Arhiva: Novosti

vijest_financiranje_K3

Erasmus + ti nudi financiranje projekata strukturiranog dijaloga!

Ključna aktivnost 3 (KA3) u okviru programa Erasmus+ usmjerena je upravo na financiranje projekata strukturirani dijaloga kroz podršku sastancima mladih i donositelja odluka te reformama politika za mlade te podupire implementaciju strukturiranog dijaloga na nacionalnoj i lokalnoj razini. Sadržaj projekata, da bi bili financirani, ne mora nužno biti povezan s aktualanom temom kojom se strukturirani dijalog bavi na europskoj razini.

Cilj je osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu te poticati debate vezane za teme i prioritete važne za mlade kako bi se kroz dijalog mladih i donositelja odluka dobili rezultati korisni pri donošenju politika prema mladima. U okviru Ključne aktivnosti 3 udruge mladih i za mlade te lokalna i regionalna javna tijela mogu provoditi raznovrsne aktivnosti.

Na sljedećem linku možete pronaći letak u kojem je detaljno objašnjeno kakvi KA3 projekti mogu biti, dodatne informacije o prijavi, trajanju, financiranju i ocjenjivanju projekata, kao i primjere uspješnih projekata koji su implementirati u Hrvatskoj. Ovom prilikom podsjećamo i da je posljednji rok za prijavu projekata u sklopu Ključne aktivnost 3 programa Erasmus + ove godine 4. listopada.

VI ciklus

S predsjedavanjem Estonije Vijećem Europske unije službeno započeo i 6. ciklus strukturiranog dijaloga

S početkom srpnja 2017. Estonija je službeno preuzela šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Europske unije. Tim datumom službeno je započeo i novi, šesti ciklus strukturiranog dijaloga, koji će se odvijati tijekom narednih 18 mjeseca. Osim predsjedavanja Estonije, trajat će i za vrijeme bugarskog te austrijskog predsjedavanja Vijećem EU. Ovaj ciklus strukturiranog dijaloga bit će posvećen izradi nove Europske strategije za mlade, s obzirom da provedba aktualne strategije za mlade ističe 2018. godine. Stoga je naziv VI. ciklusa strukturiranog dijaloga „Mladi u Europi: što je sljedeće?“.

Kao i do sada, ciklus će obilježiti 3 europske konferencije na kojima će se susresti mladi i donositelji odluka: ona za estonskog predsjedavanja održat će se između 23. i 26. listopada 2017. u Tallinnu, druga će se održavati između 17. i 19. travnja 2018. u Sofiji, a posljednja iz ovog ciklusa bit će organizirana između 2. i 4. rujna 2018. u Beču. Svaka od konferencija predstavlja jedan od ključnih koraka u ciklusu strukturiranog dijaloga. Tako će na konferenciji u Tallinnu biti osmišljenja pitanja o kojima će se između studenog 2017. i veljače 2018. diljem Europe prikupljati mišljenja mladih, a sve da bi na konferenciji u Sofiji, u travnju 2018. bile formirane preporuke za implementaciju u zemljama članicama. Na posljednjoj konferenciji ciklusa raspravljat će se o konkretnim akcijama kojima se mogu implementirati preporuke iz ovog ciklusa.

european-youth-week-2017

Uključi se u obilježavanje Europskog tjedna mladih – promoviraj strukturirani dijalog!

Od 1. do 7. svibnja diljem Europe po 8. put obilježavat će se Europski tjedan mladih . Cilj ovogodišnjeg Europskog tjedna mladih jest skrenuti pozornost na solidarnost i društveni angažman mladih, posebno kroz promociju sudjelovanja mladih u Europskih snagama solidarnosti te njihovo sudjelovanje u oblikovanju politika za mlade.  S obzirom da je jedan od glavnih alata sudjelovanja mladih u oblikovanju politika za mlade upravo strukturirani dijalog, ove će se godine u sklopu obilježavanja tog tjedna diljem Europe promovirati  važnost uključivanja mladih u provedbu strukturiranog dijaloga na različitim razinama.

S tim ciljem Mreža mladih Hrvatske poziva udruge mladih i za mlade iz cijele Hrvatske koje različitim aktivnostima namjeravaju/žele obilježiti Europski tjedan mladih te u sklopu njega promovirati strukturirani dijalog, da joj se jave u svrhu suradnje s ciljem zajedničke promocije ovog alata za uključivanja mladih u procese donošenja odluka.  MMH zainteresirane udruge mladih i za mlade može podržati na različite načine te stoga poziva da joj se zaključno s 18. travnja na mail adresu petra@mmh.hr jave s prijedlogom aktivnosti kojom žele sudjelovati u obilježavanju ovogodišnjeg Europskog tjedna mladih.

 

Prijedlog aktivnosti (max. dvije stranice teksta) treba sadržavati sljedeće:

 

(1) kratak opis organizacije koja je zainteresirana za suradnju (obavezno navesti kontakt, osobu za komunikaciju  i po mogućnosti link na web/Facebook stranicu udruge)

(2) opis aktivnosti koja se planira organizirati (obavezno navesti mjesto događanja, potencijalni datum, trajanje, metodu izvedbe, ciljanu skupinu aktivnosti, način promocije i informiranja o aktivnosti)

(3) iskustvo s provedbom strukturiranog dijaloga (ukoliko ga udruga ima)

(4) poželjan način podrške od strane Mreže mladih Hrvatske

 

Kakve smo aktivnosti zainteresirani podržati?

 

Zainteresirani smo za suradnju s udrugama mladih i za mlade koje u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mladih žele predstaviti i promovirati strukturirani dijalog bilo da će u periodu između 1. i 7. svibnja organizirati akciju/aktivnost koja je u potpunosti posvećena strukturiranom dijalogu ili će neki dio aktivnosti/akcije posvetiti strukturiranom dijalogu. Primjeri takvih aktivnosti su: javna tribina, štandovi, simulacija procesa strukturiranog dijaloga, predavanja o strukturiranom dijalogu, prezentacija projekata strukturiranog dijaloga, druge interaktivne promotivne aktivnosti. Ovo su tek neke od ideja aktivnosti/akcija, no ovaj popis nikako nije konačan. Budite kreativni  i javite nam se s vašim prijedlogom, važno je samo da se radi o aktivnosti javnog karaktera koja je dostupna svim zainteresiranim osobama te da je kraćeg trajanja (poludnevna ili jednodnevna aktivnost).

 

Kako vas možemo podržati?
Postoje različiti načini na koje vas možemo podržati u organizaciji vaših aktivnosti/akcija.
Ovo su tek neki od njih:
– donacijom promo materijala koji se tiču strukturiranog dijaloga
– promocijom vaših aktivnosti na našim komunikacijskim kanalima (Facebook i web stranice posvećene MMH i strukturiranom dijalogu)
– povezivanjem s lokalnim koordinatorima za provedbu strukturiranog dijaloga u vašoj zajednici
– djelomičnim osiguravanjem resursa potrebnih za provedbu akcije (npr. facilitator, moderator, predavač, prijevoz sudionika, osvježenja za sudionike, dvorana za javnu tribinu, radni materijali za organizaciju akcije i sl.)

 

Nakon svega što ste pročitali zainteresirani ste za suradnju, ali nemate ideju ili trebate više informacija o strukturiranom dijalogu? Nema problema! Više informacija o strukturiranom dijalogu potražite na web stranici eupita.eu te u ovoj publikaciji.

me

Predstavljanje strukturiranog dijaloga na završnoj konferenciji projekta “CeZaM – Centri za mlade u zajednici”

Kao jedan od izlagača, predstavnica MMH, Petra Pekica, sudjelovala je 31.3. na završnoj konferenciji projekta “Centri za mlade u zajednici – CEZAM” u Hrvatskoj Kostajnici. Na konferenciji je predstavljala strukturirani dijalog kao alat za uspješno kreiranje politika za mlade na različitim razinama te je bila panelistica u raspravi o politikama za mlade.

Konferenciju je organizirao Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba, skupa s udrugom Zdravo da ste iz Banja Luke, s kojom je prethodne 2 godine koordinirao spomenuti projekt financiran u sklopu prekogranične IPA-u suradnje. Projekt je proveden u partnerstvu s Gradom Hrvatskom Kostajnicom te Opštinom Kostajnica iz Bosne i Hercegovine. Kroz projekt su uspostavljena 2 centra za mlade te nekoliko lokalnih info centara za mlade u nekoliko općina Pounja, s obje strane bosansko-hrvatske granice. Također, u tri općine izrađeni su lokalni programi za mlade, koji su krajem 2016. i usvojeni od strane lokalnih vlasti. Konferencija je bila prezentacija dvogodišnjeg projektnog rada.

delegacija

Hrvatska delegacija na Europskoj konferenciji mladih na Malti

Hrvatska delegacija sastavljena od predstavnika udruga mladih i tijela državne uprave zastupljenih u Nacionalnoj radnoj skupini za provedbu strukturiranog dijaloga sudjelovala je od 20. do 23. ožujka na Malti na trećoj Europskoj konferenciji mladih u sklopu 5. ciklusa strukturiranog dijaloga.

Ovom konferencijom svome se kraju približava ciklus strukturiranog dijaloga nazvan “Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremni za život, spremni za društvo!” koji se u svojoj srži fokusirao na pitanje životnih vještina koje su mladim ljudima danas potrebne da bi se mogli biti punopravno sudjelovati u modernom, europskom društvu. Dvjestotinjak delegata mladih i predstavnika donositelja odluka iz brojnih europskih zemalja, ali i gostiju iz Britanske zajednice naroda (Commowealth). Delegati su podijeljeni u 8 radnih skupina osmišljavali konkretne prijedloge pomoću kojih je moguće provesti 8 preporuka osmišljenih na konferenciji mladih u Košicama, a koje su tijekom konzultacija koje su uslijedu u periodu između 2 konferencije ocijenjene kao najrelevantnije za najveći broj zemalja koje sudjeluju u provedbi strukturiranog dijaloga.

Hrvatsku delegaciju činili su Dubravko Šopar iz Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, Luka Bogdan iz Instituta za stručno usavršavanje mladih, Adela Čujko iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Petra Pekica iz Mreže mladih Hrvatske.

structured dialogue, strukturirani dijalog, EU pita, Mreža mladih Hrvatske

Hrvatska predstavnica na seminaru o učincima strukturiranog dijaloga

U Lilleu na sjeveru Francuske se od 7. do 10. studenog održao seminar “How to develop the impact of Structured Dialogue on national Youth Policies”, u organizaciji francuskog nacionalnog vijeća mladih (CNAJEP), u sklopu istoimenog Erasmus + projekt. Na seminaru je sudjelovala i Petra Pekica,  predstavnica hrvatske radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga.

Partnerstvo je okupilo 22 europske zemlje, a cilj projekta je osnažiti nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga za uspješno praćenje provedbe preporuka strukturiranog dijaloga te njegovog  utjecaja na svim razinama.

Cilj samog seminara bio je mapirati dosadašnje učinke strukturiranog dijaloga na europskoj i nacionalnim razinama te razmijeniti iskustva i prakse između nacionalnih radnih skupina o tome kako su dosad radile na implementaciji preporuka pojedinih ciklusa. Osim toga, sudionici su u kreativnim radionicama osmišljavali nove metode i alate pomoću kojih bi se lakše moglo pratiti provedbu preporuka i učinke pojedinog ciklusa, a koji će biti objedinjeni u publikaciji na engleskom jeziku koja će biti izdana po završetku projekta.

milenijska

Objavljene preporuke 5. ciklusa strukturiranog dijaloga

Početkom mjeseca, između 3. i 6. listopada, u slovačkim Košicama održana je druga konferencija mladih u sklopu provedbe 5. ciklusa strukturiranog dijaloga, koji se provodi za predsjedavanja Nizozemske, Slovačke i Malte. Njegova je tema “Omogućimo svim mladih ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremni za život, spremni za društvo!”. Na konferenciji je sudjelovalo 200-ak osoba, uglavnom predstavnika mladih i organizacija mladih, ali i predstavnika nacionalnih i europskoh institucija. Hrvatsku su predstavljale Adela Čujko, Petra Pekica i Antonija Bračulj iz Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj te predstavnica mladih Martina Jurišić. Cilj konferencije bio je osmisliti zajedničke preporuke, utemeljene na nalazima konzultacija koje su se tijekom proljeća i ljeta provodile u cijeloj Europi. U procesu konzultacija, kao članica EU, sudjelovala je i Hrvatska, a što mladi u Hrvatskoj misle o temi aktualnog ciklusa možete pročitati u izvještaju s konzultacija koje su provedene u hrvatskoj.

 

U Košicama su na temelju objedinjenih podataka iz cijele Europe, koji su došli od više od 65 tisuća mladih koliko ih je sudjelovalo u konzultacijama, osmišljene preporuke u nekoliko područja od važnosti za mlade, koje bi trebale pridonijeti da mladi u današnjoj Europi imaju mogućnosti ravnopravno sudjelovati u njezinom raznolikom, povezanom i uključivom društvu. Preporuke se fokusiraju na pristup kvalitetnim i kritičkim informacijama, oslobađanje mladih od pritiska modernog društva, kvalitetno obrazovanje i pristup tržištu rada, područje mobilnosti i europskog identiteta. Preporuke na hrvatskom jeziku možete pronaći ovdje. One će narednih mjeseci biti konzultirane s mladima i donositeljima odluka u svakom zemlji koja sudjeluje u provedbi strukturiranog dijaloga, kako bi se na posljednjoj konferenciji mladih u sklopu ovog ciklusa, koja će se održati na Malti od 21. do 23 ožujka sljedeće godine, donijeli konačni zaključci koje bi od preporuka i kako trebale biti implementirane u svakoj zemlji.

 

Razgovaralo se i o praćenjima učinaka 4. ciklusa strukturiranog dijaloga, čemu će se posvetiti poseban dio konferencije na Malti. S istim ciljem Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj organizirat će početkom prosinca i konferenciju u Hrvatskoj, kako bi se raspravljalo u kojoj su mjeri u našoj zemlji implementirani zaključci proteklog ciklusa, koji nažalost nisu obvezujući. Sve daljnje informacije o ciklusu te nadolazećim konferencijama u Hrvatskoj i Malti možete pratiti na stranici Mreže mladih Hrvatske, ali i stranici posvećenoj strukturiranom dijalogu www.eupita.eu

proni

Mladi kao važan čimbenik u procesu donošenja odluka – Regionalne konzultacije

Udruga PRONI – Centar za socijalno podučavanje u sklopu projekta Regionalni info-centar za mlade Osijek, čiji je suradnik i Virovitičko-podravska županija, provodi aktivnost „Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka“. U sklopu ove aktivnosti u petak, 10. lipnja 2016. godine održane su Regionalne konzultacije na kojima su se okupili mladi i donositelji odluka iz Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske , Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Virovitičko-podravsku županiju predstavila je Sanja Sabolić, predsjednica županijskog Savjeta mladih. Na konzultacijama je od strane svih sudionika prepoznata važnost uvažavanja mišljenja mladih i njihova sudjelovanja u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču, a izvedeni zaključci će biti dio zajedničkih preporuka svih zemalja članica EU koje Vijeću ministara služe kao temelj za izradu i donošenje rezolucija.

Strukturirani dijalog relativno je nova metoda koja mladima daje priliku da na različite načine iznesu konkretne ideje i stavove o nekoj temi direktno prema ljudima i institucijama koji donose različite odluke koje utječu na život mladih. Tako ih izravno upoznaju s problemima, težnjama, željama i potrebama te time, u konačnici, mladi aktivno sudjeluju u kreiranju različitih strategija i politika koje ih se tiču. Sami proces odvija se u svim zemljama Europske unije i podijeljen je u cikluse. Trenutačni ciklus započeo je 1. siječnja 2016. godine, a glavna tema koja će biti aktualna do polovice 2017. godine je „Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life. Ready for society.“

Svaka država članica ima svoju nacionalnu radnu skupinu za provedbu strukturiranog dijaloga. U Hrvatskoj se u njoj nalaze predstavnici Zajednice informativnih centara za mlade, Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Mreže mladih Hrvatske koja koordinira nacionalnu provedbu pod sloganom „Tko te pita? EU pita.“ (www.vpz.hr)

Fokus grupa u Vinkovcima

Fokus grupa u Vinkovcima

 

U Vinkovcima je 8.lipnja 2016. održana druga po redu fokus grupa u Sklopu strukturiranog dijaloga s mladima.

Fokus grupa održana je u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Dječjim domom Sv. Ana, Srednjom strukovnom školom Vinkovci te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje/ Područni ured Vinkovci čiji su predstavnici zajedno s mladima sudjelovali u raspravi.

 

^E7D77AC1EFBAB60FFFDF58B9DEA424B4ADC47963C57ACC6294^pimgpsh_fullsize_distr

 

Pogledajte originalnu objavu na web stranici info centra za mlade Osijek

konferencija

Poziv na konferenciju 5. ciklusa strukturiranog dijaloga na temu

Brinu te razni problemi koje primjećuješ u društvu oko sebe? Misliš da je danas izazovno biti mlada osoba u Hrvatskoj, ali i Europi? Ne znaš imaš li dovoljno znanja i vještina da se nosiš s promjenama u raznolikom europskom društvu? Reci nam što misliš o ovome, dođi na

 

konferenciju

“Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremi za život, spremni za društvo!”

koja će se održati u petak,

17.06.2016. s početkom u 10.00 sati

u hotelu „Panorama“ u Zagrebu.

Tema konferencije je ujedno i tema 5. ciklusa strukturiranog dijaloga koji se trenutno provodi kroz 18 mjeseci nizozemskog, slovačkog i malteškog predsjedavanja Europskom unijom. Strukturirani dijalog je proces konzultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih impulsa prilikom donošenja odluka i oblikovanja politike za mlade. Zato će se na konferenciji mladi i predstavnici donositelja odluka susresti kako bi razmijenili mišljenja kako mlade u Hrvatskoj osnažiti da budu punopravni građani današnje raznolike, povezane i uključive Europe.

 

Na konferenciji će biti riječi o važnosti strukturiranog dijaloga kao interaktivnog alata koji mladima daje priliku da svoje mišljenje o određenom pitanju upute najvišim političkim razinama, životnim vještinama koje su danas mladima potrebne da bi se mogli uspješno suočiti s izazovima modernog, europskog društva te će se u konačnici mladi u neformalnoj i participativnoj atmosferi susresti s predstavnicima donositelja odluka kako bi razmijenili mišljenja o ovim temama.

 

Konferenciju organizira Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj, a koju čine predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU,  Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske.

 

Prijave se primaju putem sljedeće prijavnice do 10. lipnja, odnosno do popunjenja raspoloživih kapaciteta. Svi troškovi sudjelovanja bit će pokriveni (ručak, putni troškovi, po potrebi i smještaj), a precizan program konferencije sudionicima će biti dostavljen nekoliko dana prije same konferencije. Sva pitanja oko sudjelovanje na samoj konferenciji možeš uputiti na petra@mmh.hr

 

 

Vidimo se u 17.6. u Zagrebu!

Pročitajte originalnu objavu na stranicama: www.mmh.hr