Arhiva: Novosti

Predstavili smo rezultate konzultacija s mladima na konferenciji za mlade!

Mreža mladih Hrvatske, Mladi u EU i Gong su u Šibeniku organizirali konferenciju za mlade „Di sam ja u toj priči“. Cilj konferencije je bio predstaviti rezultate konzultacija s mladima koje su tijekom 2022. godine provedene s više od 20 000 mladih diljem Europe, a pod nazivom “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu” te mladima pribiližiti mogućnosti u okviru EU godine mladih. Također, na konferenciji se razgovaralo na koji način uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja otvara prostor za napredak i rast mladih osoba u odgovorne građane i građanke.

Nakon predstavljanja rezultata konzultacija i EU godine mladih, uslijedila je prva panel raspravam naziva “Mladi u građanskom odgoju i obrazovanju” tijekom koje se razgovaralo o tome zašto je Građanski odgoj i obrazovanje važan i što bi značilo njegovo uvođenje u škole u Šibeniku. Panel je moderirala Damira Bunac iz udruge Gong, panelisti su bili Ante Galić, tajnik Grada Šibenika, Zoran Smolić, ravnatelj Gimnazije Antuna Vrančića i Matej Matić, predsjednik Savjeta mladih Grada Šibenika. U konačnici su mladi zajedno sa panelistima zaključili da je tema GOO često nepoznata, da se o njoj ne raspravlja dovoljno ali da je nužan i da bi mladima bilo od koristi imati što više mogućnosti informiranja o relevantnim temama. Šibenik je otvoren uvođenju Građanskog odgoja, ali smatra se da bi reforma trebala biti podržana od strane Vlade i na nacionalnom nivou.

Panel “Mladi u Građanskom odgoju i obrazovanju”

Tema druge panel rasprave bila je “Mladi u Dijalogu”, a sudionici su razgovarali o konkretnim primjerima implementacije konzultacija na lokalnom nivou. Panel je moderirala Valentina Gambiroža Staković, voditeljica projekta Dijaloga EU s mladima u Hrvatskoj, panelisti su bili Sanja Posavec, zamjenica ravnateljice Agencije za mobilnost i programe EU, Ivana Stojanova, koordinatorica Dijaloga u SŠ Rab, Caterina Rende Dominis iz Udruge mladih „Mladi u EU“ i Drago Mihaljević, ravnatelj SŠ Vrgorac. Pokazalo se da se mladi osjećaju aktivnim i motiviranim građanima kada im se da mogućnost da budu dio procesa donošenja odluka. Također, ono što su i mladi i panelisti istaknuli je važnost umrežavanja organizacija civilnog društva i škola kako bi se razmijenile metode i prakse te kako bi se mladi mogli što više uključiti u ostvarenje napretka u svojim lokalnim zajednicama iz prve ruke. 

Panel “Mladi u Dijalogu”

Konferencija “Di sam ja u toj priči” je podržana iz projekta “Dijalog EU s mladima” koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+ i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, iz projekta „EU za mlade“ koji se financira sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova te je sufinanciran sredstvima CERV i Ureda za udruge RH.

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Objavljeni su rezultati konzultacija s mladima u okviru IX. ciklusa Dijaloga EU s mladima!

Europska unija od 2009. provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Taj se proces do 2019. godine zvao strukturirani dijalog s mladima, a sada je poznat kao Dijalog Europske unije s mladima (DEUM). Kroz Dijalog tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih osoba nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području.


Najvažniji dio Dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode kroz ankete ili upitnike, brojne organizacije mladih organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

Faza konzultacija IX. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima (DEUM9 tj. EUYD9) trajala je od siječnja 2022. do kolovoza 2022. U nastavku donosimo sažetak rezultata EUYD9 koji obuhvaća konzultacijske aktivnosti provedene od strane nacionalnih radnih skupina, doprinos međunarodnih nevladinih organizacija mladih koje sudjeluju u EUYD 9 te ishode EUYD Konferencije u Pragu, Češka. Rezultati mid-term prikupljenih primjera dobre prakse su također ukomponirani.

PRIJEVOD SAŽETKA ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA IX. CIKLUSA DIJALOGA EU S MLADIMA (EUYD9): „Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu“

REZULTATI PODTEME 1: „INFORMIRANJE I EDUKACIJA“
Prema mladima koji su sudjelovali u Konzultacijama, izvori informacija i prilike za učenje o klimatskim promjenama trebali bi:
• biti prilagođen mladima („youth-friendly“) te biti dostupni u nizu formata i jezika;
• pokazati važnost/ relevantnost klimatskih promjena za živote različitih skupina mladih;
• biti sveobuhvatni, pouzdani i utemeljeni na znanstvenim spoznajama, pokrivajući niz tema vezanih uz okoliš i prikazati političke procese i razvoje koji se odnose na održivost;
• ukazati na povezanost između klimatskih promjena i nejednakosti, koje mnogi mladi nisu bili svjesni tijekom Konzultacija;
• nadilaziti „samo“ dijeljenje informacija nego nastojati motivirati i osnažiti mlade ljude na
djelovanje u korist održivosti, uključujući i kroz političko djelovanje i odabirom održivog načina života;
• izbjegavati „apokaliptične poruke” koje stvaraju osjećaje beznađa i utječu na mentalno zdravlje mladih.
Kako bi se povećale mogućnosti učenja o održivosti, predloženo je da se škole trebaju bolje koristiti, a tema uključena u njihov nastavni plan/ kurikulum.

Iako su škole bile najviše predloženi forum (okruženje) za te prilike, među korisnim okruženjima za učenje prepoznati su i civilno društvo, klubovi mladih, organizacije mladih, digitalni alati i programi vršnjačke podrške („peer-to-peer“).
Povećana je svijest o potrebi financiranja rada s mladima („youth work“) i organizacija mladih kako bi se proširile mogućnosti učenja vezane uz održivost.

REZULTATI PODTEME 2: „DJELOVANJE I OSNAŽIVANJE“
Među sudionicima Konzultacija bilo je učestalo mišljenje da su kreatori politika i političari pokazali su nedostatak djelovanja po pitanjima održivosti i okoliša te mlade osobe imaju vrlo ograničene načine da potaknu donositelje odluka da razmotre te teme. Bili su prisutni osjećaji nepovjerenja i nezadovoljstva prema političarima.
Mnogi, ali ne svi, mladi su znali prepoznati/ identificirati različite dostupne participativne mehanizme (npr. prosvjedi, peticije, organizacije civilnog društva).
Općenito gledano, smatra se kako ti mehanizmi ne uspijevaju donijeti promjene u pogledu održivosti zbog nedjelovanja relevantnih tvoraca politika. Nisu identificirani širi specifični mehanizmi koji bi bili učinkovitiji. Mladi koji su uključeni u formalne strukture (npr. Savjeti mladih, savjetodavno tijelo za mlade) navode da te strukture imaju određeni utjecaj kada su ugrađene u kreiranje politika. Međutim, mnogi mladi nisu bili svjesni tih struktura.
Mogućnosti koje donositelji odluka mogu iskoristiti:
• kreatori politika obvezuju se na opsežnije djelovanje na temelju ishoda mehanizmi sudjelovanja;
• poboljšanje dostupnosti mehanizama sudjelovanja, osiguravajući njihovo usmjeravanje na probleme marginaliziranih skupina kao i pitanja većinskih grupa te omogućiti marginaliziranim skupinama mladih ljudi preuzimanje voditeljskih uloga;
• povećanje broja mogućnosti sudjelovanja na održivosti, posebno neformalnim i redovitim dijalogom s izabranim predstavnicima;
• Promicanje i zaštita Vijeća mladih povećanjem resursa, uspostava više lokalna Vijeća mladih i osiguranje zakonodavne potpore.

REZULTATI PODTEME 3: „UPRAVLJANJE“
EUYD9 Konferencija mladih u Francuskoj i Češkoj te neformalni ministarski sastanak održan 22. siječnja 2022. u Strasbourgu identificirali su zabrinutost mladih u vezi „Youth washing“ (op.a. korištenje prisutnosti mladih i glasova mladih da neki event izgleda dobro, bez da se mlade zaista pita za mišljenje i aktivnu participaciju). Mladi koji su sudjelovali u konzultacijskoj fazi bili su manje pojmovno upoznati s tim konceptom, ali često ga mogu prepoznati. Youth washing se opisuje kao interakcija/ angažman između političara ili kreatora politika i mladih osoba, koji nema istinsku mogućnost stvaranja političkih promjena, unatoč očekivanjima da će se to dogoditi.
U Konzultacijama je utvrđeno da participativni mehanizmi mogu smanjiti youth washing na sljedeće načine:
• povećanje transparentnosti i vidljivosti pružanjem jasnih informacija mladima o izvedivosti implementacije njihovih zahtjeva i osiguravanje da obaveze (commitments) kreatora politika budu javno snimane i promovirane;
• pružanje praćenja (follow up) i povratnih informacija (feedback) mladima o aktivnostima koje poduzimaju kreatori politika, nakon sudjelovanja u aktivnostima, s kreatorima politika koji javno izvješćuju o promjene koje su postignute ili opravdavaju nedostatak promjena u zadanim rokovima, kao i sudjelovanje u tekućem dijalogu s mladima;
• razvijanje dosljednijih i snažnijih veza između mehanizama sudjelovanja i sektorima politike povezanim s održivosti.

REZULTATI PODTEME 4: „MOBILNOST I SOLIDARNOST“
Tijekom Konzultacija, mladi iz različitih područja marginaliziranog podrijetla bili su upitani što bi im moglo omogućiti da iskoriste mogućnosti mobilnosti u cijeloj EU povezane s okolišem. Glavne su bile financijske prepreke. To je uključivalo izravne troškove, nemogućnost uzimanja dopusta (pauza- slobodni dan) od posla ili riskiranja gubitka socijalne pomoći (?). Jezične barijere i nedostatak dostupnih informacija o mogućnostima su također odigrale ulogu. Neki mladi su percipirali mogućnosti mobilnosti u EU kao nešto što nije namijenjeno mladima iz njihovog porijekla. Sklonost usmjeravanju na trenutne životne potrebe ili lokalna pitanja, a ne teme vezane uz okoliš, također su bili čimbenik.
Mlade osobe koje su sudjelovale u Konzultacijama identificirale su potrebu za:
● smanjiti prag za pristup mogućnostima uklanjanjem troškova, nudeći kratkoročne (2-3 dana) mogućnosti, pojednostavljenje administrativnih postupaka i izravno povezivanje putem školskih ili lokalnih projekata.
● povećati financiranje i potporu organizacijama koje promiču mobilnost i projekti solidarnosti
● fokusirati se na lokalne ekološke inicijative (environmental initiatives) koje su povezane i utječu na vlastite lokalne zajednice marginaliziranih skupina mladih
● povećati publicitet i informiranje (outreach), uključujući pružanje prilika za mobilnost povezanih sa školama, a također i suradnjom s organizacijama, stručnjacima i prethodnim sudionicima, koji imaju „bonds of trust” s mladima u marginaliziranim okolnostima
● naglašavati osobne koristi (dobrobiti) sudjelovanja, posebno s obzirom na utjecaj na zapošljivost i vještine zapošljavanja (employment skills) te učiniti mogućnosti atraktivnijim
●osigurati fleksibilnu, visoko kvalitetnu i stručnu potporu koja može zadovoljiti niz različitih potreba za pristupačnošću, uključujući osnaživanje organizacija (resourcing organisations?) koje rade s mladima iz marginaliziranih skupina za podupiranje prilika za mobilnosti vezane uz teme okoliša.

REZULTATI PODTEME 5: „PRISTUP INFRASTRUKTURI“
Financijska ograničenja identificirana su kao jedan od ključnih čimbenika koji sprječava mlade ljude u odluci za odabir održivijeg načina življenja. Sudionici koji su bili u Konzultacijama pozvali su na razvoj održive infrastrukture koja je dostupna mladima (koju si mladi mogu „priuštiti“). Općeniti nedostatak infrastrukture u ruralnim područjima također je istaknut.
Vrste zatražene infrastrukture uključuju:
• pristupačan i poboljšan javni prijevoz uz sigurnije i rasprostranjenije „objekte“ za vožnju biciklom postaju održivije opcije u usporedbi s automobilima
• financijski dostupne opcije stanovanja, budući da su mladi izjavili da su financijske prepreke bile glavni čimbenik za njih u otežavanju razmatranja održivosti pri izboru stanovanja.
• zeleniji, otvoreni javni prostori i promicanje obnovljive energije
• pristupačne opcije održive hrane i potrošnje, uključujući recikliranje i ponovnu uporabu. To je bilo važno mnogim mladima, ali ne tako visok prioritet kao drugi prijedlozi.
Konferencija mladih EU-a u Pragu utvrdila je ulogu politike mladih i sektora mladih u pružanju potpore sudjelovanju mladih u područjima politika više izravno povezanih s infrastrukturom, kao što su promet, stanovanje, urbano planiranje, energetika i poljoprivreda.

REZULTATI MEĐUSEKTORSKE TEME: „MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG”
Konferencija mladih EU-a u Pragu utvrdila je da održivost i uključivanje nisu samo „pitanja/ problemi“ mladih, već pitanja koja utječu na cijelo društvo. Stoga je rečeno da dobra praksa u donošenje politika zahtijeva međugeneracijski dijalog među svim generacijama. Nije bilo strogih zahtjeva za međugeneracijskim dijalogom tijekom 9. Konzultacijskog ciklusa DEUMa, ali bio je određeni stupanj potpore kada je tema predstavljena mladima koji sudjeluju.

Smatra se kako međugeneracijski dijalog ima potencijal za:
• legitimiziranje i izgradnju prepoznatljivosti za brige i napore mladih ljudi na pitanjima održivosti
• graditi međusobnu solidarnost i podršku među generacijama.
• promicanje međugeneracijskog učenja i omogućavanje mladima da utječu na stajališta starijih generacija o održivosti.
Rečeno je da međugeneracijski dijalog ne bi trebao zamijeniti postojeće mehanizme sudjelovanja mladih ili izravan dijalog između mladih i kreatora politika, ali bi trebao zauzeti mjesto uz ove aktivnosti.

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”


“Di sam ja u toj priči?” – Konferencija za mlade

Udruge Mreža mladih Hrvatske, Mladi u EU i Gong Vas pozivaju da sudjelujete na konferenciji za mlade „Di sam ja u toj priči“.
Mladi, učenice i učenici, nastavnice i nastavnici, pričate li o Građanskom odgoju i obrazovanju, što ono za vaš znači? Jesu li mladi kvalitetno informirani? Uključujete li mlade u procese donošenja odluka? Što o svemu kažu mladi diljem Europe?

Cilj konferencije je predstaviti rezultate konzultacija s mladima koje su tijekom 2022. godine provedene s više od 20 000 mladih diljem Europe, a pod nazivom “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu”, te obrazložiti na koji način uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja otvara prostor za napredak i rast mladih osoba u odgovorne građane i građanke.

Kroz prvu panel raspravu naziva “Mladi u građanskom odgoju i obrazovanju” razgovarat ćemo o tome zašto je Građanski odgoj i obrazovanje važan i što bi značilo njegovo uvođenje u škole u Šibeniku, a kroz drugu panel raspravu naziva “Mladi u Dijalogu” razgovarat ćemo kako, ono što su mladi kroz konzultacije istaknuli kao važno, primijeniti u radu s mladima u formalnom i neformalnom kontekstu. Na panel raspravama naziva gostovati će mlade osobe, radnici s mladima i predstavnici donositelja odluka.

Dragi mladi, dođite nam reći svoju stranu priče, družiti se s nama, razgovarati i saznati informacije koje ranije možda nisu došle do vas!

Konferencija će se održati 30.11.2022. godine u Šibeniku u Kući umjetnosti Arsen, na adresi Obala hrvatske mornarice 1, Šibenik. Početak konferencije predviđen je u 9:30.

Zbog ograničenog broja mjesta, za sudjelovanje na konferenciji potrebno se prijaviti putem obrasca: PRIJAVA ZA KONFERENCIJU.

__

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Osposobili smo nove trenere_ice Dijaloga EU s mladima!

Trening za trenere Dijaloga EU s mladima uspješno je završilo 13 trenera_ica!

Trening za trenere održao se s ciljem jačanja i širenja baze trenera za proces provedbe Dijaloga EU s mladima, te s ciljem stjecanja znanja i metoda za poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. 

Trening se održao u trajanju od 4 puna dana na datume 29.09.2022. – 02.10.2022., u prostoru hotela Tomislavov dom (Zagreb). Trening su vodile trenerice Lidija Đukes (Hrvatska) i Alenka Oblak (Slovenija), a kao gošća online nam se pridružila i kolegica Valentina Cesar ispred Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Gostovanje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Kao rezultat treninga, sudionici su:

 • upoznati s procesom Dijaloga EU s mladima u nacionalnom i EU kontekstu;
 • stekli znanja, metode i alate nužne za osnaživanje mladih u procesima donošenja odluka i smislenog sudjelovanja;
 • razvili sposobnost razumijevanja i vođenja grupnih procesa učenja;
 • unaprijedili kompetencije pripreme i razrade edukativnih sadržaja/programa;
 • upoznati s metodama i alatima za uključivanje mladih u Dijalog EU s mladima;
 • uključeni u nacionalnu bazu trenera Dijaloga EU s mladima.

Sudionici_ice su upoznali meta razinu metoda poput World Cafe, Open Space, dubinski istražili važnost refleksije u radu s mladima te su dodatno gradili grupnu dinamiku i radili planove za budućnost. Također su se pobliže upoznali s EU godinom mladih i mogućnostima koje ona pruža.


Hvala našim izvrsnim sudionicima_icama koji su osigurali kvalitetu i uspješnost treninga!

Mreža mladih organizirala je Trening za trenere u okviru Dijaloga Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj, financiranog kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te uz podršku Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU).

___

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Europska konferencija mladih u Pragu

Izvještaj s Europske konferencije mladih (EUYC) održane u Pragu tijekom predsjedanja Republike Češke Vijećem Europske unije donose nam mladi hrvatski delegati, Leo Staković (Mreža mladih Hrvatske) i Ivan Majstorić (Svjetski savez mladih Hrvatska).

Europska konferencija za mlade održala se u Pragu 11.-13. srpnja 2022 u okviru 9. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima te predsjedanja Republike Češke Vijećem Europske unije. Konferencija proizlazi iz prvog dijela nacionalnih konzultacija započetih tijekom francuskog presjedanja Vijećem EU te je izravno povezana s dva cilja Strategije Europske unije za mlade 2019.-2027. (3. Uključiva društva i 10. Održiva zelena Europa).

Na konferenciji je sudjelovalo oko 250 mladih, donositelja odluka i stručnjaka u području politika za mlade koji su kroz panel rasprave, radionice i prezentacije razmjenjivali primjere dobre prakse i predlagali korake za unapređenje mehanizama uključivanja mladih u društvene procese. Delegaciju iz Republike Hrvatske su činili predstavnici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i mladi delegati; Laura Iličić (Udruga mladih Novska), Leo Staković (Mreža mladih Hrvatske) i Ivan Majstorić (Svjetski savez mladih Hrvatska).

Sudionici Europske konferencije za mlade bili su raspoređeni u 5 podtema (Information and Education, Action and Empowerment, Governance, Mobility and Solidarity, Access to Infrastructure) koje su se obrađivale u radnim skupinama. Radne skupine su na raspolaganju imali izvješće s primjerima dobre prakse koje su pripremili predsjedavajući u suradnji s istraživačkim timom, a temeljem dosadašnjih rezultata ciklusa te dostavljenih podataka nacionalnih radnih skupina. Svaka radna skupina na konferenciji trebala je prepoznati dodatne čimbenike uspjeha povezane s odabranim primjerom dobre prakse, prepoznati prepreke širenja određenog primjera dobre prakse u vlastitom lokalnom, regionalnom ili nacionalnom kontekstu te prepoznati mehanizme podrške koji bi mogli pomoći u uvođenju primjera dobre prakse.

Rezultati Europske konferencije za mlade bit će objavljeni u završnom i istraživačkom izvješću.

Osim sudjelujući u redovnom programu te aktivnostima radnih skupina u koje su bili podijeljeni, članovi i članica hrvatske delegacije ostvarili su značajnu razinu prepoznatljivosti na konferenciji. Javljanjem za riječ u punoj dvorani te neformalnim razgovorima tijekom pauza ili večernjih programa, delegacija se uspjela pozicionirati kao stručna i kompetentna u području mladih te u određenim podtemama koje su bile postavljene prioritetnima. Do takvog je razvoja događanja, nažalost došlo isključivo temeljem vlastite pripreme i dotadašnjeg znanja delegata i delegatkinje, a ne kvalitetnim procesom pripreme koji je prethodio. Stoga, u svrhu bolje pripreme mladih delegata i ostvarenja boljih ishoda konferencije, predlažemo sljedeće:

 • Da se 2-3 mjeseca prije iduće Europske konferencije za mlade objavi javni poziv na koji će se moći prijaviti potencijalni mladi delegati koji su pritom dužni dostaviti životopis i motivacijsko pismo u kojem ukratko objašnjavaju koji će biti njihov doprinos i zašto bi oni trebali sudjelovati na konferenciji.
 • Nakon što se, temeljem dostavljenog, odaberu mladi delegati koji će predstavljati Republiku Hrvatsku, da se prije odlaska na Europsku konferenciju za mlade održe minimalno 2 pripremna sastanka kako bi se mlade delegate informiralo o aktivnostima i ishodima prethodne dvije konferencije s ciljem njihove bolje participacije na konferenciji.
 • Da gore opisani koraci (natječaj, odabir članova_ica delegacije) budu provedeni transparentno i poštujući načela inkluzivnosti, posebice s obzirom na to da je jedno od dva prioritetna područja pokrivena ovim ciklusom dijaloga upravo europski Cilj za mlade broj 3. – Uključiva društva.

Otvoren je poziv na Trening za trenere Dijaloga EU s mladima!

Mreža mladih organizira Trening za trenere u okviru Dijaloga Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj, financiranog kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Trening za trenere se organizira u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU.

Trening za trenere provodi se s ciljem jačanja i širenja baze trenera za proces provedbe Dijaloga EU s mladima, te s ciljem stjecanja znanja i metoda za poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. 

Trening će se održati u trajanju od 4 puna dana na datume 29.09.2022. – 02.10.2022., u prostoru hotela Tomislavov dom (Zagreb). Trening će se održati na hrvatskom jeziku, a vodit će ga trenerice Lidija Đukes (Hrvatska) i Alenka Oblak (Slovenija).

Ciljevi treninga su:

 • upoznati trenere s procesom provođenja Dijaloga EU s mladima, ciklusima Dijaloga, te nacionalnim i EU kontekstom;
 • prijenos znanja, metoda i alata za poticanje aktivnog sudjelovanja mladih, te za osnaživanje i educiranje mladih o važnosti smislenog sudjelovanja;
 • prijenos znanja, metoda i alata za uključivanje mladih u Dijalog EU s mladima;
 • nadogradnja vještina facilitacije grupe te stvaranja poticajnog okruženja u okviru neformalnog obrazovanja;
 • jačanje i širenje baze trenera za DEUM proces.

Po završetku treninga, sudionici će:

 • biti upoznati s procesom Dijaloga EU s mladima u nacionalnom i EU kontekstu;
 • posjedovati znanja, metode i alate nužne za osnaživanje mladih u procesima donošenja odluka i smislenog sudjelovanja;
 • razviti sposobnost razumijevanja i vođenja grupnih procesa učenja;
 • unaprijediti kompetencije pripreme i razrade edukativnih sadržaja/programa;
 • biti upoznati s metodama i alatima za uključivanje mladih u Dijalog EU s mladima;
 • biti uključeni u nacionalnu bazu trenera Dijaloga EU s mladima.

Očekivani profil sudionika:

 • osobe koje su dosad imale iskustva u provedbi i facilitaciji edukacija i/ili treninga (provedene minimalno 2 višednevne edukacije i/ili treninga);
 • osobe koje imaju iskustvo s osmišljavanjem, provedbom i evaluacijom edukacija i/ili treninga u okviru neformalnog obrazovanja;
 • poznavanje principa i vrijednosti rada s mladima;
 • poznavanje principa neformalnog obrazovanja;
 • spremnost na inicijativu i usmjeravanje vlastitog procesa učenja.

Na trening se možete prijaviti putem poveznice: PRIJAVA NA TRENING ZA TRENERE DIJALOGA EU S MLADIMA. Ispunjavanjem prijavnice obvezujete se sudjelovati na svim danima treninga, u cjelodnevnom trajanju. Prijave na trening otvorene su do 21.08.2022. u 23:59. Za više informacija možete nam se obratiti putem maila info@mmh.hr.

Po završetku treninga, od sudionika se očekuje follow-up provedba aktivnosti s mladima, a temeljeno na principima metodologije Dijaloga EU s mladima. Sudionici se svojom prijavom obvezuju sudjelovati na svim danima treninga.

Sudjelovanje na treningu je besplatno, a troškove smještaja, prehrane i prijevoza osigurava Mreža mladih Hrvatske kao nacionalni koordinator Dijaloga EU s mladima u Republici Hrvatskoj.

Mreža mladih organizira Trening za trenere u okviru Dijaloga Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj, financiranog kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Trebamo tvoje mišljenje i ideje!

Ako si mlada osoba i smatraš da se mladih u Hrvatskoj tiču teme zaštite okoliša i održivog razvoja, te teme uključivih društava – reci nam svoje mišljenje i ispuni anketu

Anketa se provodi u sklopu IX. ciklusa konzultacija u okviru Dijaloga EU s mladima, pod nazivom “Zajedno za održivu i uključivu Europu”, a na temu EU ciljeva za mlade #3 Inkluzivna društva i #10 Održiva zelena Europa.  

Najvažniji dio procesa Dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima, online putem ankete i putem izravnih konzultacija s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta, brojne organizacije mladih i za mlade organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene. 

Dijalog EU s mladima u svakom ciklusu dopire do više od 50 000 mladih diljem Europe i jedan je od najvećih participativnih procesa za građane u EU (najveći koji je namijenjen mladima). Taj se broj ostvaruje mobilizacijom mladih putem nacionalnih platformi i organizacija mladih. Kako bi se što veći broj mladih potaknulo na sudjelovanje bez obzira na podrijetlo, razinu obrazovanja ili financijska sredstva, Dijalog EU s mladima provodi se lokalno te je uključen u druge mjere EU-a kojima se podupiru inicijative povezane sa sudjelovanjem i dijalogom. 

Završili smo Trening za lokalne koordinatore_ice Dijaloga EU s mladima!

Uspješno smo završili nacionalni trening za koordinatore_ice Dijaloga EU s mladima koji se održao od 07. do 09. lipnja 2022. u Kući ljudskih prava u Zagrebu.

Polaznici_ice treninga

Ciljevi treninga bili su:

 • naučiti što je proces Dijaloga EU s mladima, kako se on provodi u Hrvatskoj i EU te kako provesti aktivnosti Dijaloga uz predloženu metodologiju 9. ciklusa Dijaloga*;
 • promišljati o mogućnostima za provođenje Dijaloga EU s mladima te korištenje metoda istog u svrhu efikasnijeg uključivanja mladih u lokalne procese u svojim zajednicama;
 • osvijestiti koji su učinci Dijaloga EU s mladima na politike od važnosti za mlade;
 • izraditi individualne lokalne planove sudionika, uz stručnu pomoć trenerica, s konkretnim planom provedbe aktivnosti 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima;
 • umrežiti sudionike_ce te raspraviti o potencijalnim izazovima u provođenju Dijaloga EU s mladima.

Svi ciljevi treninga uspješno su ostvareni zahvaljujući izuzetno motiviranim sudionicima_icama koji su aktivno radili i promišljali o smislenom uključivanju mladih u procese donošenja odluka, a s naglaskom na promišljanje o prioritetima trenutnog 9. ciklusa DEUM-a koji se odvija na temu EU ciljeva za mlade #3 INKLUZIVNA DRUŠTVA i #10 ODRŽIVA ZELENA EUROPA.

Trening je uspješno završilo 12 mladih osoba koji će u narednim mjesecima provoditi konzultacije s mladima u svojim zajednicama, a koji su se upoznali s važnosti procesa DEUMa i uključivanja mladih u procese donošenja odluka, s EU ciljevima za mlade, trenutnim prioritetima ovoga ciklusa, izradi osobnih planova i promociji DEUM-a u lokalnim zajednicama i više.

Trenutni prioriteti 9. ciklusa DEUM-a

Trening su vodile trenerice Mirela Pašić ispred SOS Rijeka, i Valentina Gambiroža Staković ispred Mreže mladih Hrvatske, a koje će sudionicima u narednom periodu pružati mentorsku podršku u provedbi konzultacija s mladima.

Otvoren je poziv za Trening za lokalne koordinatore_ice Dijaloga EU s mladima!

Od 07. do 09. lipnja 2022. održava se novi ciklus treninga za lokalne koordinatore u okviru Dijaloga EU s mladima (DEUM). Prijavi se i pridruži timu koordinatora koji je Hrvatsku doveo na fantastično drugo mjesto po broju ispitanika u EU tijekom prošlog (osmog) ciklusa!

Trening je namijenjen mladima 18 – 30 koji djeluju unutar udruga/organizacija mladih i za mlade, ali je otvoren i za osobe koje rade s mladima na lokalnoj razini, neovisno o njihovom organizacijskom/institucionalnom profilu, pod pretpostavkom da su motivirane doprinijeti provedbi dijaloga s mladima u Hrvatskoj. 

Ciljevi treninga su:

 • naučiti što je proces Dijaloga EU s mladima, kako se on provodi u Hrvatskoj i EU te kako provesti aktivnosti Dijaloga uz predloženu metodologiju 9. ciklusa Dijaloga*;
 • promišljati o mogućnostima za provođenje Dijaloga EU s mladima te korištenje metoda istog u svrhu efikasnijeg uključivanja mladih u lokalne procese u svojim zajednicama;
 • osvijestiti koji su učinci Dijaloga EU s mladima na politike od važnosti za mlade;
 • izraditi individualne lokalne planove sudionika, uz stručnu pomoć trenerica, s konkretnim planom provedbe aktivnosti 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima;
 • umrežiti sudionike_ce te raspraviti o potencijalnim izazovima u provođenju Dijaloga EU s mladima.

*9. ciklus DEUMa provodi se pod nazivom Zajedno za održivu i uključivu Europu, s naglaskom na razvoj inkluzivnih društva i održive zelene Europe.

Trening će ponuditi relevantna znanja, praktične metode i alate koji će te osnažiti za provedbu Dijaloga EU s mladima u lokalnoj zajednici, ali će ti istovremeno omogućiti da razumiješ cjelinu procesa te njegov utjecaj i svrhu.

Trening će voditi iskusne trenerice uključene u dijalog s mladima na različitim razinama: od europske, preko nacionalne do lokalne/provedbene.

Trening će se provoditi temeljeno na principima neformalnog obrazovanja koji podrazumijevaju aktivno sudjelovanje svih sudionika_ica. Provedba treninga prati strukturu rada kroz jutarnje i poslijepodnevne sesije. Od sudionika se očekuje proaktivno sudjelovanje na svim danima treninga, kao i provedba lokalnih konzultacija s mladima po završetku treninga.

Trening se održava od 07. do 09. lipnja 2022. u Kući ljudskih prava u Zagrebu. Tijekom treninga osigurano je osvježenje i ručak za sudionike_ice, te smještaj (noćenje) za osobe van Zagreba.

Prijaviti se možeš putem ove POVEZNICE, zaključno sa srijedom, 01. lipnja 2022. u 23.59h.

Za sva pitanja i nedoumice možeš se obratiti Valentini Gambiroža Staković putem maila valentina@mmh.hr i/ili pozivom na broj 0916008133.

Trening je financiran sredstvima programa Erasmus + te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Održana Nacionalna konferencija DEUM-a

U organizaciji Mreže mladih Hrvatske, 23. ožujka 2022. godine u Zagrebu je održana prva službena aktivnost organizacije u okviru obilježavanja Europske godine mladih, odnosno Nacionalna konferencija naziva „Dijalog EU s mladima“.

Europskom godinom mladih je proglašena 2022. godina od strane Europske unije i Europske komisije čime se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti.

Na nacionalnoj konferenciji je tijekom uvodnog obraćanja prisutnima, predsjednik Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske Leo Staković istaknuo 6 ključnih potreba i prioriteta s ciljem poboljšanja položaja mladih u Republici Hrvatskoj. Istaknute potrebe i prioritete je Mreža mladih Hrvatske prepoznala kroz direktan i gotovo svakodnevan rad s organizacijama mladih i za mlade, osobama koje rade s mladima, ali i mladim ljudima osobno. Leo Staković je istaknuo potrebu za hitnim donošenjem Nacionalnog programa za mlade; potrebu za poboljšanjem nedostatnih politika aktivnog zapošljavanja mladih; važnost poboljšanja manjkavih stambenih politika, odnosno politika stambenog osamostaljivanja mladih; nužnost dokidanja prekarnih uvjeta mladih te važnost poboljšanja radničkih prava mladih; žurnost pri osiguravanju kvalitetnih i multifunkcionalnih prostora za (druženje) mladih; kao i neizostavnu profesionalizaciju rada s mladima.

Potom je nakon pozdravnog govora glavne tajnice Mreže mladih Hrvatske, Jovane Kepčije Pavlović, prisutnima se obratila Željka Josić, dr. med, glavna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Istaknula je kako će se potruditi stvoriti uvjete za kvalitetan život mladih kako bi ostali živjeti i raditi u Hrvatskoj.

„Zapošljavanje i tržište rada, obrazovanje i stambeno zbrinjavanje pitanja su koja su mladima izrazito bitna, no iako te politike nisu u nadležnosti Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade, cilj nam je učiniti ih povezanijima i bolje komuniciranima.“

Moderatori konferencije, Marin Capan i Leo Staković potom su pozdravili pobjednicu natječaja za novi vizual Dijaloga EU s mladima, Valentinu Gajski, koja se obratila prisutnima i zahvalila na prilici za sudjelovanje.

Tijekom prve panel raspravi „Europska godina mladih“ državna tajnica Željka Josić je naglasila kako Središnji državni ured radi na Nacionalnom programu za mlade kreirajući sadržaj kojeg se nastoji približiti svim mladima, i onima u udaljenim i ruralnim područjima do kojih informacije teško stižu. Uz glavnu tajnicu, u prvoj panel raspravi su govorili/e i Ivona Šimunović ispred Udruge mladih Ilok „Volja“; Marko Boko iz Europskog parlamenta u Hrvatskoj; Sanja Posavec, pomoćnica ravnateljice Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Saša Milaković ispred Studentskog zbora Ekonomskog fakultet u Osijek; te Josip Miličević, stručnjak za javne politike, s naglaskom na politike usmjerene prema mladima.

Tijekom druge panel rasprave „Lokalne priče mladih u (su)odlučivanju) su predstavljeni primjeri dobih praksi.

Petra Foršek Koški iz Lokalne akcijske grupe (LAG) Vallis Colapis iz Ozlja i Tomislav Gudasić, dugogodišnji volonter u udruzi su predstavili projekt „Knjiga za mlade“. Gđa. Lidija Bošnjak, gradonačelnica grada Ozlja, svojim dolaskom je pružila podršku mladima zahvaljujući kojima su mladi s područja Ozlja odbili prvi program za mlade. Pedagoginja Gimnazije Franje Petrića iz Zadra, Antonija Kero je predstavila online druženje „MisliOC“ koje provodi s trenutnim i bivšim učenicima/cama srednje škole na različite teme koje mladi odabiru, a koje su njima relevantne. Sara Sušanj iz Udruge Delta, Rijeka i Iva Stanić, koordinatorica grupa učenika/ica na projektu „Akcija za 5!“ predstavile su primjer dobre prakse kroz koju mladi na jedan dan preuzimaju ulogu donositelja odluka i provode svoje zamisli u djela.

U posljednjem dijelu konferencije su nacionalne koordinatorice za provedbu Dijaloga EU s mladima, Sandra Rozman Papak i Valentina Gambiroža Staković, voditeljice projekata i programske suradnice u Mreži mladih Hrvatske, predstavile publikaciju „Dijalog Europske unije s mladima u Hrvatskoj“ te 9. ciklus konzultacija. Ove godine se ulazi u sljedeći 18-mjesečni ciklus konzultacija s mladima pod nazivom „Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu“.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti