Arhiva: Novosti

Održane Regionalne konzultacije o strukturiranom dijalogu s mladima u Zagrebu

U Zagrebu su u utorak, 12. lipnja održane regionalne konzultacije o uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Više od 25 mladih, predstavnika udruga mladih i za mlade, članova Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog i predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku razgovaralo je o trenutnom ciklusu strukturiranog dijaloga, s posebnim naglaskom na ciljeve za mlade.

Svjetlana Marijon, predstavnica Nacionalne radne skupine za strukturiani dijalog, govorila je o VI. ciklusu strukturiranog dijaloga. Annamaria Vuga, predstavnica MDOMSP i Filip Markanović, sudionik Konferencije za mlade u Sofiji, prisutnima su predstavili Ciljeve za mlade te svoje dojmove s konferencije kao i prioritete trija predsjedanja Finska, Rumunjska i Hrvatska. Uslijedila je i interaktivna rasprava na temu uključivanja organizacija mladih i za mlade te volontera u aktivnosti i provedbu procesa predsjedavanja Hrvatske 2020. godine.

Poziv na Regionalne konzultacije o strukturiranom dijalogu s mladima u Rijeci

Regionalni info-centar za mlade Rijeka s Nacionalnom radnom skupinom za strukturirani dijalog organizira regionalne konzultacije strukturiranog dijaloga unutar 6. ciklusa strukturiranog dijaloga u Rijeci. Konzultacije će se održati u petak, 15. 6. 2018. od 11 sati u prostorima Regionalnog info centra za mlade Rijeka, Kružna 8, Rijeka.

Konzultacije su dio procesa koji se događa unutar 6. ciklus Strukturiranog dijaloga s mladima na razini Europske unije. Predsjedavajući trio koji u ovom ciklusu čine Estonija, Bugarska i Austrija odlučio je aktualni ciklus strukturiranog dijaloga, koji se povodi pod geslom „Mladi u Europi: što slijedi?“, iskoristiti za prikupljanje mišljenja mladih osoba o sadržaju na koji bi se trebala fokusirati nova Europska strategija za mlade. Na temelju prikupljenih odgovora u svim državama članicama, mladi iz cijele Europe su od 16. do 19. travnja na konferenciji u Sofiji (Bugarska) osmislili daljnje preporuke za izradu nove Europske strategije za mlade.

Na konzultacijama će sudjelovati 30-tak mladih osoba, osoba koje rade s mladima te predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnik Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog.

Poziv na Regionalne konzultacije o strukturiranom dijalogu s mladima u Splitu

Otvorene su prijave za regionalne konzultacije o europskim politikama za mlade koje će se održati u Splitu. Osim za doprinos europskim procesima u području mladih, bit će to prilika i za umrežavanje i razmjenu iskustava na regionalnoj razini. Konzultacije će se održati u četvrtak, 14. lipnja, od 11 do 14:30 u Splitu. Prijavnica je dostupna na infozona.hr/prijava, a za sve sudionike bit će osiguran ručak i povrat putnih troškova.

Očekuje se sudjelovanje 30-ak sudionika – mladih, osoba koje rade s mladima te predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, Županija, Gradova i Općina iz četiri dalmatinske županije. Osim za doprinos europskim procesima u području mladih, bit će to prilika i za umrežavanje i razmjenu iskustava na regionalnoj razini.

– Predstavit će se strukturirani dijalog kao način ostvarivanja kvalitetne suradnje mladih i donositelja odluka o politikama za mlade, ali razgovarat će se i o ulozi Hrvatske u tom procesu na razini Europske unije. Naime, Hrvatska će u idućem ciklusu strukturiranog dijaloga biti jedna od predsjedavajućih zemalja EU. Razgovarat će se i o preporukama aktualnog ciklusa, odnosno smjernicama za izradu nove Europske strategija za mlade – najavljuje Svjetlana Marijon, članica Nacionalne radne skupne za strukturirani dijalog s mladima.

Info zona konzultacije organizira kao članica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, uz podršku Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima

Poziv na Regionalne konzultacije o strukturiranom dijalogu s mladima u Zagrebu

U Zagrebu će se 12. lipnja održati Regionalne konzultacije o strukturiranom dijalogu s mladima koje provodi Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima u suradnji s Udrugom ZAMISLI.

Konzultacije su dio procesa koji se održava u sklopu 6. ciklusa Strukturiranog dijaloga s mladima na razini Europske unije. Predsjedavajući trio koji u ovom ciklusu čine Estonija, Bugarska i Austrija odlučio je aktualni ciklus strukturiranog dijaloga koji se povodi pod geslom „Mladi u Europi: što slijedi?“ iskoristiti za prikupljanje mišljenja mladih osoba o sadržaju na koji bi se trebala fokusirati nova Europska strategija za mlade. Na temelju prikupljenih odgovora u svim državama članicama, mladi iz cijele Europe su od 16. do 19. travnja na konferenciji u Sofiji (Bugarska) osmislili daljnje preporuke za izradu nove Europske strategije za mlade.

Na regionalnim konzultacijama članovi i članice Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima predstaviti će 11 Ciljeva proizašlih kroz preporuke s EU konferencije, iznijeti će dojmove o sudjelovanju na EU konferenciji, te otvoriti razgovore o predstojećem 7. ciklusu u kojemu će Hrvatska biti dio trija.

Konzulatacije će se održati u dvorani hotela Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u trajanju od 11.00 do 14.30 sati. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani svoj dolazak molimo da potvrdite na udruga@zamisli.hr.

U Osijeku održana Regionalna konferencija u sklopu strukturiranog dijaloga s mladima

Osijek je 6. lipnja bio domaćin prve od četiri  Regionalne konferencije u sklopu strukturiranog dijaloga s mladima. Predstavljen je strukturirani dijalog s mladima, ciljevi za mlade  te prioriteti za hrvatsko predsjedavanje Europskom unijom. Konferenciju je organizirao Regionalni info-centar za mlade Osijek. Sudionici su pratili preporuke konferencije u Sofiji, gdje je oblikovano 11 europskih ciljeva za mlade (youth goals) koji će biti preporuka Europskoj komisiji prilikom izrade nove europske strategije za mlade.

Uz sudionike, mlade i donositelje odluka, na konferenciju su sudjelovali predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nacionalne radne skupine za Strukturirani dijalog u RH te sudionica Konferencije za mlade u Sofiji. 

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Regionalnog info-centara za mlade.

Više od dvije i pol tisuće mladih iz Hrvatske sudjelovalo u savjetovanju o novoj Europskoj strategiji za mlade

U sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga kojim se prikupljalo mišljenje mladih diljem Europe o tome što treba biti u novoj Europskoj strategiji za mlade, od prosinca 2017. do kraja veljače 2018. diljem Europe provodile su se konzultacije s mladima. Predsjedavajući trio koji u ovom ciklusu čine Estonija, Bugarska i Austrija odlučio je aktualni ciklus strukturiranog dijaloga koji se povodi pod geslom „Mladi u Europi: što slijedi?“ iskoristiti za prikupljanje mišljenja mladih osoba o sadržaju na koji bi se trebala fokusirati nova Europska strategija za mlade, s obzirom da je aktualna ušla u posljednju godinu svoje provedbe (2010.-2018.). S obzirom da je članica EU, konzultacije su se provodile i u Hrvatskoj, i to putem online upitnika objavljenog na web stranici eupita.eu i fokus grupa na terenu, u organizaciji udruga mladih i za mlade, škola te javnih ustanova, a uz potporu Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima. Više od dvije i pol tisuće mladih iz cijele Hrvatske uključilo se u proces konzultacija, što je najveći broj otkad Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, sudjeluje u ovom procesu. To jasno pokazuje interes mladih da iskažu mišljenje o stvarima koje su od važnosti za kvalitetan život mladih u cijeloj Europi te da sudjeluju procesima donošenja odluka, s obzirom da je strukturirani dijalog zamišljen kao proces koji će omogućiti najširem broju mladih da sudjeluju u kreiranju javnih politika za mlade na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Mladi su tako iskazali svoje mišljenje o mogućnostima mobilnosti za mlade, obrazovanju, tržištu rada te kako će ono možda izgledati u budućnosti, mogućnostima i poteškoćama u uključivanja ranjivih skupina mladih u društvo, (ne)ravnopravnosti spolova te načinima zaštite djevojčica i mladih žena, mentalnom zdravlju mladih te brojnim drugim temama od važnosti za život mladih,  a koje su bile obuhvaćene pitanjima u online upitniku te fokus grupama. O istim temama svoje su mišljenje iskazali i predstavnici raznih tijela državne uprave, kao predstavnici onih koji bi mišljenje mladih trebali uvažiti prilikom donošenja javnih politika te sami članovi Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima u Hrvatskoj. Izvještaj s konzultacija u Hrvatskoj koji je dostavljen Europskoj radnoj skupini za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima možete pogledati OVDJE. Na temelju prikupljenih odgovora, mladi iz cijele Europe će krajem ovog mjeseca (16. do 19. travnja) na konferenciji u Sofiji (Bugarska) osmisliti daljenje preporuke za izradu nove Europske strategije za mlade.

Uključite se u online konzultacije 6. ciklusa strukturiranog dijaloga i doprinesite izradi nove Europske strategije za mlade!

Diljem Europe trenutno traje provedba online konzultacija s mladima u sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih o tome što je važno mladima u Europi, kako bi se kroz izradu nove Europske strategije za mlade osiguralo ono što je mladima potrebno za kvalitetan budući život u Europi.

S tim ciljem pozivamo sve mlade od 13 do 30 godina da ispune anketu na sljedećem linku: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci- nam-sto- mislis-ispuni- upitnik/

Ispunjavanje ankete neće vam oduzeti više od 10 minuta, a njezinim ispunjavanjem doprinijet ćete izradi mišljenja koje će Hrvatska dostaviti Europskoj komisiji kako bi o ovom mišljenju tom tijelu prenijel mišljenje mladih iz Hrvatske.

Sve one koji su stariji od 30 godina molimo da o ovom procesu prošire glas među što većim brojem mladih, kako bi prikupljeni podaci bili relevantni i doprinijeli stvaranju konkretne promjene.

Više informacija o samom procesu strukturiranog dijaloga i njegovoj provedbi možete doznati na sljedećem linku: http://eupita.eu/.

Objavljeni rokovi za prijavu projekata strukturiranog dijaloga u 2018.!

Krajem listopada Europska komisija je raspisala poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. Poziv obuhvaća i aktivnosti u sklopu Ključne aktivnosti 3 programa Erasmus+ što omogućuje financiranje projekata strukturiranog dijeloga na nacionalnoj i lokalnoj razini. To podrazumijeva aktivnosti koje se baziraju na sastancima između mladih ljudi i donositelja odluka. Osim toga, Ključnom mjerom 3 obuhvaćene su mnoge druge aktivnost kojima se podupire reforma politike u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku za Erasmus+ projekte u području mladih u 2018. godini dostupan je OVDJE.

Rokovi za prijavu projekata strukturiranog dijaloga u sljedećoj godini su:

  • 15. veljače 2018.
  • 26. travnja 2018.
  • 4. listopada 2018.

Projekti u okviru strukturiranog dijaloga mogu biti u obliku sastanaka, konferencija, savjetovanja i događanja. Tim se događanjima promiče aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe i njihova interakcija s donositeljima odluka.

S obzirom da prva faza 6. ciklusa strukturiranog dijeloga završava u veljači 2018. godine, pozivamo zainteresirane organizacije da svoje ideje usmjere u izradu projekta koje će pomoći provedbi 2. i 3. faze strukturiranog dijaloga.

Za više podataka potražite Vodič kroz program Erasmus + koji možete dowloadati OVDJE.

Održana sjednica Vijeća ministara EU za obrazovanje, mlade, kulturu i sport posvećena temi aktualnog ciklusa strukturiranog dijaloga „Mladi u Europi: što slijedi?“

Vijeće ministara Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport sastalo se u ponedjeljak, 20.11. u Bruxellesu kako bi razgovaralo o tome što je mladim osobama bitno i kako mladi vide budućnost u Europi. Ovaj sastanak pod nazivom „Što slijedi?“, kojim je predsjedavala estonska ministrica obrazovanja i znanosti Mailis Reps, fokusirao se na probleme mladih istaknute u Tallinu na konferenciji mladih. Riječ je o problemima koji bi mogli utjecati na budućnost mladih te na to kako EU može pomoći u rješavanju tih problema.

Sastanak je također ponudio jedinstvenu priliku mladima jer su po prvi puta mogli izravno sudjelovati u sjednici putem društvenih mreža, točnije Twittera, koristeći hashtag #youthministers. Neke od najčešćih tema kojih su se mladi ovim putem dotakli su pitanje proširivanje kruga mladih uključenih u procese donošenja odluka, nezaposlenost te smanjenje dobne granice za glasovanje. Ministrica Mailis Reps naglasila je kako će „nastaviti raditi s ovim idejama kao i mnogim drugim predstavljenim tijekom sastanka“.

Gost Vijeća bio je profesor Howard Williamson, sa Sveučilišta Južni Wales, koji se u svom dugogodišnjem radu posebno istaknuo na polju politika za mlade. U svom uvodnom izlaganju dotaknuo se mnogih tema, no posebno je naglasio pitanje kako potaknuti mlade da odlaze iz države u potrazi za usavršavanjem te da se nakon toga vrate nazad u državu. Uz to, pohvalio je estonsko predsjedavanje EU-om koje je pod lupu stavilo neke nove probleme mladih poput otvaranja novih prostora za mlade, mentalnog zdravlja, participacije te element migracija.

Kratka izlaganja predstavnika zemalja članica ponudila su dublji pogled u probleme te potrebe mladih u pojedinačnim zemljama. Iako je vidljivo da te potrebe nisu jednake u raznim dijelovima Europe, da se zaključiti kako je mladim Europljanima bitno sigurno i dugotrajno zapošljavanje, dobar sustav formalnog i neformalnog obrazovanja, uključivanje u donošenje odluka i povećanje participacije te sigurnija budućnost.

Zanimljiv je primjer Litve koja je iskoristila blagodati novih tehnologija te je došla do mišljenja čak 140 000 mladih kroz suradnju s poznatim YouTube zvijezdama. Danska i Portugal su također konkretno naveli neke od mjera kojima pokušavaju informirati mlade te i sami saznati više kroz povratne informacije. Tako je Danska usuret nadolazećim lokalnim izborima organizirala motivacijske sastanke kojima su ciljana grupa bili mladi koji na izbore izlaze rijetko ili nikada, dok Portugalci reklamnim spotom pokušavaju informirati mlade o njihovim pravima. Izlaganja su bila bazirana na mišljenjima mladih prikupljenih na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Hrvatsku je na Vijeću predstavljao Goran Štefanić, zamjenik Stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, koji je u svojem izlaganju istaknuo kako su u Hrvatskoj najveći izvori stresa za mlade nezaposlenost, društveni pritisak, visok školski i akademski pritisak te stanje nezaposlenosti. Dodao je kako dolazi do depopulacije ruralnih dijelova te manjih mjesta pa je stoga istaknuo kako je mladima potrebno dati izbor u kojoj sredini žele živjeti. Naglasio je i kako je demografska obnova jedan od prioriteta Vlade RH. Istaknuo je kako vjeruje kako će se stvaranjem novih radnih mjesta, još jednog prioriteta, stvoriti i „preduvjeti za osnivanje obitelji i kvalitetan život“. Kako se vidi i potreba za participacijom mladih, pohvalio je i inicijativu za uključivanjem mladih u debatu putem Twittera. Potvrdio je i važnost strukturiranog dijaloga za mlade u Hrvatskoj te naglasio kao je u njega potrebno uključiti mlade iz različitih društvenih skupina i različitog podrijetla.

Profesor Williamson na kraju je pozvao političare na istinsku suradnju te je naglasio kako je formulacija politika najlakši dio, no kako te politike često ne polučuju željeni efekt.

Predstavnik Europske komisije pohvalio je prijedloge te ustvrdio kako vidi dva aspekta – jedan je ekonomski, a drugi, prema njemu možda i važniji, je onaj dugoročnog uključivanja mladih kako bi postali aktivni građani.

Svi koji žele pogledati cjelovit snimak sjednice, on je dostupan OVDJE.

Educirano 20-ak novih lokalnih koordinatora strukturiranog dijaloga!

Od 13. do 15. studenog u Zagrebu se održao trodnevni trening za koordinatore strukturiranog dijaloga u lokalnoj zajednici. Trening je okupio dvadesetak mladih iz svih dijelova Hrvatske s ciljem da nauče što više o samom procesu strukturiranog dijaloga te o tome kako i na koje načine uključiti mlade u taj proces.

Pod trenerskim vodstvom Antonije Bračulj i Marina Živkovića, sudionici su prvog dana naučili više o povijesti strukturiranog dijaloga, njegovim ciljevima te relevantnosti. Kroz razne vježbe sudionici su pokušali osvijestiti važnost ovog procesa. Drugog dana treninga naglasak je bio na samom procesu te su sudionici kroz zanimljive radionice i vježbe uvidjeli načine na koje se mlade može uključiti u proces konzultacija te razne druge aktivnosti na lokalnoj razini koje mogu pridonijeti provedbi ovog izrazito važnog procesa. Uz to, osmišljavali su i načine na koje mogu promovirati strukturirani dijalog u svojim zajednicama.

Posljednjeg dana, treningu su se pridružili već iskusni koordinatori strukturiranog dijaloga koji su tijekom proteklog ciklusa u svojim lokalnim zajednicama proveli konzultacije. Fokus je tog dana bio usmjeren na novi proces konzultacija s mladima koji je započeo početkom studenog, kao dio prve faze provedbe VI. ciklusa strukturiranog dijaloga. Novi i stari lokalni koordinatori pobliže su se upoznali s temom i pitanjima novog ciklusa.

Također, zadnji dan trening je posjetila i Vanja Glogovac, voditeljica Službe za mlade i volonterstvo u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koja je izrazila želju za nastavkom kvalitetne suradnje s mladima u provedbi strukturiranog dijaloga. Susret je završio dodjelom potvrda educiranim lokalnim koordinatorima stukturiranog dijaloga te udrugama partnerima u provedbi strukturiranog dijaloga.

Trening su sufinancirali Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Europska komisija kroz program Erasmus +.