRENING O EU CILJEVIMA!

Za sva dodatna pitanja možeš nam se javiti telefonski ili putem maila: 0992518670 ili srdjana@mmh.hr

Mreža mladih organizira Trening o EU ciljevima za mlade u okviru projekta „Dijalog EU s mladim 2022 – 2024“, sufinanciran sredstvima Europske unije (kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE – NATJEČAJ „Moja priča o ciljevima za mlade“

Obavještavamo sve zainteresirane sudionike da je produžen rok za prijavu na kreativni natječaj „Moja priča o ciljevima za mlade“, koji se provodi u sklopu projekta Dijalog EU s mladima.

Novi rok za prijave za sudjelovanje u natječaju je 1. veljače 2023. godine.

Sve dodatne informacije o natječaju i načinu prijave možete pronaći OVDJE!

Sretno svim sudionicama i sudionicima!

Projekt “Dijalog EU s mladima 2022-2024” sufinanciran je sredstvima Europske unije i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Natječaj za kratku priču „Moja priča o ciljevima za mlade“

Nagrađujemo kreativnost! Pozivamo te na sudjelovanje u natječaju pisanjem kratke priče pod temom „Moja priča o ciljevima za mlade“.

Mlada si i kreativna osoba kojoj pero leži u ruci kao po mjeri? Tipkaš po tipkovnici kao da sutra ne postoji? Okružen_a si vršnjacima koji se susreću s raznim problemima o kojima želiš progovoriti (pisati)? Osjećaš povezanost s EU ciljevima za mlade? Ili se tek želiš upoznati s EU ciljevima za mlade?

Ako si barem jednom odgovorio_la DA na prethodna pitanja, onda je ovo prilika za tebe!

Zadatak (ni)je jednostavan – u potrazi smo za tvojom pričom, anegdotom ili zanimljivom situacijom koju si proživio_la, a da je povezana s jednim (ili više) EU cilja za mlade. Želimo čuti izazove ili probleme s kojim si se susreo_la, inspirativne priče, priče iz kojih možemo učiti, ili pak izmišljene priče iz tvoje mašte. Što su to uopće EU ciljevi za mlade i kakve priče tražimo? O EU ciljevima možeš saznati više klikom na OVAJ LINK, a nakon toga želimo da nam pišeš!

Cilj natječaja je potaknuti kreativnost u području literarnog stvaralaštva među mladima, ali i promovirati EU ciljeve za mlade.

Zanima nas sve što nam možeš ispričati o jednoj od sljedećih tema EU ciljeva za mlade (teme se mogu i kombinirati):

 1. Povezivanju Europske unije s mladima
 2. Ravnopravnosti svih rodova
 3. Inkluzivnim društvima
 4. Informacijama i konstruktivnim dijalogom
 5. Mentalnom zdravlju i dobrobiti mladih 
 6. Poticaju mladima iz ruralnih sredina
 7. Kvalitetnim poslovima za sve 
 8. Kvalitetnom učenju
 9. Prostoru i sudjelovanju za sve 
 10. Održivoj zelenoj Europi
 11. Organizacijama mladih i Europskim programima

Za više informacija o ovoj temi, pozivamo te i da pogledaš video „EU spikaonica: Što su EU ciljevi za mlade?“

UVJETI NATJEČAJA:

 • Priča može imati najviše 10.000 znakova (s prazninama/razmacima). Priče se šalju e-poštom na adresu: srdjana@mmh.hr i/ili valentina@mmh.hr. U naslovu e-maila treba navesti naslov (subject) “Natječaj za kratku priču”.
 • Prihvaćaju se samo prethodno neobjavljene priče.
 • Svaki autor_ica može prijaviti najviše dvije priče.
 • Prijava mailom treba sadržavati ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, datum rođenja natjecatelja_ice (dob je ograničena na mlade od 15-30 godina).
 • Priče trebaju biti napisane na računalu i poslane u formatu .doc ili .docx (Ariel; veličina slova 12; prored 1,5).
 • Natječaj je javan, ali ne i anoniman. Priče pod pseudonimom neće biti uzete u obzir.
 • 10 odabranih priča bit će u cijelosti objavljene na web stranicama EU pita, biti će dio publikacije te će biti nagrađene VIP promotivnim paketima. 
 • Finalisti i finalistkinje bit će pozvani na konferenciju Dijaloga EU s mladima krajem veljače 2023. gdje će se održati dodjela nagrada te će im biti osigurani put i smještaj u Zagrebu.

Natječaj traje od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023.

Prvih 10 najboljih priča će biti nagrađene VIP paketima.

Priče će pregledati i najbolje odabrati nacionalni tim Dijaloga Europske unije s mladima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni nakon zaključenja natječaja na službenim stranicama Dijaloga EU s mladima te na društvenim mrežama „Tko te pita? EU pita“ i Mreže mladih Hrvatske sredinom siječnja 2023. 

Svi sudionici_e natječaja bit će obaviješteni putem e-maila da je rad zaprimljen te na isti način o rezultatima natječaja.

Ukoliko niti jedan rad neće zadovoljiti uvjete, javni natječaj će se poništiti.

Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir.

Slanjem svog rada autor_ica pristaje na gore navedene uvjete natječaja.

Za sve dodatne informacije o natječaju i o Dijalogu EU s mladima može se poslati upit na: valentina@mmh.hr i/ili na srdjana@mmh.hr.

Projekt “Dijalog EU s mladima 2022-2024” sufinanciran je sredstvima Europske unije i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti