Arhiva: Novosti

Europska konferencija mladih u Pragu

Izvještaj s Europske konferencije mladih (EUYC) održane u Pragu tijekom predsjedanja Republike Češke Vijećem Europske unije donose nam mladi hrvatski delegati, Leo Staković (Mreža mladih Hrvatske) i Ivan Majstorić (Svjetski savez mladih Hrvatska).

Europska konferencija za mlade održala se u Pragu 11.-13. srpnja 2022 u okviru 9. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima te predsjedanja Republike Češke Vijećem Europske unije. Konferencija proizlazi iz prvog dijela nacionalnih konzultacija započetih tijekom francuskog presjedanja Vijećem EU te je izravno povezana s dva cilja Strategije Europske unije za mlade 2019.-2027. (3. Uključiva društva i 10. Održiva zelena Europa).

Na konferenciji je sudjelovalo oko 250 mladih, donositelja odluka i stručnjaka u području politika za mlade koji su kroz panel rasprave, radionice i prezentacije razmjenjivali primjere dobre prakse i predlagali korake za unapređenje mehanizama uključivanja mladih u društvene procese. Delegaciju iz Republike Hrvatske su činili predstavnici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i mladi delegati; Laura Iličić (Udruga mladih Novska), Leo Staković (Mreža mladih Hrvatske) i Ivan Majstorić (Svjetski savez mladih Hrvatska).

Sudionici Europske konferencije za mlade bili su raspoređeni u 5 podtema (Information and Education, Action and Empowerment, Governance, Mobility and Solidarity, Access to Infrastructure) koje su se obrađivale u radnim skupinama. Radne skupine su na raspolaganju imali izvješće s primjerima dobre prakse koje su pripremili predsjedavajući u suradnji s istraživačkim timom, a temeljem dosadašnjih rezultata ciklusa te dostavljenih podataka nacionalnih radnih skupina. Svaka radna skupina na konferenciji trebala je prepoznati dodatne čimbenike uspjeha povezane s odabranim primjerom dobre prakse, prepoznati prepreke širenja određenog primjera dobre prakse u vlastitom lokalnom, regionalnom ili nacionalnom kontekstu te prepoznati mehanizme podrške koji bi mogli pomoći u uvođenju primjera dobre prakse.

Rezultati Europske konferencije za mlade bit će objavljeni u završnom i istraživačkom izvješću.

Osim sudjelujući u redovnom programu te aktivnostima radnih skupina u koje su bili podijeljeni, članovi i članica hrvatske delegacije ostvarili su značajnu razinu prepoznatljivosti na konferenciji. Javljanjem za riječ u punoj dvorani te neformalnim razgovorima tijekom pauza ili večernjih programa, delegacija se uspjela pozicionirati kao stručna i kompetentna u području mladih te u određenim podtemama koje su bile postavljene prioritetnima. Do takvog je razvoja događanja, nažalost došlo isključivo temeljem vlastite pripreme i dotadašnjeg znanja delegata i delegatkinje, a ne kvalitetnim procesom pripreme koji je prethodio. Stoga, u svrhu bolje pripreme mladih delegata i ostvarenja boljih ishoda konferencije, predlažemo sljedeće:

 • Da se 2-3 mjeseca prije iduće Europske konferencije za mlade objavi javni poziv na koji će se moći prijaviti potencijalni mladi delegati koji su pritom dužni dostaviti životopis i motivacijsko pismo u kojem ukratko objašnjavaju koji će biti njihov doprinos i zašto bi oni trebali sudjelovati na konferenciji.
 • Nakon što se, temeljem dostavljenog, odaberu mladi delegati koji će predstavljati Republiku Hrvatsku, da se prije odlaska na Europsku konferenciju za mlade održe minimalno 2 pripremna sastanka kako bi se mlade delegate informiralo o aktivnostima i ishodima prethodne dvije konferencije s ciljem njihove bolje participacije na konferenciji.
 • Da gore opisani koraci (natječaj, odabir članova_ica delegacije) budu provedeni transparentno i poštujući načela inkluzivnosti, posebice s obzirom na to da je jedno od dva prioritetna područja pokrivena ovim ciklusom dijaloga upravo europski Cilj za mlade broj 3. – Uključiva društva.

Otvoren je poziv na Trening za trenere Dijaloga EU s mladima!

Mreža mladih organizira Trening za trenere u okviru Dijaloga Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj, financiranog kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Trening za trenere se organizira u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU.

Trening za trenere provodi se s ciljem jačanja i širenja baze trenera za proces provedbe Dijaloga EU s mladima, te s ciljem stjecanja znanja i metoda za poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. 

Trening će se održati u trajanju od 4 puna dana na datume 29.09.2022. – 02.10.2022., u prostoru hotela Tomislavov dom (Zagreb). Trening će se održati na hrvatskom jeziku, a vodit će ga trenerice Lidija Đukes (Hrvatska) i Alenka Oblak (Slovenija).

Ciljevi treninga su:

 • upoznati trenere s procesom provođenja Dijaloga EU s mladima, ciklusima Dijaloga, te nacionalnim i EU kontekstom;
 • prijenos znanja, metoda i alata za poticanje aktivnog sudjelovanja mladih, te za osnaživanje i educiranje mladih o važnosti smislenog sudjelovanja;
 • prijenos znanja, metoda i alata za uključivanje mladih u Dijalog EU s mladima;
 • nadogradnja vještina facilitacije grupe te stvaranja poticajnog okruženja u okviru neformalnog obrazovanja;
 • jačanje i širenje baze trenera za DEUM proces.

Po završetku treninga, sudionici će:

 • biti upoznati s procesom Dijaloga EU s mladima u nacionalnom i EU kontekstu;
 • posjedovati znanja, metode i alate nužne za osnaživanje mladih u procesima donošenja odluka i smislenog sudjelovanja;
 • razviti sposobnost razumijevanja i vođenja grupnih procesa učenja;
 • unaprijediti kompetencije pripreme i razrade edukativnih sadržaja/programa;
 • biti upoznati s metodama i alatima za uključivanje mladih u Dijalog EU s mladima;
 • biti uključeni u nacionalnu bazu trenera Dijaloga EU s mladima.

Očekivani profil sudionika:

 • osobe koje su dosad imale iskustva u provedbi i facilitaciji edukacija i/ili treninga (provedene minimalno 2 višednevne edukacije i/ili treninga);
 • osobe koje imaju iskustvo s osmišljavanjem, provedbom i evaluacijom edukacija i/ili treninga u okviru neformalnog obrazovanja;
 • poznavanje principa i vrijednosti rada s mladima;
 • poznavanje principa neformalnog obrazovanja;
 • spremnost na inicijativu i usmjeravanje vlastitog procesa učenja.

Na trening se možete prijaviti putem poveznice: PRIJAVA NA TRENING ZA TRENERE DIJALOGA EU S MLADIMA. Ispunjavanjem prijavnice obvezujete se sudjelovati na svim danima treninga, u cjelodnevnom trajanju. Prijave na trening otvorene su do 21.08.2022. u 23:59. Za više informacija možete nam se obratiti putem maila info@mmh.hr.

Po završetku treninga, od sudionika se očekuje follow-up provedba aktivnosti s mladima, a temeljeno na principima metodologije Dijaloga EU s mladima. Sudionici se svojom prijavom obvezuju sudjelovati na svim danima treninga.

Sudjelovanje na treningu je besplatno, a troškove smještaja, prehrane i prijevoza osigurava Mreža mladih Hrvatske kao nacionalni koordinator Dijaloga EU s mladima u Republici Hrvatskoj.

Mreža mladih organizira Trening za trenere u okviru Dijaloga Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj, financiranog kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Trebamo tvoje mišljenje i ideje!

Ako si mlada osoba i smatraš da se mladih u Hrvatskoj tiču teme zaštite okoliša i održivog razvoja, te teme uključivih društava – reci nam svoje mišljenje i ispuni anketu

Anketa se provodi u sklopu IX. ciklusa konzultacija u okviru Dijaloga EU s mladima, pod nazivom “Zajedno za održivu i uključivu Europu”, a na temu EU ciljeva za mlade #3 Inkluzivna društva i #10 Održiva zelena Europa.  

Najvažniji dio procesa Dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima, online putem ankete i putem izravnih konzultacija s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta, brojne organizacije mladih i za mlade organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene. 

Dijalog EU s mladima u svakom ciklusu dopire do više od 50 000 mladih diljem Europe i jedan je od najvećih participativnih procesa za građane u EU (najveći koji je namijenjen mladima). Taj se broj ostvaruje mobilizacijom mladih putem nacionalnih platformi i organizacija mladih. Kako bi se što veći broj mladih potaknulo na sudjelovanje bez obzira na podrijetlo, razinu obrazovanja ili financijska sredstva, Dijalog EU s mladima provodi se lokalno te je uključen u druge mjere EU-a kojima se podupiru inicijative povezane sa sudjelovanjem i dijalogom. 

Završili smo Trening za lokalne koordinatore_ice Dijaloga EU s mladima!

Uspješno smo završili nacionalni trening za koordinatore_ice Dijaloga EU s mladima koji se održao od 07. do 09. lipnja 2022. u Kući ljudskih prava u Zagrebu.

Polaznici_ice treninga

Ciljevi treninga bili su:

 • naučiti što je proces Dijaloga EU s mladima, kako se on provodi u Hrvatskoj i EU te kako provesti aktivnosti Dijaloga uz predloženu metodologiju 9. ciklusa Dijaloga*;
 • promišljati o mogućnostima za provođenje Dijaloga EU s mladima te korištenje metoda istog u svrhu efikasnijeg uključivanja mladih u lokalne procese u svojim zajednicama;
 • osvijestiti koji su učinci Dijaloga EU s mladima na politike od važnosti za mlade;
 • izraditi individualne lokalne planove sudionika, uz stručnu pomoć trenerica, s konkretnim planom provedbe aktivnosti 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima;
 • umrežiti sudionike_ce te raspraviti o potencijalnim izazovima u provođenju Dijaloga EU s mladima.

Svi ciljevi treninga uspješno su ostvareni zahvaljujući izuzetno motiviranim sudionicima_icama koji su aktivno radili i promišljali o smislenom uključivanju mladih u procese donošenja odluka, a s naglaskom na promišljanje o prioritetima trenutnog 9. ciklusa DEUM-a koji se odvija na temu EU ciljeva za mlade #3 INKLUZIVNA DRUŠTVA i #10 ODRŽIVA ZELENA EUROPA.

Trening je uspješno završilo 12 mladih osoba koji će u narednim mjesecima provoditi konzultacije s mladima u svojim zajednicama, a koji su se upoznali s važnosti procesa DEUMa i uključivanja mladih u procese donošenja odluka, s EU ciljevima za mlade, trenutnim prioritetima ovoga ciklusa, izradi osobnih planova i promociji DEUM-a u lokalnim zajednicama i više.

Trenutni prioriteti 9. ciklusa DEUM-a

Trening su vodile trenerice Mirela Pašić ispred SOS Rijeka, i Valentina Gambiroža Staković ispred Mreže mladih Hrvatske, a koje će sudionicima u narednom periodu pružati mentorsku podršku u provedbi konzultacija s mladima.

Otvoren je poziv za Trening za lokalne koordinatore_ice Dijaloga EU s mladima!

Od 07. do 09. lipnja 2022. održava se novi ciklus treninga za lokalne koordinatore u okviru Dijaloga EU s mladima (DEUM). Prijavi se i pridruži timu koordinatora koji je Hrvatsku doveo na fantastično drugo mjesto po broju ispitanika u EU tijekom prošlog (osmog) ciklusa!

Trening je namijenjen mladima 18 – 30 koji djeluju unutar udruga/organizacija mladih i za mlade, ali je otvoren i za osobe koje rade s mladima na lokalnoj razini, neovisno o njihovom organizacijskom/institucionalnom profilu, pod pretpostavkom da su motivirane doprinijeti provedbi dijaloga s mladima u Hrvatskoj. 

Ciljevi treninga su:

 • naučiti što je proces Dijaloga EU s mladima, kako se on provodi u Hrvatskoj i EU te kako provesti aktivnosti Dijaloga uz predloženu metodologiju 9. ciklusa Dijaloga*;
 • promišljati o mogućnostima za provođenje Dijaloga EU s mladima te korištenje metoda istog u svrhu efikasnijeg uključivanja mladih u lokalne procese u svojim zajednicama;
 • osvijestiti koji su učinci Dijaloga EU s mladima na politike od važnosti za mlade;
 • izraditi individualne lokalne planove sudionika, uz stručnu pomoć trenerica, s konkretnim planom provedbe aktivnosti 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima;
 • umrežiti sudionike_ce te raspraviti o potencijalnim izazovima u provođenju Dijaloga EU s mladima.

*9. ciklus DEUMa provodi se pod nazivom Zajedno za održivu i uključivu Europu, s naglaskom na razvoj inkluzivnih društva i održive zelene Europe.

Trening će ponuditi relevantna znanja, praktične metode i alate koji će te osnažiti za provedbu Dijaloga EU s mladima u lokalnoj zajednici, ali će ti istovremeno omogućiti da razumiješ cjelinu procesa te njegov utjecaj i svrhu.

Trening će voditi iskusne trenerice uključene u dijalog s mladima na različitim razinama: od europske, preko nacionalne do lokalne/provedbene.

Trening će se provoditi temeljeno na principima neformalnog obrazovanja koji podrazumijevaju aktivno sudjelovanje svih sudionika_ica. Provedba treninga prati strukturu rada kroz jutarnje i poslijepodnevne sesije. Od sudionika se očekuje proaktivno sudjelovanje na svim danima treninga, kao i provedba lokalnih konzultacija s mladima po završetku treninga.

Trening se održava od 07. do 09. lipnja 2022. u Kući ljudskih prava u Zagrebu. Tijekom treninga osigurano je osvježenje i ručak za sudionike_ice, te smještaj (noćenje) za osobe van Zagreba.

Prijaviti se možeš putem ove POVEZNICE, zaključno sa srijedom, 01. lipnja 2022. u 23.59h.

Za sva pitanja i nedoumice možeš se obratiti Valentini Gambiroža Staković putem maila valentina@mmh.hr i/ili pozivom na broj 0916008133.

Trening je financiran sredstvima programa Erasmus + te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Održana Nacionalna konferencija DEUM-a

U organizaciji Mreže mladih Hrvatske, 23. ožujka 2022. godine u Zagrebu je održana prva službena aktivnost organizacije u okviru obilježavanja Europske godine mladih, odnosno Nacionalna konferencija naziva „Dijalog EU s mladima“.

Europskom godinom mladih je proglašena 2022. godina od strane Europske unije i Europske komisije čime se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti.

Na nacionalnoj konferenciji je tijekom uvodnog obraćanja prisutnima, predsjednik Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske Leo Staković istaknuo 6 ključnih potreba i prioriteta s ciljem poboljšanja položaja mladih u Republici Hrvatskoj. Istaknute potrebe i prioritete je Mreža mladih Hrvatske prepoznala kroz direktan i gotovo svakodnevan rad s organizacijama mladih i za mlade, osobama koje rade s mladima, ali i mladim ljudima osobno. Leo Staković je istaknuo potrebu za hitnim donošenjem Nacionalnog programa za mlade; potrebu za poboljšanjem nedostatnih politika aktivnog zapošljavanja mladih; važnost poboljšanja manjkavih stambenih politika, odnosno politika stambenog osamostaljivanja mladih; nužnost dokidanja prekarnih uvjeta mladih te važnost poboljšanja radničkih prava mladih; žurnost pri osiguravanju kvalitetnih i multifunkcionalnih prostora za (druženje) mladih; kao i neizostavnu profesionalizaciju rada s mladima.

Potom je nakon pozdravnog govora glavne tajnice Mreže mladih Hrvatske, Jovane Kepčije Pavlović, prisutnima se obratila Željka Josić, dr. med, glavna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Istaknula je kako će se potruditi stvoriti uvjete za kvalitetan život mladih kako bi ostali živjeti i raditi u Hrvatskoj.

„Zapošljavanje i tržište rada, obrazovanje i stambeno zbrinjavanje pitanja su koja su mladima izrazito bitna, no iako te politike nisu u nadležnosti Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade, cilj nam je učiniti ih povezanijima i bolje komuniciranima.“

Moderatori konferencije, Marin Capan i Leo Staković potom su pozdravili pobjednicu natječaja za novi vizual Dijaloga EU s mladima, Valentinu Gajski, koja se obratila prisutnima i zahvalila na prilici za sudjelovanje.

Tijekom prve panel raspravi „Europska godina mladih“ državna tajnica Željka Josić je naglasila kako Središnji državni ured radi na Nacionalnom programu za mlade kreirajući sadržaj kojeg se nastoji približiti svim mladima, i onima u udaljenim i ruralnim područjima do kojih informacije teško stižu. Uz glavnu tajnicu, u prvoj panel raspravi su govorili/e i Ivona Šimunović ispred Udruge mladih Ilok „Volja“; Marko Boko iz Europskog parlamenta u Hrvatskoj; Sanja Posavec, pomoćnica ravnateljice Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Saša Milaković ispred Studentskog zbora Ekonomskog fakultet u Osijek; te Josip Miličević, stručnjak za javne politike, s naglaskom na politike usmjerene prema mladima.

Tijekom druge panel rasprave „Lokalne priče mladih u (su)odlučivanju) su predstavljeni primjeri dobih praksi.

Petra Foršek Koški iz Lokalne akcijske grupe (LAG) Vallis Colapis iz Ozlja i Tomislav Gudasić, dugogodišnji volonter u udruzi su predstavili projekt „Knjiga za mlade“. Gđa. Lidija Bošnjak, gradonačelnica grada Ozlja, svojim dolaskom je pružila podršku mladima zahvaljujući kojima su mladi s područja Ozlja odbili prvi program za mlade. Pedagoginja Gimnazije Franje Petrića iz Zadra, Antonija Kero je predstavila online druženje „MisliOC“ koje provodi s trenutnim i bivšim učenicima/cama srednje škole na različite teme koje mladi odabiru, a koje su njima relevantne. Sara Sušanj iz Udruge Delta, Rijeka i Iva Stanić, koordinatorica grupa učenika/ica na projektu „Akcija za 5!“ predstavile su primjer dobre prakse kroz koju mladi na jedan dan preuzimaju ulogu donositelja odluka i provode svoje zamisli u djela.

U posljednjem dijelu konferencije su nacionalne koordinatorice za provedbu Dijaloga EU s mladima, Sandra Rozman Papak i Valentina Gambiroža Staković, voditeljice projekata i programske suradnice u Mreži mladih Hrvatske, predstavile publikaciju „Dijalog Europske unije s mladima u Hrvatskoj“ te 9. ciklus konzultacija. Ove godine se ulazi u sljedeći 18-mjesečni ciklus konzultacija s mladima pod nazivom „Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu“.

Prijavi se na Nacionalnu konferenciju o Dijalogu EU s mladima

Mreža mladih Hrvatske organizira nacionalnu konferenciju u okviru projekta Dijalog EU s mladima, koji ove godine ulazi u 9. ciklus konzultacija s mladima, pod nazivom “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu”.

Cilj konferencije je predstaviti publikaciju o Dijalogu EU s mladima te novi vizualni identitet DEUM-a koji je izabran putem natječaja provedenog među mladima od 15-30 godina. Konferencijom također želimo naglasiti značaj uključivanja mladih u donošenje odluka te obilježiti početak provedbe 9. ciklusa konzultacija s mladima.
Konferencija će poslužiti i kao platforma na kojoj će se prisutnima predstaviti mogućnosti za mlade u okviru Europske godine mladih 2022.

Konferencija o Dijalogu EU s mladima organizirana je kao dvodnevni događaj. Prvi dan programa (23. ožujka) namijenjen je institucijama, predstavnicima donositelja odluka, predstavnicima udruga mladih i za mlade, kao i samim mladima. Drugi dan programa (24. ožujka) namijenjen je mladim osobama, a održava se na temu Europskih ciljeva za mlade.

Konferencija će se održati u srijedu, 23. ožujka 2022. godine u dvorani Zemlja Mozaik Grupe, na adresi Slavonska avenija 6/II, u trajanju od 10.30 do 16:00 sati.

Organizator pokriva troškove puta i smještaja. Tijekom konferencije, poštovat će se sve epidemiološke mjere sprečavanja širenja bolesti COVID-19.

Ovisno o epidemiološkim mjerama za vrijeme trajanja Konferencije zadržavamo pravo od sudionika tražiti Covid potvrde.
Pozivamo vas da se prijavite na konferenciju putem prijavnog obrasca dostupnog OVDJE, do 18. ožujka 2022. godine, a poziv i agenda Konferencije dostupni su klikom na poveznicu.

Broj sudionika je ograničen, a upute o povratu putnih troškova dobit ćete nakon zatvaranja prijava.

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na sandra@mmh.hr.

Predstavili smo DEUM na online studentskoj konferenciji!

DEUM tim, Sandra Rozman Papak i Valentina Gambiroža Staković, gostovale su na online Studentskoj konferenciji naziva „Mladi i EU: Mogućnosti i prilike zajedničke budućnosti”. Konferencija je u virtualnom okruženju okupila stručnjake koji se u svojim karijerama bave politikama EU usmjerenima prema mladima, predstavnike europskih tijela, udruga, institucija te EFRI studenticu i EFRI alumni. Svi predavači_ice su u svojim izlaganjima dali uvid u to kako današnje generacije mladih osoba predstavljaju budućnost naše zemlje i Europske unije.

Sandra i Valentina mladim studentima predstavile su proces „Dijaloga EU s mladima“, njegovu važnost i značaj, kao i predstojeće aktivnosti koje slijede u okviru IX. ciklusa.

Konferencija je organizirana u sklopu EU projekta „Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – #CEZAR“, čiji je nositelj Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Studentska konferencija ujedno je bila i dijelom Konferencije o budućnosti Europe (KOBE) osnovane od strane Europske unije. Ova konferencija pokrenuta je u cilju organizacije velikog broja aktivnosti za proces otvorene, uključive i transparentne rasprave s građanima Europske unije o nizu prioriteta i izazova u oblikovanju zajedničke budućnosti, pod zajedničkim vodstvom Europske komisije, Europskoga parlamenta i Vijeća EU-a. Zaključci Konferencije očekuju se do proljeća 2022. godine, a temeljem istih će se oblikovati smjernice za budućnost EU-a.

Kreiraj novi vizual za Dijalog EU s mladima – Tko te pita?EU pita!

Pozivamo te da stvoriš novi logo DEUMa!
Mlada si i kreativna osoba kojoj riječi „vektori“, „grafike“, „logotip“ i „kolori“ nisu nepoznati pojmovi? Upravo tebe tražimo!
Zadatak (ni)je jednostavan – u potrazi smo za novim logom/vizualnim identitetom.

Što je to uopće Dijalog EU s mladima i kakvu priču želimo stvoriti?
O Dijalogu možeš saznati više na: https://eupita.eu/, a nakon toga želimo da TI stvoriš priču!

Prijava treba sadržavati:

 • ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, dob natjecatelja_ice (dob je ograničena na mlade od 15-30 godina),
 • prijedlog likovnog rješenja – znak i logotip: / puni kolor i c/b; predaja u vektorima; ali i pdf format,
 • kratak opis ideje koja stoji iza prijedloga logotipa,
 • izvedeni oblik logotipa u rezoluciji 1024×768 pix,
 • naziv projekta „Dijalog EU s mladima“ ili „DEUM“,
 • dizajn logotipa treba sadržavati boje EU pita (#1e185a, #fcb040), no podržavamo uključivanje i drugih komplementarnih boja,

Dizajn logotipa treba biti tvoj originalni rad.

Logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost,

Svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno 2 (dva) rada.

Odabrani logotip će se koristiti za potrebe Dijaloga EU s mladima, na dokumentima, internetskim stranicama, na brošurama i letcima, plakatima, te ostalim tiskanim i elektronskim materijalima.
Nakon završetka natječaja, odabrani logotip ostaje isključivo vlasništvo nositelja projekta Dijaloga EU s mladima, Mreže mladih Hrvatske i Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga EU s mladima.
Naručitelj zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti sa autorom/icom.
Javni natječaj je otvoren od 19. siječnja 2022. do 20. veljače 2022.

Prijave se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu: valentina@mmh.hr

Radove će pregledati i najbolje rješenje odabrati nacionalni tim Dijaloga Europske unije s mladima.
Rezultati natječaja bit će objavljeni nakon zaključenja natječaja na službenim stranicama Dijaloga EU s mladima te na društvenim mrežama Tko te pita? EU pita i Mreže mladih Hrvatske.
Svi sudionici/e natječaja biti će obaviješteni da je rad zaprimljen, te o rezultatima natječaja putem e-maila.

Autor/ica najboljeg rada bit će nagrađena sa 5000 kn (ukupni trošak koji će se isplatiti putem Autorskog ugovora).

Ukoliko niti jedan rad neće zadovoljiti uvjete, javni natječaj će se poništiti.
Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir.
Slanjem svog rada autor pristaje na navedene uvjete korištenja.

Za sve dodatne informacije o natječaju i o Dijalogu EU s mladima može se poslati upit na: valentina@mmh.hr i/ili na sandra@mmh.hr.

U potrazi za DEUM multiplikatorima

Posljednjih nekoliko mjeseci provodimo u potrazi za organizacijama koje bi mogle u idućem periodu obavljati ulogu multiplikatora Dijaloga Europske unije s mladima.

Multiplikatore DEUM-a smo zamislili kao organizacije diljem cijele Hrvatske koje će u svakom trenu biti upoznate s fazom procesa Dijaloga te imati sve potrebne informacije i materijale za slučaj da im se obrati mlada osoba koja želi više saznati o mogućnostima sudjelovanja u procesu odlučivanja.

S time na umu, održali smo nekoliko sastanaka u Šibeniku, Osijeku i Vukovaru te jedan zajednički sastanak u Zagrebu na kojem su sudjelovali predstavnici iz 7 udruga mladih i za mlade koji djeluju diljem lijepe naše, od Splita do Lepoglave.

Veselimo se predstojećem razdoblju i zajedničkom radu s ciljem snažnije participacije mladih na svim razinama!

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti